De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet aan het werk voor de Drechtsteden/Dordrecht Een kort overzicht m.b.t. stand van zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet aan het werk voor de Drechtsteden/Dordrecht Een kort overzicht m.b.t. stand van zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet aan het werk voor de Drechtsteden/Dordrecht Een kort overzicht m.b.t. stand van zaken

2 SDD aanpak VSO/PrO/Entree leerlingen - Omvang Aantallen schoolverlaters VSO/PrO/Entree richting werk/participatie op jaarbasis ca. 120 waarvan ca. 70 met een arbeidsbeperking. WerkParticipatieDagbesteding/Wmo PrO: 2519 5 VSO: 4 419 Entree: 68 --

3 SDD aanpak VSO/PrO/Entree leerlingen – kenmerken en vormgeving Kenmerken aanpak SDD: ‒ preventie instroom door omzetten van stages in dienstverbanden ‒ preventie instroom door – waar mogelijk – inzet instrumentarium UWV ‒ Inzet op samenwerking: met scholen (benutten kennis) en met UWV: het samen doen ‒ Voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten na school ‒ Voorkomen dat deze jongeren stuk lopen op de reguliere werkwijze instroom Vormgeving: ‒ Operationeel uitstroomoverleg scholen/UWV/SDD voor uitstromende leerlingen richting werk/participatie. ‒ Twee contactpersonen SDD als schakel naar meest passende ondersteuning SDD ‒ Alternatieve toegangsroute voor deze doelgroep Landelijke aandacht voor onze aanpak als good practice

4

5 Doelgroep Participatiewet Beroep op P-wet Bemoeienis SDD < 50% 50-80%80-100% Vrijwilligerswerk Participatieplekken Dagbesteding WMO Bemiddeling LKS Detachering Jobcoaching Begeleiding Korte opleiding Werkvoorzieningen Proefplaatsing Bemiddeling Korte opleiding RWO Proefplaatsing PLUS Belastingdienst (niet i.c.m. LKS): Premiekorting jongere werknemer max. € 3.500 OF Premiekorting oudere werknemer max. € 7.000 OF Premievrijstelling marginale arbeid Indicatie Banenafspraak? Ja Nee PLUS No-riskpolis UWV Vacature Banenafspraak Zelfstandig werkgever gevonden 100% loonwaarde Verklaring arbeidshandicap van UWV of gemeente Ja PLUS No-riskpolis UWV Vergoeding werkvoorzieningen UWV Jobcoaching UWV Premiekorting arbeidgehandicapte werknemers GEEN beroep op P-wet GEEN bemoeienis SDD Nee PLUS Belastingdienst (niet i.c.m. LKS): Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer max € 7.000 Arbeidsgehandicapt? Ja

6 Klantaantallen SDD A. Per 31 augustus 2015 Totale omvang: 6.185 Verdeeld naar loonwaarde < 50%3.052 (49%) 50-80%1.425 (23%) 80-100%1.708 (28%) Plaatsingen in 2015 t/m 31 augustus <50%427 actieve deelnemers op participatieplekken (momenteel 483 t.o.v. 677 beschikbare plekken) 50-80%187 betaald werk met LKS 80-100%658 betaald werk B. 3e kwartaal 2015 Procentuele daling van ons uitkeringsbestand (0,74%). Eerste daling over een kwartaal sinds minimaal 2,5 jaar. Redenen: bijzonder lage aantal meldingen aan de poort, het hoge preventiequotum, hoge uitstroom (m.n. in transportsector en productie) Instroomredenen: beëindiging WW en tijdelijk werk of Ziektewet

7 Het instrument participatieplekken (<50% WML) behoud van uitkering Vrijwillige deelname (maatschappelijk) nuttige activiteiten Voor iedereen met een loonwaarde <50% mits prio-groep w.o. bijv. (niet-) uitkeringsgerechtigde jongeren en statushouders) Waarom P-plekken: Bevorderen welbevinden op individueel niveau Deelname aan de samenleving leidt ook tot bijdragen aan de samenleving Tegengaan afglijden naar zwaardere zorg en mogelijk overlast gevend gedrag Voorkomen toekomstige zorg- en inkomensondersteunende aanspraken Persoonlijke groei en ontwikkeling Ambitie: Realiseren van 800-1100 plaatsingen op lokale participatieplekken in de regio. Kwalitatief sluiten de plekken goed aan bij de diversiteit aan vermogens binnen de doelgroep. Zo ontstaat een gelaagdheid waarbij een ieder op zijn/haar niveau of vermogen kan functioneren.

8 Stand van zaken: Omvang doelgroep <50%: 3.402 Regio  2.191 in Dordt (niet gefilterd op vrijstelling) RegioDordt Aanmeldingen 583 370 Werkvoorraad 78 54 Afgebroken204 136 Geplaatst301 180 Totaal actieve deelnemers (in 2015)483 298 Totaal beschikbare plekken in 2015 677 344 Vindplaatsen deelnemers; bestand SDD, Wijkteams, Leerwerkbedrijven, onderwijs etc.

9 Overzicht aanbieders van participatieplekken in Dordt

10 Aandachtspunten tot zover Werkproces dient verder te worden geoptimaliseerd Een groot potentieel aan deelnemers maar een beperkte opkomst (redenen zeer divers) Vervolg op korte termijn Verder versterken lokale werving en acquisitie (o.a. www.doemeewijzer.nl) www.doemeewijzer.nl Verbinden Leerwerkbedrijven met elkaar en opgaven in de wijken Verder verkennen mogelijkheden ‘onkostenvergoeding’ voor deelnemers (fin. incentive) MKBA Participatieplekken, opdracht verstrekken begin 2016, resultaat medio 2016 Verbinding participatieplekken met arbeidsmatige dagbesteding


Download ppt "Participatiewet aan het werk voor de Drechtsteden/Dordrecht Een kort overzicht m.b.t. stand van zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google