De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakmanschap sociaal raadslieden Den Haag: Hoe houd je de deskundigheid op peil in veranderende tijden? Presentatie congres LOSR 29 januari 2015 Willem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakmanschap sociaal raadslieden Den Haag: Hoe houd je de deskundigheid op peil in veranderende tijden? Presentatie congres LOSR 29 januari 2015 Willem."— Transcript van de presentatie:

1 Vakmanschap sociaal raadslieden Den Haag: Hoe houd je de deskundigheid op peil in veranderende tijden? Presentatie congres LOSR 29 januari 2015 Willem Ilmer en Christa Romani

2 Onderwerpen 1.Organisatiestructuur SRW Den Haag 2.Verandering werkzaamheden SRW Den Haag 3.Huidige ‘core business’ 4.Werkdruk 5.Kwaliteitsteam/medewerkers 6.Vakinhoudelijke ondersteuning SRW Den Haag 7.Toetsontwikkeling 8.Brevettering 9.Landelijke beroepsregistratie Sociaal Raadslieden 2

3 1. Organisatiestructuur SRW Den Haag 1 Den Haag op Maat IV/HV I&P SJD FD A&I CMO SR 3 Inkomen, participatie en voorzieningen SZW

4 2. Verandering werkzaamheden SRW Den Haag Vroeger: van invulhulp tot bezwaar/proces Door grote vraag/volle spreekuren  Komst A en I balie (filterfunctie) Door bezuinigingen  ontstaan CMO functie (filterfunctie) ‘ Als werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door medewerkers in een lagere salarisschaal wordt bekeken of de werkzaamheden daarheen verlegd kunnen worden’  SR alleen nog complexe zaken Vroeger: breed advies ‘van de wieg tot het graf’ Door beperking rechtsgebieden/betere samenwerking met externe partners Doordat dienstverlening wordt aangepast aan vraag  SR steeds meer specialist i.p.v. generalist 4

5 De dienstverlening wordt aangepast aan de vraag van de klant: En wat is de vraag van de klant? 1.Raadslieden Den Haag zien vrijwel geen klanten meer zonder schulden 2.Er is bijna altijd sprake van multi-problematiek (samenhang) 3.Het complexe inkomensplaatje van de klant (gaat vaak mis) (Rapport Actal 2014  één gezin 12 inkomstenbronnen) 5

6 3. Huidige ‘core business’ ‘Core business’ van SRW Den Haag is momenteel: Inkomen Beslag Belastingen (Toeslagen en IB) Schulden Sociaal-juridische dienstverlening  financieel-juridische dienstverlening Sociaal Raadslieden Den Haag zijn ‘inkomensspecialisten’ geworden Voordelen? Nadelen? 6

7 4. Werkdruk Werkdruk is hoog. Aantal klanten van 12  8  5 klanten per dag Oorzaken: 1.Doelgroep is breder geworden (ex-zelfstandigen/ eigen woningbezitters) 2.Klanten zijn mondiger en gefrustreerder 3.Continue wijziging van wetten en regelgeving 4.Instanties werken minder mee 5.Eenvoudige zaken worden door A en I/CMO gefilterd 6.Organisatiewensen: pre-mediation/bemiddeling heeft voorkeur boven schrijven bezwaarschriften tegen eigen organisatie 7.Organisatiewensen: registratie 8.Organisatiewensen: kennis SR nodig op andere afdelingen 7

8 5. Kwaliteitsteam/medewerkers Er waren al twee SR (wij) gedeeltelijk uit spreekkamer gehaald  voor neventaak vakinhoudelijke ondersteuning raadslieden Maar kennis van de raadslieden is hard nodig op andere afdelingen (preventieve functie) Steeds meer taken erbij Gevolg: twee SR (wij) fulltime uit spreekkamer en nog twee SR erbij (gedeeltelijk uit spreekkamer) 8

9 6. Vakinhoudelijke ondersteuning SJD 1. Coachen/begeleiden medewerkers op de werkvloer 2. Organiseren maandelijkse vakoverleggen A en I /CMO en SR 3. Vraagbaak voor A en I/CMO en SR 4. Opstellen en uitvoeren jaarlijks Teamopleidingsplan (scholingen) 9

10 Teamopleidingsplan 10

11 11

12 7. Toetsontwikkeling Kennis wordt wel aangeboden in Teamopleidingsplan en vakoverleg maar past medewerker deze ook toe in spreekkamer? Daarom wens van organisatie: toetsen! Focus ligt steeds meer op kwaliteit Produkt SJD = kennis Bijzitten door coördinator/teammanager kost tijd en niet alle teammanagers zijn inhoudsdeskundig genoeg 12

13 Eerdere ervaring met toetsen Het is nog niet zo eenvoudig om goede vragen te stellen! Vraag: wie kan gebruik maken van de arbeidskorting? (meerdere antwoorden zijn mogelijk, voor ieder goed antwoord een punt) a.De freelancer b.De werknemer in loondienst c.De ontvanger van een IOAW-uitkering d.De ZZP-er e.De ontvanger van een ZW-uitkering f.De ontvanger van een WW-uitkering Grootte moet behapbaar blijven/ normering? Samenwerking gezocht met Hogeschool Leiden (vakdocent) 13

14 Vakmanschap 1.Sociale zekerheid 14. Bijstandsregelingen 2.Rijks- en gemeentebelastingen 15. Sociale Kaart 3.AWIR16. Inkomen 4.Wonen 17. Schuldhulpverlening 5.Minimavoorzieningen 18. Beslagrecht 6.WMO19. Burgerlijk (proces) recht 7.Arbeidsrecht20. Bestuursrecht 8.Werkloosheid 21. Personen- en Familierecht 9.Ziekte 22. Jeugdrecht 10.Volksverzekeringen en pensioenen 23. Onderwijs 11.Zorgverzekeringswet24. Rechtspersonen 12.Vreemdelingenrecht25. Strafrecht 13.Consumentenrecht 14

15 Kritische beroepssituaties Dan heb je de rechtsgebieden bepaald en dan? Welke kennis heeft de medewerker nodig van dat rechtsgebied om functie goed uit te kunnen oefenen? Afhankelijk van welke beroepssituaties de medewerker kan tegenkomen Dit betekent integrale toetsing = toetsing van competenties Competentie: ‘het geschikt zijn voor een taak of functie op grond van kennis, vaardigheden en houding’ Waarom integraal? 15

16 Voorbeeld toetsvraag Mw. Sawis is getrouwd met de heer Rasul. Ze hebben 1 kind (12 december 2013). Mevrouw en kindje hebben de Nederlandse nationaliteit. Partner is Afghaans en verblijfstitel is verlopen. Er woont ook een oma in (Ned). Zij ontvangt AOW en AIO. Tot 1 januari 2015 ontving mevrouw alleenstaande oudernorm WWB met 10% korting medebewoning (€ 1.033,31 netto excl. VT). In haar beschikking staat: “U krijgt per 1 januari een uitkering van maximaal € 782,39 per maand. Uw uitkering wordt aangevuld met een toeslag. Deze blijft ongewijzigd tot 1 juli 2015” Klant begrijpt er niets meer van. Hoeveel krijgt zij nu precies aan uitkering? Kan jij haar vertellen hoe haar inkomen eruit ziet per: A. 1 januari 2015 B. 1 juli 2015 C. 1 januari 2016 16

17 Inkomen 1 januari 2015 - 1 juli 2015 Mevrouw valt onder overgangsrecht voor kostendelersnorm (tot 1-7-2015) en onder overgangsrecht i.v.m. Wet hervorming Kindregelingen (tot 1-1-2016). Dus het blijft de alleenstaande ouder norm met 10% korting medebewoning is € 1.043,18 + AHK minstverdienende partner? Inkomen 1 juli 2015 - 1 jan 2016 Kostendelersnorm van toepassing! Illegaal telt mee in norm. Oma ook, kind niet. Dus drie meerderjarigen. 43 1/3 gehuwdennorm + toeslag overgangsrecht van 20% (10% korting medebewoner valt weg) is € 825,85 Per 1 jan 2016: Geen toeslag overgangsrecht Kindregelingen meer: 43 1/3 van gehuwdennorm is € 594,80 17

18 Wat toets je hier feitelijk? Kennis: WWB/Participatiewet, Belastingrecht (AWIR) Vaardigheden: probleemanalyse, oordeelsvorming Houding: in praktijk toetsen 18

19 Ontwikkelproces Competentiematrix ontwikkeld: Waar toets je wat en waarom? (legitimatie) Daar waar de vaardigheid/kennis het sterkst naar voren komt Begonnen met eindtermen per rechtsgebied vast te stellen Eindtermen  toetsplan  toetsmatrijs  toetsdoelen  toets Ondoenlijk: proces omgedraaid Per rechtsgebied gaan kijken naar toetsdoelen  toetsmatrijs  toets, alle toetsen tezamen vormen het toetsplan en de eindtermen 19

20 Toetsmatrijs 20

21 8. Brevettering Momenteel toetsontwikkeling voor functie CMO (HBO niveau) In toekomst ook voor functie SR gebruiken Inmiddels zes toetsen ontwikkeld samen met vakdocent Hogeschool (op HBO niveau)  Toets Basis sociale zekerheid  Toets Kwijtschelding belastingen  Toets Huurrecht  Toets Huur/zorgtoeslag  Toets Belastingrecht (twee delen)  Toets Arbeidsrecht Nu worden de toetsen ingezet als ontwikkelinstrument Wel ‘up to date’ gehouden worden Toekomst: ingezet als beoordelingsinstrument en brevetteringssysteem 21

22 9. Landelijke beroepsregistratie Sociaal Raadslieden Brevetteringssysteem sluit aan bij wens LOSR voor landelijke beroepsregistratie Landelijke beroepsregistratie Wat zijn daar de eindtermen/kwalitatieve voorwaarden voor? Waarom aansluiten? Noodzaak? 22

23 Contact? Nog vragen? Contactgegevens: Willem Ilmer: 070-3535822 of willem.ilmer@denhaag.nlwillem.ilmer@denhaag.nl Christa Romani: 070-3539279 of christa.romani@denhaag.nlchrista.romani@denhaag.nl Gemeente Den Haag Dienst SZW Afdeling Sociaal-Juridische Dienstverlening Slachthuisplein 25 2521 EC Den Haag 23


Download ppt "Vakmanschap sociaal raadslieden Den Haag: Hoe houd je de deskundigheid op peil in veranderende tijden? Presentatie congres LOSR 29 januari 2015 Willem."

Verwante presentaties


Ads door Google