De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend."— Transcript van de presentatie:

1 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Starten als zelfstandige Versie 16 juni 2011 Presentatie: Peter Messelaar

3 Starten als zelfstandige3 Van een WW-uitkering naar een eigen bedrijf We gaan het hebben over: De onderzoeksperiode Het ondernemingsplan De twee mogelijkheden om te starten De herlevingstermijn Vrijwillige verzekering zelf- standige Aanvullende informatie

4 Starten als zelfstandige4 De onderzoeksperiode Onderzoeksperiode: richtlijn duur=6 weken Aanvragen bij uw Werkcoach Geen sollicitatieplicht Wel acceptatieplicht Let op: worden activiteiten ondernomen zoals acquisitie dan eindigt de onderzoeksperiode! Ondernemerstest Betreft alleen onderzoeksmatige activiteiten ter voorbereiding van een mogelijke start als zelfstandig ondernemer

5 Starten als zelfstandige5 Ondernemingsplan / bedrijfsplan Voor u & uw financier Voor de Werkcoach ter beoordeling Startperiode Wat er zoal in staat: Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u? Wat gaat u aanbieden en waarom? Aan wie? Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt? Wie is uw concurrent? Wat is uw plan van aanpak? Wat kost het? Wat moet het opleveren? Ook al hebt u geen financieringsbehoefte, dan nog is het sterk aanbevolen om een ondernemingsplan te schrijven

6 Starten als zelfstandige6 Starten als zelfstandige en uw WW-uitkering Drie mogelijkheden : Starten zonder startperiode Definitieve urenvermindering Starten met startperiode Moet worden aangevraagd en door werkcoach worden toegekend! Inkomensverrekening Als de start ligt voor de 1e WW-dag óf als er al gewerkt wordt als zelfstandige, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de startperiode Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering : Herlevingsrecht

7 Starten als zelfstandige7 Starten zonder startperiode -Urenvermindering- Voorbeeld 1 urenvermindering: WW-uitkering voor 40 uur per week Week 1: Werken als zelfstandige voor 20 uur WW-uitkering eindigt voor 20 uur (u krijgt dus nog 20 uur uitbetaald) Week 2: Werken als zelfstandige voor 10 uur WW-uitkering blijft beëindigd voor 20 uur (u krijgt dus nog 20 uur uitbetaald) Week 3: Werken als zelfstandige voor 40 uur WW-uitkering wordt geheel beëindigd Vervolg: Geen WW-uitkering meer tenzij u binnen de herlevingtermijn volledig stopt met de werkzaamheden als zelfstandige! Deze manier zou zinvol kunnen zijn bij een hoog uurtarief voor relatief weinig gewerkte uren.

8 Starten als zelfstandige8 Starten zonder startperiode -Urenvermindering- Urenvermindering: Alle gebruikelijke voorwaarden voor uw uitkering blijven van kracht behalve bij volledige beëindiging van de WW-uitkering. Oók niet-declarabele uren zijn van invloed op de uitkering! Voorbeeld 2: Urenvermindering in een overzicht

9 Starten als zelfstandige9 Starten zonder startperiode -Zelfstandige uren die opgegeven moeten worden- Welke uren gelden als zelfstandige gewerkte uren? Alle productieve uren, inclusief de niet declarabele uren, bijvoorbeeld ook: Het werven van opdrachten Het bijwerken van de eigen bedrijfsadministratie Het reizen tussen verschillende klanten of werkplekken* Het verdiepen in vakkennis UWV vergelijkt de urenopgave met de uren zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst. (* = de uren reistijd tussen de woning en een vaste werkplek worden niet als gewerkte uren worden beschouwd. Ze worden dan ook niet op de uitkering in mindering gebracht)

10 Starten als zelfstandige10 Regeling ‘Starten met startperiode’ Startperiode maximaal 26 weken WW-uitkering op voorschotbasis: Geen sollicitatieplicht Geen acceptatieplicht passend werk Wel ingeschreven staan bij het WERKbedrijf Verzekerd voor Ziektewet en WIA Maximaal één startperiode per uitkeringsduur Voorwaarde om aan startperiode te mogen deelnemen: u bent nog niet gestart als zelfstandige!

11 Starten als zelfstandige11 Regeling ‘Starten met startperiode’ -De toekenning aanvraag startperiode- Toekenning door uw werkcoach Op basis van: Realistische haalbaarheid Uw motivatie Geschiktheid als zelfstandige (ondernemerstest) Doorzettingsvermogen …. Dit blijkt onder andere uit het ondernemingsplan. Contactmomenten gedurende gehele traject met de werkcoach Er vindt een evaluatie plaats voor het einde van de startperiode

12 Starten als zelfstandige12 ‘Regeling ‘Starten met startperiode’ -De inkomstenverrekening- Uitkering = voorschot Verrekening fiscale winst over verrekeningsperiode (52 weken) - 52 weken vanaf aanvang Startperiode - Helft wordt voor 70% verrekend - Ook fiscale winst na startperiode én na 52 weken periode heeft invloed op de berekening van het verrekeningsbedrag! - Bij de verrekening wordt er gekeken naar de fiscale winst plus de ondernemersaftrek Definitieve verrekening na circa 2 gesloten boekjaren Dit kan er toe leiden dat er geld terugbetaald moet worden Bij terugbetaling ook loonbelasting terugbetalen! (later zelf verrekenen met Belastingdienst) Op eigen verzoek is vermindering van voorschot mogelijk

13 Starten als zelfstandige13 Regeling ‘Starten met startperiode’ -Na de startperiode: en dan?- Vervolg vanaf punt ‘B’ Volledig als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt beëindigd Volledig stoppen als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering loopt door - Sollicitatieverplichting Gedeeltelijk verder als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd - Urenaftrek (Let op! alle uren dus ook de niet declarabele uren) - Sollicitatieverplichting

14 Starten als zelfstandige14 Herlevingstermijn Herlevingstermijn begint na beëindigen WW-uitkering Gekoppeld aan oorspronkelijk toegekende WW-duur: Minimaal 18 maanden Maximaal 38 maanden Resterende uitkering herleeft na volledig stoppen van de onderneming

15 Starten als zelfstandige15 Starten zonder gebruik WW-uitkering Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering: Herlevingsrecht Starten voor eerste contact werkcoach

16 Starten als zelfstandige16 Herlevingstermijn (voorbeeld)

17 Starten als zelfstandige17 Sociale Verzekering Volksverzekeringen AOW ANW (AWW) AKW AWBZ Werknemersverzekeringen Ziektewet WAO / WIA Werkloosheidswet

18 Starten als zelfstandige18 Vrijwillige verzekering zelfstandige Als zelfstandige val je niet onder de werknemersverzekeringen (WW, WIA); uitzondering geldt voor de startersperiode van 26 weken. Om het risico te dekken moet de zelfstandige zelf verzekeringen af te sluiten. Ziekte Arbeidsongeschiktheid Waar? UWV Vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na het eindigen van de verplichte verzekering te worden aangevraagd. Verzekeringsmaatschappij Het is raadzaam om direct bij de start van de onderneming een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (ook tijdens de startperiode). Laat u in ieder geval goed adviseren met betrekking tot verzekeringen (denk ook aan opstalverzekering en dergelijke).

19 Starten als zelfstandige19 Verklaring arbeidsrelatie werkzaamheden voor één of meer opdrachtgevers zelfstandige zonder personeel (zzp’er) - zelfstandig ondernemer - dienstbetrekking vooraf duidelijkheid over inhouding loonheffing / afdracht premies werknemersverzekeringen aangegeven werkzaamheden aanvragen bij Belastingdienst

20 Starten als zelfstandige20 Freelance / ZZP Geen juridische status Loondienst Ondernemer Belastingdienst bepaalt status ( eventueel VAR-verklaring)

21 Starten als zelfstandige21 Vaardigheden Realiteitszin Doorzettingsvermogen Netwerken, sociale vaardigheden Markt- en vakkennis Financieel inzicht Creatief Besluitvaardig ………

22 Starten als zelfstandige22 Stappenplan onderneming Oriëntatie Vaardigheden Marketing Huisvesting Rechtsvorm Financiën Verzekering Belasting ‘Papierwinkel’

23 Starten als zelfstandige23 Competentie Testcentrum Mogelijkheid voor Competentietest voor startende ondernemers op werkplein. Verzoek hiertoe indienen bij werkcoach UWV werkbedrijf.

24 Starten als zelfstandige24 Nog meer informatie is te vinden op… kvk.nl uwv.nl/eigenbedrijf werk.nl belastingdienst.nl rijksoverheid.nl freelance.nl mkb.nl antwoordvoorbedrijven.nl en ondernemerschap.nl Overige instanties: CBS, FENEDEX, EIM, fnvzzp.nl, diverse branche organisaties (google)

25 Starten als zelfstandige25 Vreemd vermogen Particuliere lening aan startende ondernemers biedt fiscale voordelen. Voor info: belastingdienst.nl Microkredieten. Voor info: qredits.nl en microfinanciering.com BBZ financiering via de gemeente. Voor info: szw.nl of de gemeente. Durfkapitalisten. Voor info: www.nebib.nl Diverse banken. Voor info: diverse banksites

26 Starten als zelfstandige26


Download ppt "Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend."

Verwante presentaties


Ads door Google