De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ochtendmoment op school Wat voedt en ondersteunt de spiritualiteit van kinderen? ge/godlyplay-achtergrondvisie/ Zes criteria.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ochtendmoment op school Wat voedt en ondersteunt de spiritualiteit van kinderen? ge/godlyplay-achtergrondvisie/ Zes criteria."— Transcript van de presentatie:

1 Ochtendmoment op school Wat voedt en ondersteunt de spiritualiteit van kinderen? http://www.kuleuven.be/thomas/pa ge/godlyplay-achtergrondvisie/ Zes criteria om de spiritualiteit van kinderen te ondersteunen: 1.space (ruimte): fysiek, emotioneel en auditief, moet veilig en uitnodigend zijn 2.process (proces): de reis is belangrijker dan de bestemming, de stress door een al te grote product-gerichtheid valt weg 3.imagination (verbeeldingskracht): een kracht waardoor we ons openen, en waardoor we nieuwe wegen kunnen gaan 4.relationship (relatie): liefdevolle, authentieke relaties, geen relatie van bewondering of afkeuring 5.intimacy (intimiteit): groeit langzaam, en kan snel afgebroken worden, dichter komen 6.trust (vertrouwen): je veilig voelen bij weten en bij niet- weten, wordt ondermijnd door je te controlerend op te stellen, kinderen leren zichzelf, anderen en God vertrouwen Meer weten: Rebecca Nye, Kinderen en spiritualiteit, Uitgeverij Altiora, Averbode, 2014

2 De kracht van stilte Referentie tekst: http://www.pastoralezorg.be/page/stilte-in- de-wereld-en-in-de-pastoraaltheologie/http://www.pastoralezorg.be/page/stilte-in- de-wereld-en-in-de-pastoraaltheologie/ In haar masterthesis ‘Voorbij gesproken woorden. Stilte en non-verbale communicatie in het pastorale gesprek’ wijdt Debbie De Saedeleer een heel hoofdstuk aan het thema stilte. Eerst gaat ze in op de betekenis van stilte en de algemene perceptie ervan in West-Europa. Vervolgens focust ze op de plaats van stilte in de pastoraaltheologie. Ten slotte zoekt ze naar sporen van stilte in de christelijke traditie en de Bijbel, zoals in het boek Job en de psalmen. Hoe belangrijk is stilte vandaag voor onze samenleving? Hoe kan stilte een rol spelen in het pastoraal werk? Hoe kan men ervoor zorgen dat stilte meer is dan de afwezigheid van geluid, maar ook een werkzame, dragende stilte wordt waarin men zich gesteund en getroost voelt? Al is het niet direct geschreven voor leerkrachten, het is zeker toepasbaar op school en in de klas. Via de onderstaande link vind je het volledige hoofdstuk terug.

3 De kracht van muziek Referentie tekst: De Bakker, B., Schuilen in je soundtrack. Op zoek naar religieuze aspecten van de muziekbeleving van jongeren, in T. ZONDERVAN (red.): Bricolage en bezieling. Over jongeren, cultuur en religie, Averbode, 2008, 61-82. In het boeiend artikel ‘Schuilen in je soundtrack. Op zoek naar religieuze aspecten van de muziekbeleving van jongeren’ wordt het belang van muziek in de leefwereld van jongeren benadrukt. De auteur roept iedereen die met jongeren werkt rond religie op om muziek hierbij te integreren. Aangezien jongeren tegenwoordig als het ware ‘in muziek wonen’, is het aangewezen om dit aspect van hun leefwereld een plaats te geven binnen geloofsopvoeding. Er wordt onder meer ingegaan op het belang van muziek voor de identiteit van jongeren. Ook de helende werking die muziek – en kunst in het algemeen – kan hebben, wordt aangeraakt. Verder onderzoekt de auteur de voor- en nadelen van instrumentale muziek versus liedjes met tekst. De vraag die we ons kunnen stellen, is: Kan muziek een toegangspoort tot God zijn? En indien ja: op welke manier? Het artikel is dan misschien niet specifiek geschreven voor leerkrachten, het kan wel een inspiratiebron zijn om in de klas te werken met muziek.

4 De kracht van verhalen Referentie tekst: http://www.kuleuven.be/thomas/page/mededelingen/view/752 02/ http://www.kuleuven.be/thomas/page/mededelingen/view/752 02/ Het boek ‘Een onmetelijke schatkamer’ is een introductie in de bijbelse geloofstaal en wil helpen om biddend met de Bijbel om te gaan. In de inleiding vindt de lezer twee manieren om met de Bijbel te bidden: de lectio divina wil vooral een persoonlijk bijbels gebed zijn, terwijl de contemplatieve dialoog eerder bedoeld is om te bidden in groep. Hiervoor krijgt de lezer een scenario aangereikt. De tien hoofdstukken zijn uitgewerkt rond volgende thema’s: 1.Begrijp je ook wat je leest? 2.De Bijbel leren lezen – een wegwijzer. 3.Het Oude Testament – steen des aanstoots of fundament? 4.Het Nieuwe Testament – een nieuw verbond met Israël en de mensheid. 5.De Bijbel in de zondagsliturgie. 6.Bidden met heel je wezen – bijbelse liturgie. 7.Eerste verkondiging in de Bijbel – Hoor Israël! 8.Evangeliseren? Met welke woorden? 9.Bijbel op maat? – de zin en onzin van knip- en plakwerk. 10.Had God een voorkeur voor Hebreeuws of Grieks? – het cultuurstempel van de Bijbel. Met de hulp van dit boek kan de Bijbel weer een ontmoetingsplaats worden tussen mens en God. Het is belangrijk dat leerlingen vandaag opnieuw vertrouwd gemaakt worden met bijbelse verhalen. Dit boek is uiterst geschikt om in groep mee te werken.

5 Ochtendmoment op school 10 criteria http://www.tuinadvies.be/artikels/fotoweek_0411.htm 1.Geloofwaardig 2.Oprecht 3.Variatie maar ook herhaling 4.Getuigen 5.Gelinkt aan (vak)identiteit 6.Verschil laten zien 7.Kans voor leerlingen: Vrijwillig Zelf voorbeeld geven Geen huistaak Wat zij belangrijk vinden Iets om over na te denken Kwetsbaarheid Verwondering uitdrukken 8.Vragen oproepend 9.Gelinkt aan actualiteit 10.Inspirerend

6 Mindfulness?! Meer weten: Artikel in De Morgen Bijdrage in Psychologie Magazine De voorbije jaren is mindfulness ontzettend populair geworden in onze contreien. Het is een combinatie van eeuwenoude oosterse wijsheid en hedendaagse westerse psychologie. Je kan mindfulness vertalen als open, milde aandacht of gewaarzijn. Het komt erop aan dat je aanwezig bent in het hier en nu, in contact met wat er in en rondom je gebeurt. Je wordt je bewust van je eigen gedachten en gevoelens en keert met je aandacht terug naar je lichaam. Vaak worden we opgeslorpt in een maalstroom van denken en zijn we ons nauwelijks bewust van waar we mee bezig zijn. Via mindfulness- oefeningen zoals de ademfocus of stapmeditatie, train je je geest om aandacht te geven aan het huidige moment. De sluier van vergetelheid maakt plaats voor helderheid en aanwezigheid. Je staat opnieuw met twee benen in de werkelijkheid en kan het leven in al haar volheid ervaren. Door contact te maken met de stilte en wijsheid in jezelf, ontstaat er meer innerlijke vrijheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness een belangrijke invloed heeft op ons welzijn. Zo voorkomt het terugval bij depressie en helpt het onder meer bij stressklachten, chronische pijn en angststoornissen. In Vlaanderen zijn er verschillende organisaties actief die trainingen en kennismakingssessies organiseren, ook op scholen en in bedrijven. Achtergrond


Download ppt "Ochtendmoment op school Wat voedt en ondersteunt de spiritualiteit van kinderen? ge/godlyplay-achtergrondvisie/ Zes criteria."

Verwante presentaties


Ads door Google