De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kracht van het Lokale 2.0 Beleidsnota cultuur 2011-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kracht van het Lokale 2.0 Beleidsnota cultuur 2011-2014."— Transcript van de presentatie:

1 De Kracht van het Lokale 2.0 Beleidsnota cultuur 2011-2014

2 Uitgangspunten Cultuurnota 2005: De Kracht van het Lokale Visie Cultuur verdient ‘t Stadsgesprekken Nota algemeen kader: invulling met/door veld

3 Stadsgesprekken Meer samen en meer zichtbaar Rol gemeente Aanvullende sterke ‘merken’ Gastheerschap, leesbaarheid Imago Communicatie Jongerenvoorzieningen Duurzaamheid

4 Visie: nieuwe rol cultuur Bijdrage aan aantrekkelijk vestigingsklimaat & economische ontwikkeling (m.n. toerisme) 2020: Stip aan de horizon, Dordrecht 800 jaar stad

5 Rol gemeente Meer op afstand; vertrouwen en verantwoordelijkheid Samenwerking bevorderen Particulier initiatief krijgt meer ruimte Stimuleren cultureel ondernemerschap

6 Samenhangende aanpak Geen geïsoleerd beleidsterrein, maar onderdeel groter samenhangend geheel Samenwerking met: stadsontwikkeling vastgoed economie ondernemers horeca & hotels citymarketing

7 Sterker maken wat sterk is Twee pijlers stedelijke programmering

8 1.Pijler Cultuurhistorie: erfgoed en beeldende kunst -Ontwikkeling Hofkwartier -Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie (NDC) Partners: Dordtse Musea (Dordrechts Museum & Huis van Gijn), Erfgoedcentrum DiEP, Centrum Beeldende Kunst

9 Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie (NDC) Missie ‘tonen, leren, vermaken, verbazen, ontmoeten en inspireren’ Visie NDC laat inwoners en toeristische bezoekers van Dordrecht kennismaken met geschiedenis en kunst van de stad in verbinding de actualiteit Het NDC programma nodigt uit tot genieten, draagt kennis over, zet aan tot overdenking, verbaast, inspireert en confronteert NDC is archief, museum en CBK-aanpak tegelijk NDC speelt een actieve rol in het stedelijke culturele leven zowel binnen als buiten de muren van haar gebouwen

10 NDC: Sterker maken wat sterk is Bewaren/beheren/toegankelijk maken/advies Stadsdepot Archief Dordrecht en 13 regiogemeenten Kunstcollectie Dordrechts Museum en Huis van Gijn Archeologisch depot / depot Monumentenzorg Kunst in de openbare ruimte Studiezaal/Websites Archiefinspectie/Advies Programmeren Dordrechts Museum Huis van Gijn Het Hof van Dordrecht Locaties in de wijken

11 NDC: Wat wordt anders? Eén lokale, regionale en (inter)nationale branding en communicatie vanuit NDC t.b.v. de cultuurhistorisch toeristische profilering van Dordrecht Bundeling van alle media en middelen 3 programmeer hoofdlocaties, wijklocaties 1 integrale backoffice Inhoudelijke cross-overs, verbinding met partners in en buiten de stad/regio Integrale programmering van het brede scala aan media van de drie afzonderlijke instellingen: van wandeling, tentoonstelling en rondleiding, fluisterconcert tot city game en facebook en flickr expositie

12 2.Pijler Podiumkunsten met accent op muziek en (beeldend) (locatie-)theater -Concertante muziekprogrammering -Energiehuis - Kunstmin Partners: Kunstmin, ToBe, Bibelot, Popcentrale, OMSK, Hollands Diep, programmering Kunstkerk

13 Verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin Uitgangspunt 1: Kansrijke Schouwburg Kunstmin Door: - restauratie huidig theater Sint Jorisweg - samenwerking Energiehuis - ondernemerschap ipv ambtelijke aansturing - shared services met Energiehuis - sponsorverwerving - toepassen van een op de sector toegesneden CAO - onderzoeken/stoppen niet winstgevende activiteiten

14 Verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin Uitgangspunt 2: Kansrijke Schouwburg Kunstmin Resultaat: - Kunstmin private organisatie - subsidiecontract met gemeente - technisch gerenoveerd gebouw - middenzaal Energiehuis - Kunstmin beperkt zich tot de kerntaken: programmering, projecten, pr/marketing en theatertechniek - facilitaire taken Kunstmin ism Energiehuis of inkopen: kassa, ICT, administratie, horeca en inkoop

15 Breed Cultureel Programma Gemeentelijke rol: vooral ondersteunen en faciliteren Beeldende kunst, Vormgeving, Architectuur, Letteren Amateurkunst Cultuureducatie Evenementen

16 Agenda 2011-2014 1.Op weg naar 2020: samenhangende aanpak (2011) 2.Bouw en opening Energiehuis (eind 2012) 3.Totstandkoming Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie & Historische presentatie Hof (medio 2012 en eind 2014) 4.Kunstmin is verzelfstandigd en gerestaureerd (sept 2014) 5.Herdefiniëring Cultuureducatie (2011) 6.Stimuleren één organisatie concertante muziek (2011) 7.Rol Bibliotheek coördinatie literaire activiteiten (2011) 8.Meerjarige (subsidie)afspraken over resultaten (2011-12) 9.Nieuw subsidiekader Culturele Initiatieven (2011) 10. Realisatie bioscoop en filmtheater (na 2014 – 2012) 11. Ontmoeting en kennisoverdracht ( vanaf 2011)

17 Financiën In 2010 is gemeentelijke bijdrage cultuursector € 16 miljoen Bezuinigingstaakstelling 10% 2012: € 1,6 miljoen. In 2011 € 537.000 Hoe gaan we dat doen: Primair ondersteunen van organisaties en initiatieven die behoren tot de pijlers Organisaties die onderdeel zijn van basisinfrastructuur moeten gemiddeld 10% bezuinigen

18 Bezuinigingen 2011 Bevriezen van de reserve Stads- en Wijkverfraaiing voor Kunst in Openbare Ruimte (ondergebracht bij CBK) en de onttrekking uit het fonds in te zetten als (belangrijke) dekking voor de bezuiniging 2011. € 610.000 In 2011 verder voor dekking: - huur CBK pand € 35.000 - ToBe moet besparen € 108.000 - Perspektief geen exploitatiesubsidie meer: € 40.000 NB. Er is een plus maar die is nodig om projectkosten van de verzelfstandiging Kunstmin en samenvoeging cultuurorganisaties (opstart NDC) te dekken.

19 Bezuinigingen 2012 Samenvoeging Dordtse Musea, Erfgoedcentrum DiEP en CBK (na verzelfstandiging kunstuitleen) tot Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie (NDC) levert besparing op van € 935.000 Aanvullende taakstelling is € 55.000 Verzelfstandiging Kunstmin € 260.000 Resterende € 500.000: - Culturele Educatie ToBe bezuinigt € 248.000 - Opdracht Wantijpop stopzetten bespaart € 110.000 (er is nog wel evenementensubsidie mogelijk) - Verlagen subsidieplafond Culturele Initiatieven, amateurkunstprojecten en podiumkunsten € 32.000 - Budget literaire activiteiten vervalt m.i.v. 2012 € 22.000 (men kan nog wel aanvragen bij culturele initiatieven) - Besparing Perspektief is structureel € 40.000 - Besparing op brede programmering € 30.000 Ook bezuinigingen binnen ambtelijk apparaat


Download ppt "De Kracht van het Lokale 2.0 Beleidsnota cultuur 2011-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google