De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Adalbert Basisschool ‘Andere schooltijden?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Adalbert Basisschool ‘Andere schooltijden?’"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Adalbert Basisschool ‘Andere schooltijden?’

2 Agenda Aanleiding Informatie over mogelijke alternatieven In gesprek Hoe verder? Afsluiting

3 Aanleiding Huidige schooltijden stammen nog van vóór de industriële revolutie. Tijden zijn veranderd! Sluiten de huidige schooltijden dan nog wel aan? Goed om daarover open met elkaar in gesprek te gaan!

4 Schooltijden zijn heel bepalend voor de inrichting van ons leven! Voor kinderen… Voor ouders… Voor leerkrachten… Voor werkgevers… Voor BSO’s... Voor de maatschappij… Het eventueel veranderen van schooltijden moet dus heel goed afgewogen worden!

5 Wat zijn de wettelijke kaders waarbinnen we alternatieven kunnen verkennen? Leerlingen moeten in 8 jaar basisonderwijs minimaal 7520 uur onderwijs genieten (gemidd. 940 uur pj). Voorheen: verplichte verdeling van 3520 uur in 1 e vier leerjaren en 4000 lesuren in laatste 4 jaren. Geen beperking meer van max 5,5 uur les per dag. Experimenten met 4 dagen gaande Houden aan werk- en pauzetijden volgens CAO Primair Onderwijs + Arbeidstijdenwet.

6 Daaruit zijn enkele praktijkmodellen ontstaan: 1. Huidige schooltijdenmodel 2. Huidige schooltijden met continurooster 3. Vijf gelijke dagenmodel. 4. Bioritme model. 5. 7 tot 7 model oftwel dagarrangement. In aug 2011 werkte 25% van de scholen met nieuwe schooltijden.

7 Huidige schooltijdenmodel Lang blok onderwijs ochtend 8.30-12.00u Lange middagpauze 12.00-13.00 met TSO Kort blok onderwijs middag 13.00-15.00 Alle kinderen hebben woensdagmiddag na 12.30 vrij Groepen 1-4 hebben elke vrijdagmiddag vrij Onderbouw : 24 uur per week onderwijs Bovenbouw : 26 uur per week onderwijs

8 Huidige schooltijdenmodel 15.00 TSOOnderwijs Voor groep 5-8 Onderwijs Of:

9 Variant: Huidige schooltijden met continurooster 12.3014.30 Onderwijs TSOOnderwijs

10 5 gelijke dagen model Vijf identieke schooldagen Voor alle kinderen hetzelfde Geen vrije woensdag- of vrije vrijdagmiddag meer Aaneengesloten blok onderwijs (bv van 8.30-14.00 uur). Korte lunchtijd van ½ uur met de leerkracht in de klas, waarvan 15 min naar buiten. Alle kinderen hebben 5 dagen x 5,5 uur onderwijs, waarvan effectief 25 uur De eindtijd schuift naar voren

11 5 gelijke dagen model

12 Bioritme model Ook 5 gelijke dagen voor alle kinderen Indeling sluit aan bij het bioritme van kinderen: 8.30-10.00u gym, handvaardigheid, tekenen… 10.00-12.00u leren & presteren 12.00-14.30u pauze voor eten, rusten, sporten 14.30-16.30u lesstof repeteren Lange middagpauze wordt verzorgd door professionals van kinderopvang. Leerkrachten gebruiken lange pauze voor voorbereiden, vergadering, bijscholing e.d. Alle kinderen hebben 5 dagen x 5,5 uur onderwijs De eindtijd schuift naar achteren

13 Bioritme model

14 7 tot 7 model / Dagarrangement Aaneengesloten programma met blokken:  Onderwijs  Sport  Cultuur  Ontspanning  Huiswerkbegeleiding  Zorg In principe voor álle kinderen Daarnaast nog aanvullende opvang mogelijk Dagarrangement wordt verzorgd door team van medewerkers vanuit verschillende disciplines en met een eenduidig pedagogisch beleid. Eén loket voor ouders (0-13 of zelfs 0-18 jaar). Kan 52 weken per jaar open zijn Concentratie voor voorzieningen in één gebouw.

15 7 tot 7 model / Dagarrangement Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag VSO Onderwijs Sport NSO/ vrije tijd Onder wijs Cultuur Pauze 8.3016.00 Onderwijs Pauze Cultuur Zorg Onder wijs Huis werk Sport NSO/ vrije tijd

16 Hoe komen we tot een keuze? 1. Informeren 2. Raadplegen  ouderraadpleging verplicht! 3. Beslissen:  Oudergeleding van MR heeft instemmingsrecht mbt vaststelling van onderwijstijden  Personeelsdeel van MR heeft instemmingsrecht mbt arbeids- en rusttijdenregeling 4. Eventueel een nieuw model invoeren: schooljaar 2014-2015

17 Vanavond: Verkennen voor- en nadelen van 5 modellen voor kinderen, ouders, leerkrachten en omgeving Welke vragen heeft u? Welke knelpunten zijn er voor u? Hoe kunnen die opgelost worden? OPMERKINGEN GRAAG NOTEREN OP FLAPS!

18 Afsluiting Korte terugkoppeling van inventarisatie Vervolg: Invullen evaluatieformulier Verslag van deze avond voor alle ouders Aanvullende info via website school Mogelijkheid om te reageren of vragen te stellen via mail 2 e informatieavond Beslissen in februari/maart 2014 DANK!


Download ppt "Informatieavond Adalbert Basisschool ‘Andere schooltijden?’"

Verwante presentaties


Ads door Google