De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Combinatiefuncties in het onderwijs impuls brede school Presentatie Nationale Onderwijs tentoonstelling 2011 Primair en voortgezet onderwijs Wat houdt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Combinatiefuncties in het onderwijs impuls brede school Presentatie Nationale Onderwijs tentoonstelling 2011 Primair en voortgezet onderwijs Wat houdt."— Transcript van de presentatie:

1 11 Combinatiefuncties in het onderwijs impuls brede school Presentatie Nationale Onderwijs tentoonstelling 2011 Primair en voortgezet onderwijs Wat houdt de impuls brede school in? De meerwaarde van de combinatiefuncties voor uw school (discussie)

2 22 Wie zijn wij? Ron Davids en Eelco Dam, adviseurs landelijke projectgroep combifuncties onderwijs Ondersteunen van scholen en besturen in het PO en VO Inhoudelijk, procedureel, juridisch, rechtspositioneel Flyers, thematisch, regiobijeenkomsten, helpdesk, maatwerk en steun op lokatie www.combifuncties.nl

3 3 Doel van de impuls brede school 2250 combinatiefuncties structureel bekostigd Versterking sociale samenhang in de wijk Versterking sportverenigingen Stimuleren dagelijks sport- en beweegaanbod Bevorderen kennismaking en actieve beoefening kunst en cultuur Eigen doelen realiseren samen met sport, cultuur of kinderopvang

4 4 De voorwaarden van de impuls brede school nieuwe en structurele functies in en buiten schooltijd op uitvoerend niveau aanstelling bij één werkgever en werkzaam in twee sectoren; grotere baan en één CAO sectoren zijn: onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang

5 5 Bekostiging en verdeling tussen sectoren Structurele bekostiging Normvergoeding Euro 50.000 Rijk 40%, gemeente 60% ( cofinanciering) Cofinanciering door het veld max Euro 10.000 Verdeling over sectoren: 34% PO,10% VO, 50% sport, 6% cultuur Combinatie school/kinderopvang kan maar opvang moet eigen deel zelf betalen bijv. uit de ouderbijdrage

6 66 Stappenplan gemeente 1.Gemeente besluit mee te doen 2.Gemeente stelt voorwaarden vast 3.Voorlichting aan en afstemming met betrokkenen:school, sport, cultuur, BSO 4.Lokale samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en betrokkenen 5.Opstellen meerjarenplan Geeft perspectief, creëert draagvlak bij sch olen

7 77 Stappenplan onderwijs 1.Beantwoord de vier basisvragen 1.Welke partijen gaan samenwerken? 2.Wat gaat de combinatiefunctionaris doen? 3.Hoeveel (delen van) fte’s denken partijen nodig te hebben? 4.Wie wordt de werkgever? 5.(Eventuele cofinancieringsaspecten) 2.Indienen aanvraag bij gemeente 3.Uitwerking aanvraag met gemeente 4.Besluit B&W over subsidieaanvraag

8 88 Werkgeverschap door het onderwijs Wijziging CAO PO ivm. combifuncties geldt vanaf 1 augustus 2008 Uitzondering 36-maanden regel voor de combinatiefunctionaris. Dus projectaanstelling Regeling voor normjaartaak (40 uur p.w.) en vakanties (428 uur) VF en PF erkennen combinatiefunctie, wel premiebetaling CAO VO niet aangepast ivm.combinatiefunctie


Download ppt "11 Combinatiefuncties in het onderwijs impuls brede school Presentatie Nationale Onderwijs tentoonstelling 2011 Primair en voortgezet onderwijs Wat houdt."

Verwante presentaties


Ads door Google