De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VM2 – Nijmegen Kandinsky College ROC Nijmegen. VM2 VMBO leerjaar 1 t/m 4 - basisberoepsgerichte leerweg VMBO-locatie VMBO-opleidingsteam MBO – niveau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VM2 – Nijmegen Kandinsky College ROC Nijmegen. VM2 VMBO leerjaar 1 t/m 4 - basisberoepsgerichte leerweg VMBO-locatie VMBO-opleidingsteam MBO – niveau."— Transcript van de presentatie:

1 VM2 – Nijmegen Kandinsky College ROC Nijmegen

2 VM2 VMBO leerjaar 1 t/m 4 - basisberoepsgerichte leerweg VMBO-locatie VMBO-opleidingsteam MBO – niveau 2 ROC-locatie ROC-opleidingsteam VMB0 leerjaar 1 en 2 basis / kader VM2: 1 locatie 1 docententeam 3 – 4 jaar 1 pedagogisch-didactische aanpak Diploma MBO2 Standaard leerrouteVM2 leerroute

3 Kenmerken VM2 Kandinsky-ROC 2 sectoren: Economie en Zorg&Welzijn 1 locatie: Kandinsky College (VMBO) 8 Crebo’s: Helpende Z&W, Junior Kapper, Verkoper, Administratief medewerker, Recreatiemedewerker, Kok, Gastheer/Gastvrouw, Facilitair Medewerker (geen Beveiliging) Wel VMBO-examen Gemiddelde opleidingsduur 5,5 jaar

4 Van breed naar smal 1 -Leerjaar 3  -determinatie in maart -maart; start sectoroverstijgende keuzemodules -Leerjaar 4  -Crebospecifieke modules en LLB tot maart. -maart t/m mei examen VMBO -juni/juli  taal en rekenen, Engels LLB,SLB, BPV, SOM, prestaties, BHV/financieel beheer

5 Van breed naar smal 2 -Leerjaar 5  -september t/m januari  algemene beroepsmodules, BPV, Engels, taal en rekenen, SLB, LLB, SOM, -Voor de kerstvakantie  definitieve keuze crebo -31 januari t/m diplomering  beroepsspecifieke modules, BPV, Engels, taal en rekenen, SLB, LLB Februari leerjaar 5,5  mogelijke instroom niveau 3

6 Programma invulling Zie opleidingskaarten

7 Programma invulling Modules leerjaar 3 Woensdag 8.30-10.50 uur Kandinsky Woensdag 13.05-15.30 uur Mondial Woensdag 12.20-…. uur Montessori 7Help. Z&WFac.dienstver-lening Medewerker Detailhandel Gastheer/vrouw – Kok Adminstratief medewerker 8*Fac.dienstver-lening Medewerker Detailhandel Gastheer/vrouw – Kok Administratief medewerker Kappen Yolande 9**Medewerker Detailhandel Gastheer/vrouw – Kok Administratief medewerker Kappen Recreatie medewerker 10 *** Administratief medewerker Medewerker Detailhandel Kappen Recreatie medewerker Help. Z&W

8 Programma invulling Modules leerjaar 4 Woensdag 8.30-10.50 uur Kandinsky Woensdag 13.05-15.30 uur Mondial Woensdag 12.20-…. uur Montessori 1Kappen 1Verkoper 1Help 1LLB 3LLB 5 2Recr/Fac 1Adm 1Gast/Kok 1LLB 4LLB 6 3Gast/Kok1Adm 2Help 2LLB 4LLB 5 4Kappen 2Verkoper 2Gast/Kok 2LLB 3LLB 6 5Recr/Fac 2Adm 2Help 2LLB 4LLB 5 6Kappen 2Verkoper 2Gast/Kok 2LLB 3LLB 6

9 Programma invulling Bonusweken -Na het VMBO-examen bonusweken volgens onderstaande rooster Rooster Bonusweken MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 1234512345 SLB/prestaties SLB prestaties Praktijkleren (RMH, ZB, Kapper) BedrijfsbezoekenTaal Prestaties Rekenen Cursussen (BHV, budgetteren) 1234512345 SLB/prestaties SLB prestaties Taal Prestaties Rekenen Praktijkleren (RMH, ZB, Facilitair, Nannies, intern) Bedrijfsbezoeken (Florence Nightingale Cursussen (BHV, budgetteren) 1234512345 SLB/prestaties Prestaties: Workshop (koken) Workshop Workshop barbecue, organisatie Bedrijfsbezoeken introductie, organisatie Prestaties Rekenen Taal schoolfeest, e.d. Cursussen (BHV, budgetteren)

10 Programma invulling Rooster leerjaar 5 t/m januari SLB-ers: 5A Wim Swinkels (Detailhandel en Administratie), 5B Glenda Tecla (Helpende Z&W en Kappen) 5C Inge Camps (H&L, consumptief en facilitair) Rooster per 1 september 2011 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 123456123456 ABV P&O Cre ABV Cre Rekenen Jac SLB/LLB Swi Taal Hen LLB Anouk Taal Hen Engels TTH Rekenen Jac SLB Swi POP-uur SOM Pel 15.00- 16.00 uur BPV 123456123456 LLB Cat ABV BH Cat ABV P&O Cat SLB Tec Taal Nih Rekenen Hum 15.00-16.30 Z&W HDL M2.11 15.00-16.30 Kappen salon ROC SLB/LLB Tec Rekenen Hum Engels TTH Taal Nih POP-uur SOM Pel 15.00- 16.00 BPV 12345671234567 LLB Docent Peter SLB Cam Engels TTH ABV P&O Peter ABV BH Peter SLB Cam LLB Peter 15.00-17.00 Crebo? Rekenen Jac Taal Hen POP-uur SOM Pel 15.00- 16.00 BPV

11 Programma invulling ABV (algemene beroepsvaardigheden) leerjaar 5 t/m januari 1)Plannen en organiseren (P&O, 1 e week 1 t/m 6) 2)Beroepsmatig handelen (Bh, 1 e week 1 t/m 6) 3)Klant (Klant, 2 e week 7 t/m 12) 4)Collega’s (Collega’s, 2 e week 7 t/m 12) 5)Oei wat nu (Oei, 3 e week 13 t/m 18) 6)Registreren (regi, 3 e week 13 t/m 18)

12 Programma invulling Rooster vanaf 1 september 2011 klas 6A (kappen) Rooster 1 september 2011 (gelijk met periodisering ROC) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 12345671234567 Crebo Yolande SLB Yolande Crebo Yolande Taal Nih lwh 1 Reken Hum lwh 1 Engels TTH lwh 1 Vanaf 14.00 uur Vakkennis (theorie) SLB 15.30-17.00 uur inoefenen (op het ROC) 17.30-20.00 uur ( op het ROC) aftekenen/modellen Taal Nih lwh 1 Rekenen Hum lwh 1 BPV BPV Salon Inge ROC Pr Inge ROC BPV

13 Programma invulling Rooster vanaf 1 september 2011 klas 6A (detailhandel) Rooster per 1 september 2011 (gelijk met periodisering ROC) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 12345671234567 Crebo Adil Engels Reken Taal Taal Nih Rekenen Hum Crebo P+P José Coenen Crebo P+P José Coenen BPV

14 Programma invulling Rooster vanaf 1 september 2011 klas 6A (administratief) Rooster per 1 september 2011 (gelijk met periodisering ROC) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 12345671234567 SLB Yolande KC 13.30 uur tot 16.30 uur Crebo Op het ROC van Carla Cremers Engels Reken Taal Rekenen van 11.00 uur tot 14.00 uur Crebo op het ROC van Hans Witsiers BPV

15 Programma invulling Rooster vanaf 1 september klas 6B (Helpende Z&W) Rooster per 1 september 2011 (gelijk met periodisering ROC) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 12345671234567 BPV Rekenen Taal Engels Rekenen Taal Crebo Richeline SLB wie SLB/LLB wie 12.30-14.00 muziek ROC S van Oers S.90 14.00-15.45 doelgr. ROC P. Stoltz M.210 10.00-13.15 ADL J. Catsburg M2.10 13.15-14.45 uur Communicatie K2.13 15.00-16.30 uur HDL Richeline M2.11

16 Programma invulling Rooster vanaf 1 september 2011 klas 6C (hospitality en leisure) Rooster per 1 september 2011(gelijk met periodisering ROC) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 12345671234567 SLB Swi Duits Ver Crebo KC Hart ROC Reken Hum Taal Nih SLB Swi Eng TTh Reken Hum BPV ROC KC Hart ROC BPV

17 Programma invulling Rooster vanaf 1 september 2011 klas 6C (kok) Rooster per 1 januari 2011 (gelijk met periodisering ROC) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 12345671234567 (geen SLB) 14.00-19.30 praktijklessen op het ROC Reken Hum Taal Nih Taal Nih SLB Swi Eng TTh Rekenen Hum BPV 11.00-13.15 uur vaktheorie ROC 13.15-14.00 uur SLB op het ROC

18 Actiepunten komende tijd -Examenrouting (OER, BPV-beoordeling e.d.) -VM2 opleidingsdocument -Financiële haalbaarheid in de toekomst

19 Vraagstukken komende tijd - Welke werkprocessen moeten in het laatste jaar van de worden aangeleerd/getoetst? -Welke BPV vorm en wat is de status, begeleiding en beoordeling BPV? Wensen t.a.v. BPV -Welke organisatie mogelijkheden liggen er t.a.v. kleine groepen studenten.


Download ppt "VM2 – Nijmegen Kandinsky College ROC Nijmegen. VM2 VMBO leerjaar 1 t/m 4 - basisberoepsgerichte leerweg VMBO-locatie VMBO-opleidingsteam MBO – niveau."

Verwante presentaties


Ads door Google