De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de voorlichtingsavond 5 vwo 27 augustus 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de voorlichtingsavond 5 vwo 27 augustus 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de voorlichtingsavond 5 vwo 27 augustus 2015

2 programma vanavond 1.algemeen deel schoolorganisatie 2.informatie door de decaan 3.kennismaking mentor

3 Begeleiding Teamleider Mentoren Decaan Leerlingbegeleiding Ouders - school - leerling

4 Voortgang in klas 4: afgesloten S.E. vakken: ma – ckv – anw in klas 5: vakken met alleen S.E.cijfers vakken met alleen voortgangscijfers

5 Examenreglement cijferbepaling herkansingsregeling herexamenregeling slaag-/zakregeling –gem. CE moet voldoende zijn (5,5) –slechts één vijf voor Ne / En / Wi – rekentoets, op dit moment minimaal 4,5

6 PTA Programma van toetsing en afsluiting: Hoe komen de cijfers tot stand? welke toetsen wanneer (kwartiel 1 t/m 11) waarover herkansbaar weging

7 Schoolexamen bestaat uit: toetsencijfer praktische opdrachtencijfer handelingsdeel ckv en lo o/v/g combinatiecijfer –PWS + ma + anw

8 Herkansingsregeling 5 vwo Herkansingsregeling 1 okt op de site inhalen op herkansingsmoment, herkansen van het inhaalwerk is niet mogelijk ziekte betekent gebruik maken van herkansing indien een leerling afwezig bij de herkansing, vervalt de herkansing bij langdurig wettige afwezigheid (ziekte), wordt een passende oplossing gezocht.

9 Herexamen van het schoolexamen geldt voor vakken met uitsluitend een schoolexamen: ma – anw in één vak dat onvoldoende is afgesloten, mag een herexamen worden gedaan, begin 5vwo.

10 Jaaroverzicht event. herkansing S.E.-vak 4 toetsperiodes Rapporten Herkansingen vakantie

11 Jaaroverzicht vervolg overgang naar 6 vwo –profielwerkstuk –buitenlandse excursies (Parijs, Berlijn, Londen, survival en Praag) verwachte kosten € 350,- –kiezen van de studie

12 ouderklankbordgroep Opgave via teamleider Eerste bijeenkomst 12 november 2015

13 DMR – kandidaten gezocht DeelMedezeggenschapRaad –2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden –6 vergaderingen met de schoolleiding + 6 voorbereidingsvergaderingen –Door het jaar heen op woensdagavonden 2 vacatures voor de oudergeleding Zeer binnenkort verkiezingen, nadere informatie via de nieuwsbrief

14 programma lob studeren mentoraat

15 LOBleren kiezen –loopbaanoriëntatie en begeleiding –40 SLU studielasturen 4  5vwo: 10 SLU advies 5  6vwo: 30 SLU verplicht –mentor begeleidt –lob-aftekenkaart

16 eisen H.O. elk profiel bepaald profiel – CM – EM – NG - NT profiel + vak aanvullende eisen loting opm: steeds vaker: decentrale selectie: begin met c.v.

17 informatiebronnen HBO voorlichting 10 feb 2016 WO-voorlichting 11 feb 2016 infomarkt (oud leerlingen) 6 nov ‘15 Beroepenvoorlichting 9-12-’15 Opgave via mail: J.fleer@carmelhengelo.nl

18 Informatiebronnen verschillende websites: –www.studiekeuze123.nl –www.universitairebachelors.nl –www.deopendagenkalender.nl –www.qompas.nl/studeren

19 Open dagen universiteiten Groningen6 nov ’15 en 29 jan ‘16 Utrecht20-21 nov ‘15 en 5 mrt ’16 Nijmegen7 nov ‘15 en 19 mrt ‘16 UT20-21 nov ‘15

20 Open dagen HBO Saxion Deventer21 nov, 15 jan en 9 mrt Saxion E’de 28 nov, 22 jan en 16 mrt Saxion Apeldoorn 7 nov, 29 jan en 23 mrt Windesheim13 nov ’15

21 informatiebronnen informatie van ex-grundel- leerlingen die studeren: –over de studie –over de stad contactgegevens in de decanenkamer

22 LOB-activiteitenOnderwijs open dagen meeloopdagen proefstuderen masterclass studie try-outs cursus via internet etc.

23 Procedure vrij vragen In 5 en 6 vwo mag een leerling vrij vragen voor een LOB-activiteit. Minimaal 1 week van tevoren met handtekening mentor.

24 GELD Leerling wordt 18 jaar: Kinderbijslag vervalt Tegemoetkoming scholieren aanvragen via www.duo.nl 3 maand van tevorenwww.duo.nl Zorgtoeslag  www.zorgtoeslag.nlwww.zorgtoeslag.nl Nuttige site: www.18ennu.nl www.18ennu.nl www.ouders.nl:www.ouders.nl artikel “help mijn kind wordt 18”

25 Bedankt voor uw aandacht. Volgt u ons al op twitter? https://twitter.com/lyceumdegrundelhttps://twitter.com/lyceumdegrundel

26 Mentoren en lokalen Dhr. Leverinklokaal 104 Dhr. den Hartoglokaal 105 Dhr. Altenalokaal 004 Mevr. Brugginklokaal 005 Dhr. Nijlandlokaal 117 Dhr. Olde Boerrigterlokaal 118


Download ppt "Welkom op de voorlichtingsavond 5 vwo 27 augustus 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google