De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitzonderlijk vervoer Agoria – 17 december 2015. Inhoudstabel Wat is een uitzonderlijk voertuig Algemene wetgeving –KB 15.03.1968 : Algemeen reglement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitzonderlijk vervoer Agoria – 17 december 2015. Inhoudstabel Wat is een uitzonderlijk voertuig Algemene wetgeving –KB 15.03.1968 : Algemeen reglement."— Transcript van de presentatie:

1 Uitzonderlijk vervoer Agoria – 17 december 2015

2 Inhoudstabel Wat is een uitzonderlijk voertuig Algemene wetgeving –KB 15.03.1968 : Algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (= technisch reglement) (art. 32bis) –KB 01.12.1975 : Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg (= wegcode) Wetgeving voor het uitzonderlijk vervoer –Categorieën van uitzonderlijke voertuigen –Types van vergunningen –Voorbeelden –Afwijking 5 km –Signalisatie –Rijtijden Aanvragen in WebTeuv Tips & tricks voor een vlottere behandeling van uw aanvraag Wegenwerken Toekomst van het uitzonderlijk vervoer bij de gewesten Voor alle informatie over vergunningsaanvragen Contact Vragen

3 Wat is een uitzonderlijk voertuig? Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep, die wegens zijn constructie of wegens zijn ondeelbare lading, de grenzen inzake massa of afmetingen overschrijdt, vastgelegd in de wegcode en het technisch reglement.

4 Algemene wetgeving KB 15.03.1968 : Algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheids-toebehoren moeten voldoen (technisch reglement) (art. 32bis) Maximum lengte: -Motorvoertuig: 12 m -Trekker + oplegger : 16,50 m -Vrachtwagen + aanhangwagen : 18,75 m Maximum breedte: 2,55 m Maximum hoogte: 4,00 m Maximaal toegelaten massa: afhankelijk van voertuig -bijv. motorvoertuig 4 assen = 32 ton -bijv. trekker 2 assen + oplegger 2 assen = 39 ton

5 Algemene reglementen KB 01.12.1975 : Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg (= wegcode) Art. 46 : Maximale oversteek achteraan: 3,00 m

6 Wetgeving voor het uitzonderlijk vervoer Koninklijk besluit van 2/6/2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen Ministerieel besluit van 16/12/2010 betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen Besluit van de Waalse Regering van 29/11/2012 betreffende de afgifte van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer Decreet van de Vlaamse Regering van 3/5/2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer Wet van 10/4/1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid (i.v.m. begeleiding van uitzonderlijk vervoer) Niemand mag een uitzonderlijk voertuig in het verkeer brengen op de openbare weg zonder voorafgaande, uitdrukkelijke vergunning van de minister of zijn gemachtigde.

7 Categorieën van uitzonderlijke voertuigen Categorie 1 : het uitzonderlijke voertuig voldoet aan onderstaande voorwaarden: a) voor een enkelvoudig voertuig: lengte ≤ 19,00 m b) voor een sleep van voertuigen: lengte ≤ 27,00 m c) breedte ≤ 3,50 m d) hoogte en massa voldoen aan wegcode en technisch reglement Categorie 2: het uitzonderlijke voertuig voldoet aan minstens één van onderstaande voorwaarden: a) voor een enkelvoudig voertuig: 19,00 m < lengte ≤ 22,00 m b) voor een sleep van voertuigen: 27,00 m < lengte ≤ 30,00 m c) 3,50 m < breedte ≤ 4,25 m d) 4,00 m < hoogte ≤ 4,50 m e) 44 T < massa ≤ 90 T Categorie 3 : het uitzonderlijke voertuig voldoet aan minstens één van onderstaande voorwaarden: a) voor een enkelvoudig voertuig: 22,00 m < lengte ≤ 28,00 m b) voor een sleep van voertuigen: 30,00 m < lengte ≤ 35,00 m c) 4,25 m < breedte ≤ 5,00 m d) 4,50 m < hoogte ≤ 4,80 m e) 90 T < massa ≤ 120 T Categorie 4 : het uitzonderlijke voertuig voldoet aan minstens één van onderstaande voorwaarden: a) voor een enkelvoudig voertuig: lengte >28,00 m b) voor een sleep van voertuigen: lengte > 35,00 m c) breedte > 5,00 m d) hoogte > 4,80 m e) massa > 120 T

8 Types van vergunningen De reiswegen worden gevraagd door de aanvrager Mogelijkheden volgens categorie: Categorie 1 : (5 jaar geldig) - Alle wegen in België: alle wegen en autosnelwegen (met respect van de beperkingen) - Reisweg Categorie 2 : (1 jaar geldig) - Netwerk klasse 90: netwerk van reiswegen beschikbaar op onze website en door de gebruiker bij de vergunning bij te voegen - Netwerk autosnelwegen: beperkt tot 4,30 m hoogte en massa conform - Zone 25: specifiek voor landbouwvoertuigen - Alle wegen in België voor voertuig van speciale constructie: bijv. kraanauto, betonpomp - Reisweg Categorie 3 : (4 maand geldig) - Netwerk klasse 120 - Netwerk klasse 90 voor kraanauto van 96 T - Netwerk kraan: specifiek voor kraanauto’s met massa > 96 T - Reisweg Categorie 4 : (2 maand geldig) - Reisweg

9 Types van vergunningen - Netwerken Netwerken zijn historisch gegroeid. Reiswegen in de netwerken worden maximaal behouden, en waar mogelijk uitgebreid (zie aanpassing netwerken 1/12/2015). Reiswegen (zowel binnen als buiten de netwerken) worden steeds bekeken i.f.v.: geometrie (combinatie lengte-breedte) vrije hoogte onder bruggen burgerlijke klasse van bruggen Kaarten van netwerken worden niet door overheid verspreid. Kaart = momentopname, onvoldoende gedetailleerd, zonder extra opmerkingen (overschrijdingsvoorwaarden van bruggen, lokale beperkingen, …) Netwerken zijn niet onderling uitwisselbaar te gebruiken. Netwerk kraan is voor kraanauto’s met massa tussen 96 en 108 ton met beperkte hoogte t.o.v. Netwerk klasse 90 Netwerk klasse 120 valt grotendeels samen met Netwerk klasse 90, maar er zijn afwijkingen enkel geldig voor Netwerk klasse 120, bijv. doortocht Sijsele (tot 90 ton is er een beter alternatief via N49, zonder parkeerverbod en hinder in het centrum)

10 Voorbeeld: aannemersmaterieel Categorie 1 – Alle wegen in België – 5 jaar geldig

11 Voorbeeld: boomstammen Categorie 1 – Alle wegen in België – 5 jaar geldig

12 Voorbeeld: kraanauto Categorie 2 – Netwerk / Reisweg – 1 jaar geldig

13 Voorbeeld: graafmachine Categorie 2 – Netwerk / Reisweg – 1 jaar geldig

14 Voorbeeld: kraanauto Categorie 3 – Netwerk / Reisweg – 4 maand geldig

15 Voorbeeld: betonbalk Categorie 3 – Netwerk / Reisweg – 4 maand geldig

16 Voorbeeld: helicopter Categorie 4 – Reisweg – 2 maand geldig

17 Voorbeeld: reactorvat Categorie 4 – Reisweg – 2 maand geldig

18 Voorbeeld: constructie-element Categorie 4 – Reisweg – 2 maand geldig

19 5 km afwijking van voorgeschreven reisweg Uitzonderlijk vervoer met een vergunning van het type "Netwerk klasse 90", "Netwerk klasse 120" of "Netwerk kraan" kan enkel voor de hieronder vermelde delen van een reis afwijken van de opgelegde reiswegen en dit voor maximaal 5 km in vogelvlucht : Vertrekplaats – Netwerk Netwerk – Eindbestemming Onvoorzienbare hindernissen - dit zijn hindernissen die niet te voorzien zijn bij de verkenning, waarvoor de gewesten geen omleggingen voorzien (zie website) en die de doorgang van het transport onmogelijk maken gedurende een periode van minimaal 6 uur. Dit slechts onder volgende bijkomende voorwaarden : … Max 7,5 T/m in eenzelfde assengroep Bijv. 1,36 m asafstand = max. 10,2 T / 1,50 m asafstand = max. 11,25 T

20 Signalisatie artikel 16 Paneel UITZONDERLIJK VERVOER vooraan en achteraan

21 Signalisatie artikel 19 Langer dan 22 m: retroreflecterende markering aan beide zijden over gehele lengte van het geladen uitzonderlijke voertuig (dus ook op de trekker) Breder dan 2,55 m (m.u.v. kraanauto’s): rood-wit diagonaal gestreepte panelen Let op: nieuwe afmetingen en normen van toepassing sinds 1 oktober 2013 Overgangsperiode loopt af op 31 december 2015! Zie Technisch Reglement: artikel 28, § 6, 3, 1° (http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech/302-art28d)http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech/302-art28d Meer info (o.a. conformiteit buitenlandse panelen): http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Note%20%20pann eaux%20transport%20agricole%20et%20exceptionnel_NL.pdf http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Note%20%20pann eaux%20transport%20agricole%20et%20exceptionnel_NL.pdf Oversteek achteraan groter dan 1 m: Idem breedtepanelen

22 Verkeersverboden artikel 30 Verkeer verboden van 6 u tot 21 u: Lengte> 30 m Breedte> 4 m op wegen en autosnelwegen (3 rijstroken) > 3,50 m op autosnelwegen Verkeer verboden van 7 u tot 9 u en van 16 u tot 18 u: Lengte> 27 m Breedte> 3,50 m Massa > 60 T Verkeer verboden van zaterdag 12 u tot zondagavond 24 u behalve kraanauto met breedte ≤ 3 m en massa ≤ 96 T

23 Aanvraag voor vergunning Ofwel via online programma WebTeuv (eenmalige registratie nodig) http://es.mobilit.fgov.be/teuv/ Verdere communicatie gebeurt via email en PDF-formulieren Voordeel: automatische controles op online aanvraagformulier Ofwel via aangetekende post Formulieren zijn beschikbaar op de websites van de gewesten Verdere communicatie gebeurt per post. Nadeel: geen automatische controles, grotere kans op fouten (langere behandelingstermijn) Behandeling door de ingenieurs gebeurt volledig in WebTeuv: -Inschrijving papieren aanvraag door Brussels gewest -Vraag om bijkomende info naar aanvrager -Vraag aan infrastructuurbeheerder -Voorstel van reisweg -Vraag aan interne gebruiker (= collega-ingenieur bij zelfde of ander gewest) -Vergunning afleveren -Aanvraag afkeuren (wegens annulatie door aanvrager, negatief advies, …)

24 Aanvragen in WebTeuv Inhoud van het aanvraagformulier Algemene informatie Aanvrager -Eenmalige registratie als online-aanvrager (formulier op website) -Kan niet zelf aangepast worden in WebTeuv -Aanpassingen vragen via email Gebruiker -Ofwel idem aanvrager, ofwel anders dan aanvrager -Gegevens van gebruiker komen op vergunning -Invoer en correctie van gegevens gebeurt door de aanvrager -Juistheid van gegevens = verantwoordelijkheid van aanvrager

25 Aanvragen in WebTeuv Inhoud van het aanvraagformulier Type van voertuig Sleep van voertuigen Enkelvoudig voertuig met lading Enkelvoudig voertuig zonder lading Welke gegevens invullen? -Massa conform Technisch Reglement: alleen chassisnummer van (trekkend) voertuig invullen (niet aantal aslijnen en chassisnummer van getrokken voertuig). -Massa niet conform Technisch Reglement: alle gegevens invullen -Enkelvoudig voertuig zonder lading: altijd TYPE invullen (bijv. Landbouwmachine, betonpomp, kraanauto, …) Parallel gekoppelde SPMT’s: transportschema met aanduiding van chassisnummers bijvoegen

26 Aanvragen in WebTeuv Inhoud van het aanvraagformulier Karakteristieken van het uitzonderlijke voertuig Invullen in centimeter! Niet in millimeter! => 27 m = 2700 cm Type van vergunning volgens categorie = afhankelijk van afmetingen en massa Aard van lading Ondeelbare lading (of getrokken materieel) voor -Alle wegen in België -Netwerk autosnelwegen -Netwerk klasse 90 Meer specifieke aard van lading voor alle andere aanvragen, bijv. constructie- element, transformator, aannemersmaterieel Type van voertuig (bijv. Hitachi ZAXIS 250 LCN) hoeft niet Ledig is enkel mogelijk op Reisweg

27 Aanvragen in WebTeuv Inhoud van het aanvraagformulier Voertuigfiche Alle gegevens invullen in centimeter en in kilogram Voertuigfiche moet ook voldaan zijn bij gebruik van vervangende voertuigen Som van asafstanden moet in verhouding zijn met totale lengte Bijv. 13 m wielbasis en 30 m totale lengte is onmogelijk. Uitzondering voor Netwerk klasse 90, mag uitschuiven Max. 13 ton/aslijn van 4 wielen Max. 15 ton/aslijn van 8 wielen Dwarse asconfiguratie: afmetingen invullen volgens astype Let op! breedte van as kan niet groter zijn dan (min.) breedte van voertuig

28 Aanvragen in WebTeuv Voertuigfiche: voertuig (of module) exporteren

29

30 Aanvragen in WebTeuv Voertuigfiche: voertuig (of module) invoeren

31

32 Aanvragen in WebTeuv Inhoud van het aanvraagformulier Reisweg Gedetailleerde beschrijving van de gewenste reisweg Formaat in 3 kolommen Kolom 1: wegnummer, bijv. R22, A1, E34, N376; als er geen wegnummer is: « - » Kolom 2: localiteit TOT WAAR de weg uit kolom 1 gevolgd wordt (niet de richting) Kolom 3: straatnamen (als de weg geen wegnummer heeft), extra maatregelen zoals parkeerverbod, rijden in tegenzin van het normale verkeer, signalisatie verwijderen, … moeten duidelijk vermeld worden Grondige verkenning ter plaatse vóór het indienen van de aanvraag Rekening houden met lokale gewichtsbeperkingen, vrije hoogte onder bruggen, … Enkel-heen of heen-en-terug gewenst? Duidelijk vermelden. Standaard reisweg is heen-en-terug geldig, maar dan moet de reisweg in de aanvraag beschreven voor de beide richtingen geldig zijn. Vertrekplaats en bestemming gedetailleerd invullen: ofwel straatnaam + huisnummer, ofwel kruising van twee wegen.

33 Aanvragen in WebTeuv Reisweg uitvoeren

34

35 Aanvragen in WebTeuv Reisweg invoeren

36

37 Tips & tricks voor een vlottere behandeling van uw aanvraag Algemeen Grondige en parate kennis van wetgeving (zie oplijsting in begin) Als er vragen om bijkomende info gesteld worden: alle vragen goed lezen en duidelijk antwoorden op ALLE vragen, zoniet moeten wij de niet-beantwoorde vragen opnieuw stellen (= extra vertraging). Voor een reeks van gelijk(w)aardige aanvragen: zorg dat elk dossier alle nodige en correcte info bevat. Elke aanvraag wordt apart behandeld.

38 Tips & tricks voor een vlottere behandeling van uw aanvraag Afmetingen Werkelijke transportafmetingen invullen Geen extra marge bijvoegen, het verschil tussen 4,80 m en 5 m hoogte is soms een omweg van honderd kilometer! Hoogte op vergunning kan niet hoger zijn dan de gemeten laagste vrije hoogte onder een brug. Transport op autosnelweg: minstens 30 cm marge tussen transporthoogte en brughoogte (in de rechterrijstrook) Maximum hoogte op vergunning bij gebruik van deze tunnels: Zelzatetunnel, Beverentunnel, Tijsmanstunnel: 4,80 m Kennedytunnel, Rupeltunnel: 4,90 m Liefkenshoektunnel: 5,10 m Na het indienen van de aanvraag kunnen de afmetingen niet meer aangepast worden.

39 Wegenwerken Input van wegbeheerders, aannemers, vervoerders, begeleiders, eigen verkenning, … Specifieke nota’s op websites van gewesten Bevat omleidingen (indien mogelijk) Fasering en impact: verwijzing naar website wegbeheerder Omleidingen voor normaal verkeer zijn meestal niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer

40 Toekomst van uitzonderlijk vervoer in de gewesten Uniek loket 1 aanvraag Digitale wegenkaart Nieuwe applicatie: snellere behandeling van netwerken Reiswegennetwerk in functie van afmetingen en massa.

41 Voor alle informatie over vergunningen Netwerkvergunningen : Belgische gebruikers: Het Waals gewest behandelt alle aanvragen voor gebruikers met adres in Wallonië Het Vlaams gewest behandelt alle aanvragen voor gebruikers met adres in Vlaanderen en Brussel. Buitenlandse gebruikers : Het Waals gewest behandelt alle aanvragen uit Frankrijk, Luxemburg, Italië, Spanje, Zwitserland, Litouwen, Estland, Bulgarije en Finland. Het Vlaams gewest behandelt alle aanvragen uit andere landen. Reiswegvergunningen : Het Waals gewest behandelt reiswegen in Wallonië en reiswegen in Brussel (als de vertrekplaats in Wallonië ligt). Het Vlaams gewest behandelt reiswegen in Vlaanderen en reiswegen in Brussel (als de vertrekplaats in Vlaanderen ligt).

42 Contact Waals gewest: te@spw.wallonie.be – 081 77 24 00 http://www.wallonie.be/fr/transport-exceptionnel Vlaams gewest: zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be – 02 553 78 47 http://www.wegenenverkeer.be/uitzonderlijkvervoer Brussels gewest: FR: mobilite@sprb.brussels - 0800 94 001 http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/transport- exceptionnel http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/transport- exceptionnel NL: mobiliteit@gob.brussels – 0800 94 001 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/partners/professionelen/uitzonderlijk- vervoer http://www.mobielbrussel.irisnet.be/partners/professionelen/uitzonderlijk- vervoer

43 Vragen


Download ppt "Uitzonderlijk vervoer Agoria – 17 december 2015. Inhoudstabel Wat is een uitzonderlijk voertuig Algemene wetgeving –KB 15.03.1968 : Algemeen reglement."

Verwante presentaties


Ads door Google