De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PO  VO Een bijzondere stap Openbare basisschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PO  VO Een bijzondere stap Openbare basisschool."— Transcript van de presentatie:

1

2 PO  VO Een bijzondere stap Openbare basisschool

3 Voortgezet onderwijs Praktijk onderwijs (SVO) VMBO basisberoepsgerichte leerweg VMBO kaderberoepsgerichte leerweg VMBO gemengde leerweg (eindexamen op 2 niveaus) VMBO theoretische leerweg HAVO VWO (atheneum/gymnasium) Van boven naar beneden wordt het aandeel van de theoretische vakken groter en die van de zogenaamde praktische vakken minder. Binnen elke leerweg is er voor kinderen, die het nodig hebben, extra ondersteuning mogelijk. Dit wordt leerwegondersteund onderwijs (LWOO) genoemd. De meeste scholen bieden LWOO alleen bij VMBO-basis/kader aan. Om toegelaten te worden in het praktijkonderwijs of het leerwegondersteunend onderwijs is toestemming nodig van een verwijzingscommissie.

4

5 Niveauadvies Basisschool geeft enkelvoudig niveauadvies. Dit advies is bindend. Basisschool mag alleen voorkeur voor dakpanklas aangeven. VO-school beslist over plaatsing in dakpanklas. Met de volgende aspecten komt het advies tot stand: Plaatsingswijzer: leerlingvolgsysteem (CITO-lvs door de jaren heen). Extra informatie groepsleerkracht: zelfstandigheid, werkhouding, huiswerkattitude, rapporten en sociaal- emotionele ontwikkeling. Indien aanwezig: onderzoeksrapporten van externe instanties Advies IB, directie, team (bovenbouw) CITO-eindtoets: handhaving of heroverweging niveauadvies.

6 Nieuwe CITO-normering Kok van Drunen (CLZ)

7 Kirsten vorige toetsperiode (E – A) Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar 2012- 2013 op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.

8 Kirsten, nu met de oude norm (E – A) Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

9 Kirsten, nu met de nieuwe norm (E - A) Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde is nu reëel.

10 Plaatsingswijzer CITO-lvs Basisprofiel: scores M8 zijn passend bij het advies. Bespreekprofiel: scores M8 wijken af. Voor onderbouwing van advies wordt er naar de scores van de groepen 6 en 7 gekeken. Voorbeelden Toelatingseisen VWO+

11 CITO-eindtoets

12 Schoolkeuze De keuze ligt bij de ouders (en de leerling) Met het voorlopig niveauadvies in het achterhoofd is het verstandig als het kind samen met de ouders sfeer gaat proeven op de open dagen. Wij gaan als school ook met de hele klas kijken op beide locaties van Het Schoonhovens College en op CSG Willem de Zwijger.

13 Globaal jaaroverzicht Inschrijving Voortgezet Onderwijs Oktober/november/december: leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO worden getest via OA Eind november: contactavond + voorlopig schooladvies December/januari: open dagen Februari: adviesgesprek (rapportgesprek 1) Vóór 15 maart: inschrijving voortgezet onderwijs 21, 22, 23 april 2015: CITO-eindtoets op 2 niveaus 13 mei: uitslag CITO-eindtoets (18 mei na vakantie) In mei/juni vinden er overdrachtsgesprekken plaats tussen de middelbare school en de groepsleerkracht.

14 Schoonhovens College: –VMBO-B t/m VWO (incl. LWOO op VMBO-B/K niveau) –VWO+ tweetalig Willem de Zwijger, Schoonhoven: –VMBO-T t/m VWO –VWO+ en Technasium Gemini College, Lekkerkerk: –VMBO + HAVO/VWO 1 t/m 3 (incl. LWOO op ieder niveau) Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman: –VMBO-T t/m Atheneum Coornhert Gymnasium, Gouda: –Gymnasium Wellantcollege, Gouda – Ottoland: –VMBO (incl. LWOO op VMBO-B/K niveau) Scholen


Download ppt "PO  VO Een bijzondere stap Openbare basisschool."

Verwante presentaties


Ads door Google