De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mei 2013 Welkom 19.15u: Inloop met koffie/thee 19.30u: Opening en presentatie 19.45u: Vragenronde 20.00u: Presentatie clusters 21.00u: Tips en tops 21.15u:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mei 2013 Welkom 19.15u: Inloop met koffie/thee 19.30u: Opening en presentatie 19.45u: Vragenronde 20.00u: Presentatie clusters 21.00u: Tips en tops 21.15u:"— Transcript van de presentatie:

1 mei 2013 Welkom 19.15u: Inloop met koffie/thee 19.30u: Opening en presentatie 19.45u: Vragenronde 20.00u: Presentatie clusters 21.00u: Tips en tops 21.15u: Sluiting

2 D OEL VAN DEZE AVOND Uitleg geven over onderwijsopbrengsten en kerndoelen Pedagogische opdracht van de basisschool uitleggen Informatie geven over de samenstelling van de nieuwe clusters

3 O NDERWIJSOPBRENGSTEN Opbrengsten worden 2 keer per jaar gemeten middels cito toetsen Citotoetsen maken deel uit van het leerlingenvolgsysteem Trendanalyse Opbrengsten worden vergeleken met wat van een school verwacht mag worden ( landelijke vergelijking )

4 K ERNDOELEN De kerndoelen geven aan wat de school kinderen moet leren binnen de zogenaamde leergebieden: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; kunstzinnige oriëntatie; bewegingsonderwijs; De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht opInspectie van het Onderwijs de naleving van de kerndoelen.

5 P EDAGOGISCHE OPDRACHT VAN DE BASISSCHOOL Kinderen begeleiden tot sociale, zelfstandige volwassenen

6 W AAROM IS INVESTEREN IN PEDAGOGISCH ONTWIKKELING BELANGRIJK VOOR KINDEREN ? Geluk in je leven wordt maar voor 20% bepaald door je IQ en voor 80% door je EQ.

7 P EDAGOGISCHE DRIEHOEK Ouders, leerkrachten en leerlingen werken doorlopend samen en er is in alle relaties een onderlinge afhankelijkheid om de ontwikkeling van de leerling zo positief mogelijk te laten verlopen. Professionele opvoeders Ouder(s) Kind

8 H ET PEDAGOGISCH KLIMAAT OP DE H ARLEKIJN IS GEBASEERD OP : Respect voor elkaar. Emotionele veiligheid en geborgenheid. Ontwikkelen van sociale competenties.

9 H OE LEREN KINDEREN

10 H ET BREIN VAN ONS ALLEN

11 H OE LEERT HET JONGE KIND Spel Informatie opnemen en verwerken uit de buitenwereld. Leren middels spel stopt niet op een bepaald moment b.v. 8 jaar. Luisteren naar verhalen Door een verhaal doet het kind informatie, wordt de basiskennis uitgebreid en ordenen zij middels het verhaal de wereld. Interactie

12 E N DE OUDERE KINDEREN Onderzoeken Informatie zoeken vinden en verwerken Interactie

13 H ET KIND OP DE H ARLEKIJN Op de Harlekijn zien wij het kind als een geheel Hoofd ( leervaardigheden) Hart ( emotionele en sociale ontwikkeling) Handen ( expressie en doe- vaardigheden)

14 M ETHODE ALLES IN 1 EN ALLES APART Een methode om contextrijk leren beter te laten beklijven voor: Spelling Grammatica Begrijpend lezen Engels Creatieve vakken Zaakvakken

15 P ROJECTEN ALLES IN 1, ALLES APART Er zijn verschillende projecten die alle vakken en vaardigheden met elkaar verbindt en integreert Alle kerndoelen worden behandeld 5 projecten per schooljaar

16 A ANTAL KINDEREN OP DE H ARLEKIJN 2013-2014 Groep 117 Groep 217 Groep 316 Groep 430 Groep 528 Groep 624 Groep 730 Groep 830

17 D E SAMENSTELLING VAN DE NIEUWE CLUSTERS Cluster 1 -2- 3 Cluster 4 - 5 - 6 Cluster 7 - 8

18

19 D E VRAGENRONDE

20 C LUSTER 1-2-3 Leerkrachten: Jacky, Jessie, Rianne, Rene Ontwikkeling taal- en rekenvaardigheden Streefdoel: Technisch lezen: minimaal Avi E3 DMT: streefniveau Rekenen: automatisering tot 20

21 B EZETTING IN CLUSTER 1-2-3 Aantal lkrJackyRianneJessieRené Maandag3xxx Dinsdag3xxx Woensdag3/4xx(x)x Donderdag3/4x x (ochtend) xx Vrijdag2xx

22 DAGROOSTER GROEP 1-2-3 : 3 BASISGROEPEN tijdminGroep 1Groep 2Groep 3 8.3015Opening in de basisgroep (3 lkr) 8.4530 Taal kring ( 2 lkr)Instructie lezen (1 lkr) 9.1545 Werkles- verwerkingsactiviteiten (3 lkr) 10.0030 Buiten spelen (1lkr) Instructie/ automatisering / extra zorg (2 lkr) 10.3015Pauze 10.4530 Reken kring ( 2 lkr)Instructie rekenen (1 lkr) 11.1545 Werkles- Verwerkingsactiviteiten (3 lkr) 12.00Pauze 13.1530 Activiteit in basisgroep : leefstijl/muziek/hemel&aarde/verkeer/ drama /wereldorientatie. (waar nodig homogeen) (3lkr) 13.4530 Buiten spelen (1 lkr)Extra instructie /zorg (2 lkr) 14.1545Werkles- verwerkingsactiviteiten (3 lkr) 15.0015Afsluiting in de basisgroep (3lkr) 15.15Einde schooldag

23 C LUSTER 4-5-6 Resultaten op basis van de te verwachten ontwikkeling van de kinderen Streefdoel: Technisch leesniveau: minimaal Avi E6 beheerst DMT: streefniveau Rekenen: automatisering tot 100; tafeltjes; cijferen Leerkrachten: Angela, Esther, Marij, Roy

24 Aantal lkr EstherAngelaRoyMarij Maandag3-4X(X)XX Dinsdag3XXX Woensdag3XXX Donderdag3XXX Vrijdag (ochtend) 2-3XXX (ochtend) B EZETTING IN CLUSTER 4-5-6

25 DAGROOSTER GROEP 4-5-6 : 3 BASISGROEPEN tijdminGroep 4Groep 5Groep 6 8.3015Opening in de basisgroep (3 lkr) 8.45 45Lezen – Estafette (1 lkr) 9.3045 Rekenen (1 lkr) 10.1515Pauze 10.30 45 Alles in 1 taal-lezen-spelling (1 lkr) Alles in 1 Taal-lezen-spelling (1 lkr) Alles in 1 Taal-lezen-spelling (1 lkr) 11.3030Schrijven (1 lkr)Schrijven/Extra zorg (1 lkr) 12.00Pauze 13.1545Alles in 1 - Werkstuk (3 lkr) 14.0060Alles in 1 - Expressie (3 lkr) 15.0015Afsluiting in de basisgroep (3 lkr) 15.15Einde schooldag

26 C LUSTER 7-8 Resultaten op basis van de te verwachten ontwikkeling van de kinderen Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs Streefdoel: Technisch leesniveau: Avi P beheerst DMT: streefniveau Procenten, breuken en metriek stelsel Leerkrachten: Lisette, Loes, Sandra (Rianne )

27 Aantal lkrLoesLisetteSandra Maandag2XX X (mo) (vervang er) Dinsdag2XX Woensdag3XX Donderdag2-3XX gym Rianne Vrijdag2XX B EZETTING IN CLUSTER 7-8

28 DAGROOSTER GROEP 7-8 : 2 BASISGROEPEN tijdminGroep 7Groep 8 8.3015Opening in de basisgroep (2 lkr) 8.45 45Lezen – Estafette (1 lkr) 9.3045 Rekenen (1 lkr) 10.1515Pauze 10.30 40Alles in 1 taal-lezen-spelling (1 lkr) 11.4020 Zelfstandig werken (1 lkr) 12.00Pauze 13.1545Gymnastiek (2 lkr) 14.0045Alles in 1 - werkstuk (2 lkr) 14.4515Zelfstandig werken (2 lkr) 15.0015Afsluiting in de basisgroep (2 lkr) 15.15Einde schooldag

29 T IPS EN TOPS

30 S LUITING Bedankt voor jullie aandacht en betrokkenheid! Nog een fijne avond en wel thuis.


Download ppt "Mei 2013 Welkom 19.15u: Inloop met koffie/thee 19.30u: Opening en presentatie 19.45u: Vragenronde 20.00u: Presentatie clusters 21.00u: Tips en tops 21.15u:"

Verwante presentaties


Ads door Google