De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 1-2 schooljaar 2013-2014. Welkom! Agenda:  Schoolbeleid : - gruiten -verjaardag -ziekmelding/verlofregeling -plusklas -10 gouden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 1-2 schooljaar 2013-2014. Welkom! Agenda:  Schoolbeleid : - gruiten -verjaardag -ziekmelding/verlofregeling -plusklas -10 gouden."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 1-2 schooljaar 2013-2014

2 Welkom! Agenda:  Schoolbeleid : - gruiten -verjaardag -ziekmelding/verlofregeling -plusklas -10 gouden regels  Dagritme van een kleuter  Gym  Plakboeken  Leerlingvolgsysteem (LVS)  Rapport  Ouderavonden  Nieuwe methode kleuterplein  Werken met HGW (Ib’ers)

3 Schoolbeleid  Schoolgids staat op de site van school  Gruiten: verandering => ouders geven zelf op di en do fuit of groenten mee!  Verjaardag:-U kunt samen met uw kind de verjaardag op school vieren. - Trakteren doen we niet meer, maar de jarige mag grabbelen in onze grabbelmand. Het kind is tenslotte jarig. -Foto’s maken mag, maar filmen niet!  Ziekmelding/verlofregeling:-verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie m.b.v. het verlofformulier. Zie website.  Plusklas: Zowel in Weert als in Nederweert kunnen kinderen in de meerschoolse plusklas deelnemen. Beperkt aantal plaatsen. Leerling moet aan een aantal criteria voldoen.  10 gouden regels: volgende dia

4 10 gouden regels 1. we helpen elkaar als het kan 2. we proberen aardig voor elkaar te zijn 3. we proberen te luisteren naar elkaar en elkaar te begrijpen 4. we pakken alleen iets van de ander, als de ander dat goed vindt 5. we gebruiken alleen fatsoenlijke taal 6. we bemoeien ons alleen met onze eigen zaken 7. we doen elkaar geen pijn door schoppen of slaan, maar ook niet door schelden 8. we proberen iedereen te laten meedoen bij ons spel 9. we respecteren elkaar zoals we zijn 10. we spelen niet voor eigen rechter

5 Dagritme van een kleuter “mijn leren is spelen en mijn spelen is leren” “grijpen is begrijpen” “vasthouden wordt onthouden” Ochtend:  Binnenkomst  Kring (grote en klein kring)  Werken (weektaak/verantwoordelijkheid van het kind)  Pauze  Buiten- / binnenspelen  Afsluiting ochtend Middag:  Binnenkomst  Kring  Werken  Buiten-/ binnenspelen

6  Gym  Plakboeken:2x per jaar mee naar huis  Rapport:2x per jaar februari en einde schooljaar  Ouderavond:3x per jaar => november, februari en einde schooljaar veranderd, nu op wens van de ouders en /of uitnodiging van de leerkracht.  Ouders schoolplein / verkeer  Hulp van ouders bij de nieuwe methode  Website en nieuwsbrief

7 Kleuterplein

8 Met Kleuterplein: Ontdekken kleuters de wereld om hen heen Komen alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod

9 Ontdekken en ervaren Spelen is belangrijk Ontwikkeling van kleuters gaat in sprongen Iedere kleuter ‘werkt’ op zijn eigen niveau

10 Alle ontwikkelingsgebieden Taal, voorbereidend lezen en woordenschat Rekenen Wereldoriëntatie Motoriek (beweging en fijne motoriek) Sociaal-emotionele ontwikkeling Voorbereidend schrijven Muziek Goed voorbereid naar groep 3

11 Hoe werkt Kleuterplein? Activiteiten rondom thema Themaverhaal Raai de Kraai komt steeds terug

12 Hoeveel thema’s zijn er? Seizoenen Thuis (start) Vakantie (start) Een heel jaar rond (herfst) Het weer (herfst) Sneeuw en ijs (winter) Familie (winter) Alles groeit (lente) Op de boerderij (lente) Ontdek de wereld Water Eten Gezondheid Post Bouwen Winkel Dieren Kunst

13 Terugkerende activiteiten in elk thema: Thematafel Beeldwoordenveld Lettertafel Interactief voorlezen Werken met tijdplanner

14 Differentiatie: ieder kind op zijn eigen niveau Woordenschat - Basiswoorden - Uitbreidingswoorden Activiteiten gericht op groep 1 Activiteiten gericht op groep 2

15 Registratie en observatie De leerkracht registreert met registratiesysteem: Welke activiteiten zijn gedaan? Welke tussendoelen zijn behandeld? Wat zijn de vorderingen zijn per leerling?

16 Raai de Kraai Handpop en vingerpop

17 Werkboek ‘Ik kan het zelf

18

19

20 Even voorstellen De intern begeleiders Linda Haenen en Imke van Oudheusden groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8

21 Zorg binnen de school Handelingsgericht Werken (HGW) 3 niveaus binnen de groep  Instructiegroep  Basisgroep  Verrijkersgroep Groepsplan  Groepsplanperiode van september tot januari en van februari tot juni met tussentijdse evaluaties In de groepen 1-2 wordt in januari / februari 2014 een groepsplan gemaakt voor rekenen en taal

22 Schema HGW

23 Cito Leerlingvolgsysteem Geeft een objectief beeld van het vaardigheidsniveau van de leerling Vergelijkt het niveau van de leerling met het landelijk gemiddelde. Toetsen worden afgenomen vanaf groep 1 t/m groep 8. In groep 8 vindt de cito-eindtoets plaats.

24 OP STAP

25 Kijkje in de klas Gelegenheid om in de groep van uw kind te kijken en stellen van vragen.

26 Bedankt voor het komen!


Download ppt "Informatieavond groep 1-2 schooljaar 2013-2014. Welkom! Agenda:  Schoolbeleid : - gruiten -verjaardag -ziekmelding/verlofregeling -plusklas -10 gouden."

Verwante presentaties


Ads door Google