De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 8 3 september 2015 informatieavond groep 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 8 3 september 2015 informatieavond groep 8."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 8 3 september 2015 informatieavond groep 8

2 Even voorstellen Lya Haezer lya.haezer@eenbes.nl Brigit Janssen brigit.janssen@eenbes.nl informatieavond groep 8

3 Hoofdvakken in groep 8 Werken in teams/thema’s Gym/crea Groepsplannen Huiswerk Volgen van de leerlingen CITO, NIO & Voortgezet Onderwijs Afscheid van de basisschool Contacten en ouderhulp informatieavond groep 8

4 Hoofdvakken in groep 8 Technisch lezen Begrijpend lezen Goed gelezen BLITS ABCDE-kaarten Nieuwsbegrip Spelling woorden en werkwoorden Rekenen Taal Woordenschat Komen dagelijks aan de orde informatieavond groep 8

5 Werken in teams/thema’s Organisatie: Team van 4 leerlingen werkt aan taakkaarten. In een team zitten leerlingen van groep 7 en 8. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde vormen de basis voor de projecten. Leerlingen leren de 21 ste eeuw vaardigheden De vakken worden niet meer apart gegeven. Taakkaarten zijn gekoppeld aan kerndoelen. Leerlingen leren andere vaardigheden. Iedere donderdagmiddag Taakkaarten: Wat weet ik / weten we al? Informatie / eisen Verwerking Presentatie / product informatieavond groep 8

6 Gym / Crea Dinsdagmiddag in 2 groepen Leerlingen uit de groepen 6,7, en 8 We kunnen nog hulp gebruiken informatieavond groep 8

7 Groepsplannen in 3 niveaus Instructie onafhankelijke leerlingen (aanpak 3) LOVS : A en hoge B leerlingen Instructie gevoelige leerlingen (aanpak 2) LOVS : B en C leerlingen Instructieafhankelijke leerlingen (aanpak 1) LOVS: D en E leerlingen Uw kind krijgt een brief mee, waarop is aangegeven bij welke instructiegroep het hoort. Bij verandering van instructiegroep krijgt u bericht informatieavond groep 8

8 Huiswerk 5 x per week rekenen, taal/spelling en studievaardigheden en woordenschat Spreekbeurten informatieavond groep 8

9 Volgen van de leerlingen CITO-LOVS Ontwikkelperspectief Zien Sociaal-emotionele ontwikkeling Leerlingen vullen in Leerkrachten vullen in Hierover gaat het in de eerste oudergesprekken. informatieavond groep 8

10 Eind CITO 19, 20 en 21 april 2016 Twee versies, basis en niveau Uitslag getal tussen 500 en 550 Proefcito na kerstvakantie Schooladvies Gesprek school, ouders en kind 25 en 26 januari (nog niet duidelijk) NIO (afgenomen door OCGH Advies) Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau Klassikale test NPV-J-2 Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior tweede editie PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen tweede versie informatieavond groep 8

11 Voortgezet Onderwijs PRO VMBO b VMBO k/g VMBO t Advies geldt voor 2 jaar LWOO HAVO VWO Brugperiode met dezelfde vakken Bezoek scholen Bezoek open dagen Richtlijnen profiel informatieavond groep 8

12 PRO Een leerling die: – Minimale leerachterstanden van 3 jaar heeft op het gebied van taal/lezen en rekenen – Vooral leert door te doen – Goed gestructureerde informatie wil – Behoefte heeft aan duidelijke structuur in begeleiding informatieavond groep 8

13 VMBO-b Een leerling die: – aangesproken wordt door een op de praktijk gerichte aanpak – een uitdrukkelijk gestructureerde manier van werken nodig heeft – de leerstof in kleine stapjes aangeboden krijgt – zelfstandig kan werken aan praktische opdrachten onder een strakke begeleiding – zich de theorie al doende eigen maakt Richtlijn –Uitslagen van gemaakte CITO-LVS zijn gemiddeld op D-niveau informatieavond groep 8

14 VMBO-k Een leerling die: – goed uit de voeten kan met een stevige dosis theorie en zich daarbij ook sterk aangesproken voelt door de praktijkgerichte aanpak – enige vrijheid aankan, als er tevens sprake is van een duidelijke en overzichtelijke structuur en aanpak – goed zijn werk kan plannen – geen moeite heeft met het begrijpen van teksten – vaardig is in het zoeken naar praktische oplossingen Richtlijn –Uitslagen van gemaakte CITO-LVS zijn gemiddeld C informatieavond groep 8

15 VMBO-t/g Een leerling die: ‒zich aangesproken voelt door vakken gebaseerd op een stevige theorie, maar deze graag vertaald ziet in toepasbare situaties zoals die in een beroepsopleiding voorkomen ‒enige vrijheid in leren aankan, als er maar sprake is van een duidelijke en overzichtelijke structuur ‒goed zijn werk kan plannen ‒goed teksten kan lezen en begrijpen ‒nieuwsgierig is naar praktische oplossingen Richtlijn ‒Uitslagen van gemaakte CITO-LVS toetsen zijn gemiddeld op B/C niveau informatieavond groep 8

16 HAVO Een leerling die: –het liefst een tastbare en concrete prestatie wil –zeer zelfstandig kan werken –een kritische kijk heeft op eigen functioneren –zich over het algemeen beter voelt bij maatwerk dan bij grote hoeveelheden abstract leerwerk –op reken – en taalgebied goed is; er kan wel enige variatie zijn in gedrag op deze gebieden –een concrete manier van denken heeft Richtlijn –Uitslagen van gemaakte toetsen zij gemiddeld op niveau A/B informatieavond groep 8

17 VWO Een leerling die: –uit zichzelf vraagt naar het waarom –vaardigheden heeft om inzichtvragen te doorgronden –plezier heeft in het verwerven van kennis en het oplossen van lastige vraagstukken –gemakkelijk veel feitenkennis in zich opneemt –werk goed zelf kan plannen en binnen de gestelde tijd kan afwerken –een ware expert is in het onderwerpen waar hij of zij speciale belangstelling voor heeft –hoog scoort op alle aspecten van het leergedrag –beschikt over een hoog abstractieniveau Deze grondhouding moet aanwezig zijn. In de loop van de schoolloopbaan wordt dit profiel aangebracht of verder uitgebouwd. Richtlijn –Uitslagen van gemaakte CITO-LVS zijn voornamelijk op niveau A informatieavond groep 8

18 Afscheid van de basisschool Schoolkamp aan het begin van het schooljaar Extra activiteit na de CITO Musical aan het eind van het schooljaar informatieavond groep 8

19 Contacten E-mailadressen van ouders Controleren NAW-gegevens Ouderhulp Hulp bij rijden Klassenouders Luizenouders informatieavond groep 8

20 Tot slot Dank voor uw aandacht informatieavond groep 8


Download ppt "Informatie avond groep 8 3 september 2015 informatieavond groep 8."

Verwante presentaties


Ads door Google