De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting- & scholingsbijeenkomsten Groningen, Haren, Ten Boer & Zuidlaren Erik de Graaf Oktober/november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting- & scholingsbijeenkomsten Groningen, Haren, Ten Boer & Zuidlaren Erik de Graaf Oktober/november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting- & scholingsbijeenkomsten Groningen, Haren, Ten Boer & Zuidlaren Erik de Graaf Oktober/november 2013

2 Vier centrale vragen:  verbetering proces transitie  professionalisering van het advies  transitie monitoren & schoolloopbaan volgen  overdracht gegevens automatiseren

3  veel lln. tussen wal & schip  relatief veel afstroom (rendement VO)  toelating zeer divers  overdracht gegevens gebrekkig

4  LVS vanaf groep 6 leidend bij advisering & plaatsing (film i.p.v. foto)  Eindtoets als ‘second opinion’  Begrijpend lezen & Rekenen meeste gewicht  Het PO is verantwoordelijk voor het advies, het VO is verantwoordelijk voor de plaatsing

5  het basisprofiel  het plusprofiel  het bespreekprofiel  het disharmonisch profiel

6  7 PO-scholen & 3 VO-vestigingen ◦ 80%: voorlichting/scholing adequaat ◦ 80%: invullen kost weinig tijd (optie Access) ◦ 100%: gebruik Plaatsingswijzer helder ◦ 100%: Plaatsingswijzer levert beter onderbouwde overgang op

7 VWO: leerling heeft in groep 6 t/m 8 op LVS-toetsen resultaten behaald op A/I-niveau Profiel VWO BL (begrijpend lezen) R&W (rekenen en wiskunde) TL (technisch lezen) Sp. (spelling) VWO PlusprofielVS ≥90 In groep 8 ge-rekend naar M8 * VS ≥122 In groep 8 ge-rekend naar M8 * VS ≥117VS ≥158 In groep 8 ge-rekend naar M8 * VWO Basisprofiel  Profiel van groep 6 t/m 8 met overwegend A/I-scores o Zie voor álle groepen de tabel  Maximaal 2 maal een A/II-score o Zie de tabel voor de ondergrenzen van A/II Vaardigheidsscores groep 8 / jan-febr. A/1 tot Plusprofiel VS 68-85VS 119-121VS 108-116VS 150-155 Dle’s bij dle-toetsen› dle 62 VWO BespreekprofielAls Basisprofiel, maar  een beperkt aantal malen een score vanaf de ondergrenzen, bij voorkeur niet bij begrijpend lezen en rekenen/wiskunde  dle’s: een beperkt aantal malen enkele dle’s lager in het naastgelegen bereik VWO Disharmonisch profiel Op 1 of 2 specifieke domeinen door de jaren heen meerdere keren afwijkende scores. De verklaring van het disharmonisch ontwikkelingsbeeld is aantoonbaar af te leiden uit een gediagnosticeerde hulpvraag. Zie de beschrijving bij ‘disharmonisch profiel’

8 Cito LVSBegr. LezenRekenen Alg.Techn. lezenSpelling januarijunijanuarijunijanuarijunijanuarijuni. VS: Groep 6 A / I ≥45≥95≥98≥94≥97≥139≥144 Ondergrens A/II Basisprofiel 4392969195138142 Ondergrens Bespreekprofiel 38 = B/II 86 = B/II 91 = B/II 80= C/III84 = C/III 132 = C/III 136 = C/III Gebruikte toets M6 E6DMT 3 M6E6 Groep 7 A / I ≥57≥108≥111≥101≥107≥145≥147 Ondergrens A/II Basisprofiel 55105109100103143144 Ondergrens Bespreekprofiel 49 = B/II 100 = B/II 104 = B/II 87 = C/III 91 = C/III 137 = C/III 138 = C/III Gebruikte toets M7 E7DMT 3 M7E7 Groep 8 A / I ≥68≥119≥108≥150 Ondergrens A/II Basisprofiel 65117104148 Ondergrens Bespreekprofiel 59 = B/II 111 = B/II 94 = C/III 141 = C/III Gebruikte toets M8 DMT 3M8 Tabel VWO met vaardigheidsscores Basisprofiel en ondergrenzen Basis- en Bespreekprofiel (Cito 2011)

9 Percentage aanmeldingen per profiel 2011 2012 2013  Plusprofiel 7% 7 % 12%  Basisprofiel 63% 69 % 62%  Bespreekprofiel 17% 17 % 18%  Dish. profiel 7% 7 % 8%

10  LVS sterkere functionele positie in PO  PO neemt ouders eerder mee in vervolgperspectief  Opstellen advies meer teamwork  Eind januari gr. 8: alle toetsgegevens binnen  Aanmelding VO eerder (15 maart)

11  Beter rendement onderbouw VO  Minder opstroom (meer stabiliteit: 85 -> 93%)  Minder afstroom/doublures  Minder shopgedrag ouders (plaatsingsbesluit)

12  LWOO, SO & SBO integreren  Access database koppeling Parnassys/ Dotcomschool  Nieuwe toetsen Cito koppelen aan referentieniveaus  Van inlog naar account  Toekomst: integratie voortgangstoetsen VO

13  In GHTB 4 scholingsbijeenkomsten (180 aanmeldingen)  In provincie veel belangstelling (PO &VO)  Afspraken over gezamenlijke voorlichting & scholing  Coördinatie in de regio’s (bijv. 10-14 werkgroep)

14  Alle PO- & VO-scholen hanteren Plaatsingswijzer in schooljaar 2013-2014  Vervolg voorlichting  PO: binnen eigen bovenbouw (+ team)  VO: intakecie. (+ onderbouwteam)  ouders (schoolgids, nieuwsbrief, ouderavond, optie VO- gids)  Na 15-11: update matrix (min. Excel 2007)  Via inlog toegang www.frieseplaatsingswijzer.nlwww.frieseplaatsingswijzer.nl  alle documenten (basisinfo, info ouders), nieuwsbrieven, matrix, trainingsmogelijkheid

15

16

17

18


Download ppt "Voorlichting- & scholingsbijeenkomsten Groningen, Haren, Ten Boer & Zuidlaren Erik de Graaf Oktober/november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google