De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Doorlopende leerlijnen rekenen ‘Iedereen telt mee’ Over de drempels met taal en rekenen: VVE-PO Carla Sanders, Nel van Loon en Magda van der Wulp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Doorlopende leerlijnen rekenen ‘Iedereen telt mee’ Over de drempels met taal en rekenen: VVE-PO Carla Sanders, Nel van Loon en Magda van der Wulp."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Doorlopende leerlijnen rekenen ‘Iedereen telt mee’ Over de drempels met taal en rekenen: VVE-PO Carla Sanders, Nel van Loon en Magda van der Wulp

2 Programma Starter Opzet, doelen en visie Scholing in de pilot: - Rekenen bij jonge kinderen - Leerlijnen SLO - Rekenen in ‘Ko totaal’ - Methode en leerlijn - Toetsen Monitoren van leerlingen Opbrengsten Afsluiting

3 Starter: Line up Eerste starter in de scholing Rekeninhoud Rekenbeleving

4 Pilot op De Schakel in Utrecht

5 Met Voorschool De Schakel Cumulus Welzijn

6 In de wijk: Overvecht

7 Doelen Verbeteren aansluiting voor- en vroegschool op het gebied van rekenen Opfrissen kennis rekenen bij jonge kinderen Leerlijnen rekenen koppelen aan Puk&Ko/ Ik&Ko Kijkwijzer toespitsen op rekenen Leren van elkaar

8 Opzet: Organisatie Doorgaande lijn vergaderingen 4 scholingsbijeenkomsten (voucher) 3 groepsbezoeken Regiegroepbijeenkomsten Ouderbijeenkomsten voor- en vroegschool Bijeenkomst Cito: uitleg nieuwe peuter- en kleutertoets

9 Opzet: Regiegroep Projectleider VVE- coördinator WWO VVE- coördinator PO Externe deskundige

10 Visie Inzetten op vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers Kijkwijzer rekenen: samen bespreken Groepsbezoeken bij elkaar Leren van elkaar

11 Scholing

12 Rekenontwikkeling bij jonge kinderen Meer dan alleen specifieke kennis en op zichzelf staande vaardigheden zoals tellen en meten: Rekenen/ wiskunde is: (Freudenthal, 1991) - Een probleemoplossende activiteit (context) - Gericht op zeker weten - Leggen van relaties - Kunnen schematiseren

13 Tellen ontluikende gecijferdheid Tweeheid, drieheid en veelheid Telrij als opzegversje Naspelen van resultatief tellen Symboliseren op de vingers Veranderende hoeveelheden: telrij inzetten

14 Verschillende vormen van tellen Akoestisch tellen Synchroon tellen Resultatief tellen Verkort tellen Afnummeren

15 Getalbegrip: betekenis van getallen Aantal Naamgetal Telgetal Meetgetal Rekengetal

16 Meten Meten= grootte van objecten en verschijnselen bepalen Lengte meten Gewicht meten Inhoud meten Meten gericht op afpassen en verhoudingen

17 Meten: fasen bij meten Meten via vergelijken en ordenen Meten via afpassen aan de hand van meeteenheid Meten via meetinstrument Meten van tijd

18 Meetkunde Oriënteren Construeren Opereren

19 Voorbeeld uit de vroegschool Kijkvraag: Wat probeert Toos de leerlingen te laten ontdekken? Welk leerkrachtgedrag werkt ondersteunend?

20 Leerlijnen SLO Wenselijke beginsituatie aan begin van groep 1 en eind van groep 2: - voor aanvang van groep 1 heeft de leerling ervaring op gedaan met…. - de leerling moet minimaal aan het eind van groep 2… - de leerling kan doorgaans aan het eind van groep 2 ….

21 Rekendomeinen in Puk & Ko Ontluikende gecijferdheid Ruimtelijke oriëntatie Meten

22 Rekendomeinen in Ik & Ko Rekenen Tellen Getalbegrip Meten Meetkunde Tijd

23 Doorlopende leerlijnen Van (tussen)doelen en leerlijnen naar onderwijsaanbod

24 Doorlopende leerlijnen Master opdracht in vroegschool: Hoe en waar zitten de doelen van de SLO leerlijn in onze materialen? (Materialen: Ik en Ko, Pravoo, Kijk, Fred en de rekenflat, Gecijferd bewustzijn, De rekentoren, Wereld in getallen)

25 Doorlopende leerlijnen Invalshoek voorschool: Kansen creëren en grijpen vanuit dagschema.

26 Doelgerichte rekenactiviteiten Formuleer doel Zoek onderwijsaanbod: Puk/ Ik & Ko andere materialen Bepaal activiteit

27 Peuters en kleuters toetsen Waarom? (Middel, geen doel) Toetsen is waardevol als je er iets mee doet: Kinderen volgen in hun ontwikkeling en eventueel aanbod aanpassen van een kind, groepje of de groep Scholingsochtend CITO

28 Toets resultaten Wat valt ons op in algemene zin? Welke conclusies kun je trekken voor: - de hele groep - een groepje kinderen - een individuele leerling? Wat betekent dat voor de doelen van de komende periode (voor groep, subgroep en individuele leerling?)

29 Experiment Monitoren van resultaten d.m.v. Cito Start nulmeting juni 2011 (peuters 3 jaar) M1 toets januari 2012 M2 toets januari 2012

30 Experiment : resultaten van de voorschool Schooljaar 2011-2012 (5 kinderen) P1 (3.0 – 3.3 jaar) Vaardigheidsscore /niveau P2 (3.11 jaar) Vaardigheidsscore/ niveau 1 26 E34 E 2 26 E47 D 3 28 E41 D 4 37 C49 B 5 niet toetsbaar31 E

31 Resultaten voorschool 2012-2013: alle peuters toetsen, ook P1 1 e afname: 17 leerlingen P1: 3x A 5x B 5x C 2x D 2x E

32 Resultaten vroegsch ool Rekenen voor kleuters (M2) (E2) (2011-2012) VS 80,7 92,0 NW 2,8 3,1 D/E 19% 15%

33 Opbrengsten pilot Wederzijds leren Rekenactiviteiten staan in de weekplanning Rekenonderwijs staat op het rooster Kennis en vaardigheden zijn toegenomen Doelgericht werken Ouders geïnformeerd over belang van rekenen

34 Meer informatie? www.taalenrekenen.nl/referentiekader/praktijk/ overgangsectoren/vve-po/pcou-achtergrond/ En voor doelen jonge kind: www.slo.nl/jongekind/doelen

35 Afsluiting Wat nemen we mee?


Download ppt "Workshop Doorlopende leerlijnen rekenen ‘Iedereen telt mee’ Over de drempels met taal en rekenen: VVE-PO Carla Sanders, Nel van Loon en Magda van der Wulp."

Verwante presentaties


Ads door Google