De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsen speciale leerlingen Meten wat we willen meten Leiden, 8 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsen speciale leerlingen Meten wat we willen meten Leiden, 8 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsen speciale leerlingen Meten wat we willen meten Leiden, 8 mei 2012

2 T oetsen speciale leerlingen kenmerken toetsen relatie met standaard toetsen Interpretatie toetsgegevens werken met vaardigheidsscores alternatief leerlingrapport Toetsen op maat Programma

3 Toetsen speciale leerlingen

4 Veelgehoorde opmerkingen over standaard toetsen: Toetsen te moeilijk voor leerlingen met vertraagde ontwikkeling: 2x dezelfde toets afnemen Terugtoetsen Leerlingen met specifieke stoornissen: Toetsen te lang Plaatjes leiden af Interpreteren toetsresultaten Categorie A t/m E voldoet niet

5 Meten we wat we willen meten? Zoek de eerste zin. ADaar gaat hij iedere week naar toe. BMaar vandaag gaat hij niet. CMijn broer zit op judo. DWant hij heeft hoge koorts.

6 Meten we wat we willen meten? Oom Frits rijdt van Dudam naar Stopwijk en weer terug. Hoeveel kilometer rijdt hij in totaal?

7 Meten we wat we willen meten?

8 Doel toetsen speciale leerlingen Leerlingen niet benadelen door hun speciale kenmerken. Koppeling niveau met leerlingen in regulier basisonderwijs.

9 Toetsen speciale leerlingen Andere opbouw: – Opgaven van eenzelfde type geclusterd – Instructie steeds vooraf aan nieuw opgavetype Andere samenstelling: – Minder opgaven in één taak – Bepaalde opgavetypen niet of pas later Andere rapportagewijze - Functioneringsniveaus staan centraal Opeenvolgende toetsen beslaan kleinere leerstappen: tussentoetsen

10 Tussentoetsen 40 50 60 70 80 90 E4 E4/M5 M5 M5/E5E5/M6E5

11 Spelling E3 Aantal goed: 32 Spelling M4 Aantal goed: 36 Werken met vaardigheidsscores Sophie

12 98 100 102 104 106 108 112 114 116 118 120 122 124 110 toets M4 45 17 36 7 toets E3 32 44 18 49 Van toetsscores naar vaardigheidsscores

13 Nicky 118 106 M3 E3 M4 E4 115 102 Niveau bepalen en vooruitgang vaststellen

14 Sophie 118 106 M3 E3 M4 E4 115 I II III IV V Annet Els 102 Vergelijken met andere leerlingen

15 Opdracht 1: Opgaven in volgorde klankinkttuinkwartvoerschaats ?

16 102 104 106 108 112 114 116 118 120 110 100 Sophie M3 Sophie E3 Sophie M4 Sophie E4 Toetsgegevens inhoudelijk interpreteren tuin kwart klank schaats inkt voer E3 M3 M4

17 Interpretatie toetsgegevens

18

19

20

21 Opdracht 2: Het alternatief leerlingrapport en alternatief groepsprofiel ?

22 Toetsen op maat

23 Toetsen op maat: welke toets?

24 1.Bekijk onderwijsaanbod Doet de leerling met de groep? Ja  zelfde toets als de groep Nee  doorloop stap 2 en 3 2.Kijk naar laatst behaalde toetsresultaat 3.Maak inschatting van de groei van de leerling

25 Opdracht 3: Toetsen op maat ?

26 ? LeerlingAchtergrondinformatieWelke toets op moment E5? Sari Bharatsi-werkt met oefenstof op groep 4-niveau -heeft afgelopen half jaar een gemiddelde groei doorgemaakt Shirley Habets-werkt op het niveau van de groep Gladys Kalhori-werkt op het niveau van de groep -heeft een laag zelfbeeld Phil Kastelic-werkt op het niveau van de groep Lejla van Motmar-werkt op het niveau van de groep Ivo Notermans-werkt op het niveau van de groep Bart Vissers-werkt op het niveau van de groep met remediëring op groep 4- niveau -heeft een beperkte groei doorgemaakt Jordy Wiekken-volgt een plusprogramma Carola Wilson-werkt op het niveau van de groep

27 Toetsen op maat: wanneer? Januari/JuniAnders Vaardigheidsscoreja I-Vjanee A-Ejanee Functioneringsniveauja Leerling vergelijken met normgroep janee Leerling vergelijken met zichzelfja

28 Keuze soort toets Uit: Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften www.cito.nl  primair en speciaal onderwijs  toetsen voor speciale leerlingen  wegwijzer

29 Taal & Rekenen Getallen en bewerkingen Rekenen Meten, tijd en geld ZML-toetsen Toetsen speciale leerlingen Spelling Begrijpend lezen Rekenen-Wiskunde ZML-toetsen

30 Uitgangspunten ZML-toetsen Kern- en tussendoelen SLO Koppeling naar leerlijnen CED/Rekenboog.zml 7.2 Paragraaf

31 Wensen van de scholen ‘Natuurlijke’ manier van toetsen m.b.v. toetsactiviteiten Toetsen in kleine stappen Focus op wat de leerling kan Vertaling toetsresultaten naar onderwijsaanbod en leerlijnen

32 Drie niveaus Hoofdstuk 2 Niveaus 1 – 4 leerlijn Niveaus 5 – 8 leerlijn Niveaus 9 – 12 leerlijn G&B 8 – 10 leerlijn Peuter / kleuter Kleuter / groep 3 Groep 3 / groep 4 A B C

33 ZML-toetsen Taal Observatiemoment Toetsactiviteit ZML-toets Taal 2 Hoofdstuk

34 Thema’s ZML-toetsen Taal In de keuken Op de boerderij

35 ZML-toetsen Taal Concrete materialen en afbeeldingen “Veters. Welk kind strikt zijn veters?”

36 ZML-toetsen Taal Concrete materialen en afbeeldingen “Zet alle dieren in de wei, behalve de kip.”

37 Toetsen Taal in vogelvlucht Hoofdstuk 2

38 Rekenen Toetsactiviteit Rekenen voor zml 2 Hoofdstuk Toetsonderdeel Meten, tijd en geld Toetsonderdeel Getallen en bewerkingen

39 Thema zml-toetsen MTG In de keuken Koekjes inpakken en (ver)kopen Hoofdstuk 2

40 Concrete materialen “Meet met het meetlint op hoe lang dit lint is. Hoeveel cm is dit lint lang?”

41 Thema’s zml-toetsen G&B Dropjes IJsjes Knopen Hoofdstuk 2

42 Concrete materialen en afbeeldingen “Hoeveel dropjes heb je? Tel maar hardop.”

43 Taal & Rekenen Getallen en bewerkingen Rekenen Meten, tijd en geld ZML-toetsen Toetsen speciale leerlingen Spelling Begrijpend lezen Rekenen-Wiskunde

44 Welke toets kies ik? Leerlijnen niveaus 1-6  ZML-toets Leerlijnen niveaus 11-12  Toetsen speciale leerlingen Leerlijnen niveaus 7-10 * Schoolse vaardigheden niveau groep 3-4  Toetsen speciale leerlingen * Praktische toepassing van taal en rekenen  ZML-toetsen Figuur 1 Hoofdstuk 3

45 Afname toetsactiviteiten 3.4 Paragraaf

46 Toetsformulier Taal Paragraaf 3.6

47 Intepretatie zml-toetsen Van observatiepunten naar score Tel het totaal aantal gescoorde punten Van deelscore naar toetsscore Bepaal met hulp van de tabel/computerprogramma de totaalscore Van toetsscore naar niveau Lees in tabel/computerprogramma het bijbehorende niveau op de leerlijn of (schatting van) ontwikkelingsleeftijd af Hoofdstuk 5

48 Interpretatie zml-toetsen Hoofdstuk 5 Bijlage

49


Download ppt "Toetsen speciale leerlingen Meten wat we willen meten Leiden, 8 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google