De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekensprint Rekensprint.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekensprint Rekensprint."— Transcript van de presentatie:

1 Rekensprint Rekensprint

2 Even voorstellen Marijke Theunissen
Ambulant begeleider De Onderwijsspecialisten Arnhem Ervaring in SBO / WSNS Praktijk! Rekensprint

3 Rekensprint Automatiseren tot 100 Mondelinge training
Een kant-en-klaar programma Rekensprint

4 Ontstaan Rekensprint Eigen rekenervaringen PABO Wiskobas SBO (MLK)
Ambulante begeleiding Rekensprint

5 Rekensprint

6 Rekenzwakte Volwassenen VO / MBO / HBO PO: Uitval op toetsen
Onvoldoende rekenkennis Afhankelijk van hulpmiddelen Rekensprint

7 Inspectierapport automatiseren rekenen
Februari 2011 Rekensterke scholen automatiseren minimaal 10 min p dag gebruiken naast methode aanvullend automatiseringsaanbod hanteren goede opbouw en doorgaande lijn in automatisering Rekensprint

8 Veel voorkomende oorzaken rekenproblemen
Basis tot 10 / 20 onvoldoende Te weinig rekenkilometers Wirwar aan oplossingsstrategieën Rekenstoornis / dyscalculie Andere (leer)stoornis Rekensprint

9 Voorbeeld: Lisa Leerling met DCD / ADD VIQ 114, PIQ 80
Doublure groep 4 Filmfragment 1: toets Rekensprint

10 Kenmerken zwakke rekenaars:
Blijven tellen (geen automatisering tot 10 / splitsen) Materiaalgebruik tot in het oneindige Onhandige / verschillende strategieën Vermijding, blokkades, faalangst Rekensprint

11 Basis van het rekenen Getalinzicht Tellen Sommen tot 10 en splitsen
Sprong over tiental Tafels Deze basis: automatiseren! Indien niet geautomatiseerd: echt leren rekenen zeer moeilijk! Idem met lezen: indien letterkennis / synthese niet geautomatiseerd is: lezen komt niet op gang. Spelling: letterkennis / analyse / begrip lange / korte klank: spelling blijft een drama. Rekensprint

12 Wat te doen bij rekenproblemen
Toets de basiskennis Bij problemen in de basis: ga rekenkilometers maken! Opbouw: vergelijking met lezen / spellen Rekensprint

13 Hoe maak je rekenkilometers?
Oefen vaak kort Zorg voor gegarandeerd succes Begin eenvoudig, herhaal, verkort, versnel, bouw langzaam uit naar moeilijker Oefen niet één onderdeel, maar ‘alles’ Geef vaak complimenten en betrek de ll bij het plan Slijp één strategie in Rekensprint

14 Vervolg rekenkilometers
Oefen elke dag de diverse onderdelen volgens dezelfde opbouw: Getaloefeningen (niveau hoger dan sommen) Tellen (niveau hoger dan sommen) Optellen / aftrekken Splitsen / sprong > 10tal Sommen binnen 10tal Tafels / delen (niet in begin) Rekensprint

15 Opbouwen rekenkilometers
Start met Eenvoudigste niveau sommen (<10) Eenvoudige splitsingen Getallen en tellen (> 10) Blijf herhalen / versnel Voorkom dat je veel uitleg moet geven Rekensprint

16 Essentie rekenkilometers
Stap voor stap Onder begeleiding Volgens een goede opbouw Inslijpen van rekenkennis Niet telkens uitvoerige instructie geven! Door het trainen van eenvoudige teloefeningen en sommen bereid je telkens de volgende stap voor. Rekensprint

17 Rekensprint Rekenkilometers zijn exact uitgewerkt
Kant en klaar, geen voorbereiding Remediërend Mondelinge training, systematische opbouw Individueel / in kleine groepjes Door bijna iedereen te geven Naast elke methode Rekensprint

18 Doelgroep Rekensprint lln met:
Automatiseringsproblemen Leerstoornissen (NLD, Dyscalculie, rekenproblemen bij DCD) Lager (performaal) IQ Onvoldoende rekentraining Rekensprint

19 Welke groep Vanaf medio groep 4 Groep 5-6
Groep 7-8: bij zware automatiseringsproblemen Rekensprint

20 Doel Rekensprint Tellen / getallen (-100 / -1000)
Memoriseren tot 10 / splitsen Automatiseren tot 100 (één strategie) van alle somtypes Memoriseren tafels en delen Verbeteren van de rekenprestaties Rekensprint

21 Duur Rekensprint 40 weken 4 keer per week Max 15 minuten per keer
Afhankelijk van probleem: 20 tot 40 wkn Daarna blijven herhalen / uitbouwen Rekensprint

22 Vereiste voorkennis Enig getalbegrip tot 100
Enig hoeveelheidsbegrip tot 100 Weten wat een som is Een som kunnen oplossen (met materiaal of tellend) Rekensprint

23 Weekkaart 1 Rekensprint

24 Start Rekensprint Beginsituatie: toets Invullen toetsgegevens
Bespreek plan met leerling (motivatie!) Vul oefenoverzicht in (trainers en tijdstippen training vastleggen) Aan de slag Rekensprint

25 Welke trainers Remedial teacher Leerkracht Ouder Klassenassistent
Stagiaire Andere leerling Combinatie van trainers Rekensprint

26 Beginsituatie Afname toets:
Diagnostische toets Rekensprint TTR / TTA CITO LVS Instapschema (ll start niet altijd in week 1 / kan het programma verkort doorlopen) Rekensprint

27 Diagnostische toets Rekensprint

28 Instapschema Rekensprint

29 Sprintkaartjes Visuele ondersteuning
Uitkomst en deelstappen achterkant Niet altijd als flitskaartje Voorkom verkeerd inslijpen Herhaal moeilijke kaartjes Rekensprint

30 Voorbeeld sprintkaartje
Antwoord op achterkant Rekensprint

31 Terug naar Lisa 8 maanden Rekensprint CITO RW van DLE 8 naar DLE 19
TTR van DLE 15 naar DLE 25 Gebruik van goede strategieën Meer zelfvertrouwen Filmfragment 2: rekentoets Lisa ( na 20 wkn) Rekensprint

32 Weekkaart week 20 Rekensprint

33 Strategie Deelstappen benoemen / inslijpen
Zie deelstappen achterkant kaartje Meteen antwoord is goed, behalve bij sprong over tiental Verkorten: 28+6=2,4,34 Rekensprint

34 Sprintkaartjes Rekensprint

35 Filmfragment 3 Begüm, groep 5 3 keer per week Oefent met ‘ hulpmoeder’
Week 16 Rekensprint Rekensprint

36 Vooruitgang Begüm 1 1/2 jaar Rekensprint
CITO RW van DLE 4 naar DLE 24, niveau van E naar C TTR van DLE 11 naar DLE 35 Leerachterstand verkleind van 0,73 naar 0,20 Filmfragment 4: Begüm week 40 Rekensprint

37 Tafels en delen Later in programma Aanvankelijk via herhaald optellen
Tempo flink opvoeren! Rekensprint

38 Redactiesommen Vanaf week 28: enkele redactiesommen
Ajodakt of Blokboek Redactiesommen Rekensprint

39 Resultaat leerling Tein
TTR CITO Rekensprint

40 Overige resultaten Groep 4 / 5, vooruitgang na 4 mnd in DLE’s
Meting na 4 maanden training, midden groep 4 / eind gr 4 of eind gr 5. Rekensprint

41 Interview Interview met een trainer (hulpmoeder)
Interview met een leerling Filmfragment 5 Rekensprint

42 Rekenkilometers maken helpt:
Voorwaarden: Goede opbouw Eén strategie Slijp alle somtypes apart in, mix daarna Vaak kort oefenen Leerling motiveren Volhouden! Rekensprint

43 Rekensprint www.schoolsupport.nl IB/RT-set: 1 compleet exemplaar
Schoolset: 3 exemplaren Rekensprint

44 In ontwikkeling Rekensprint start: eind gr 2 tot medio 4
Spellingsprint: vanaf medio 4 Rekensprint

45 Met dank aan De Sterrenkring Arnhem De Toermalijn Arnhem
Julianaschool Arnhem De Arnhorst Velp Rekensprint

46 Vragen ? Rekensprint


Download ppt "Rekensprint Rekensprint."

Verwante presentaties


Ads door Google