De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3/4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3/4"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3/4

2 Combinatiegroep. 1. Onze eerste ervaringen.
2. De ervaringen van de kinderen. 3. Jullie ervaringen.

3 Groep 3: Wat dagelijks aan bod komt;
Lezen Rekenen Schrijven Taken/spelen/handvaardigheid/ tekenen

4 Lezen Vernieuwde methode “Veilig leren lezen”
De methode bestaat uit kern 1 t/m 12 Kern 1 t/m 6 aanvankelijk lezen Kern 7 t/m 12 voortgezet lezen

5 Verschillende groepen in de klas (Directe instructie)
De maan-groep; lln. die het standaard programma volgen De zon-groep: lln. die al verder zijn met lezen De raket-groep: lln. die net iets vooruit lopen op het programma De ster-groep: lln die extra instructie nodig hebben

6 Zelfstandig werken Time-timer geeft werktijd aan
Leerlingen helpen elkaar bij het oplossen van problemen ( rood/groen kaartje en ? teken kind) Leerkracht geeft extra hulp aan de instructietafel

7 Rekenen Methode “Wereld in getallen” Deze bestaat uit 12 blokken
Ieder blok heeft een thema We werken in een werkboekje Inoefentaken en projecttaken

8 In het begin besteden we veel aandacht aan:
Getallen herkennen en benoemen De getallenlijn Hoeveelheden tellen Hoeveelheden vergelijken Hoeveelheden splitsen

9 Daarna: Getallenlijn t/m 100 Bussommen Paalsommen

10 Doelen: Automatiseren sommen t/m 10 Herkennen van getallen t/m 20
Plaats op de getallenlijn t/m 20

11 Schrijven Methode “Pennenstreken”
Loopt parallel met Veilig leren lezen Eerste half jaar alle letters Daarna aan elkaar leren schrijven Ook aandacht voor pen- en schrijfhouding Apart schrift voor de cijfers 1 t/m 10

12 Wat wekelijks aan bod komt….samen met groep 4
Muziek Computeren Gym (graag gemakkelijke kleren en schoenen met een lichte zool) Leefstijl / Catechese Televisie kijken Verkeer

13 Leefstijl 1 à 2 lessen per week Daarnaast zijn we continu bezig met:
- groepsgevoel  vriendenklas - veel aandacht voor individuele kind - sociale toneelstukjes - kanjerboom - smileys

14 Toetsen voor zowel groep 3 als 4.
Methode gebonden toetsen + signaleringen CITO toetsen (landelijk) - AVI, DMT, Lezen met begrip - Rekenen - Spelling - Woordenschat Na afsluiten van een kern/toetsblok gaat er een brief mee naar huis.

15 Zorgstructuur Groepsplannen Handelingsplannen IB

16 Verjaardagen Van kinderen:
- graag in overleg een geschikte tijd en dag afspreken - ouders mogen hierbij aanwezig zijn Van leerkrachten: - juffen en meester van groep 3 en 4 en 5 vieren samen een juffenfeest - vindt plaats op ?

17 Communicatie met ouders
Binnen lopen: liefst na schooltijd. Oudergesprekken na het rapport

18 Ouderhulp Ouderplatform
Vraag vanuit de “luizengroep”.. Hulp gevraagd!!! MR Hulp bij activiteiten Hulp bij techniek Hulp bij lezen; computerprogramma flits Hulp bij ……

19 Groep 4: wat dagelijks aan bod komt:
1. technisch lezen (estafette) 2. rekenen 3. taal/spelling (nieuwe methode…taal actief 4)

20 Taalactief 4 - taal Veel aandacht voor de woordenschat
Uitgebreide digibordsoftware met leuke animatiefilmpjes 8 thema’s Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** In deze thema’s worden zaken als zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, leestekens, klinkers, medeklinkers, zinnen etc. behandeld. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Na toets verrijken of remediëren

21 Taal actief 4 - spelling In combinatie met taallessen.
Opgebouwd uit 8 thema’s. Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Woordendictee’s en zinnendictee’s Uitgebreid digibordsoftware waarin spellingsproblemen op een leuke manier worden geintroduceerd.

22 Technisch lezen: We werken met de methode estafette. Dit is een leesmethode van groep 4 tot en met groep 8. Deze methode sluit heel goed aan op het VLL van groep 3. Deze methode oefent tekstlezen maar ook nog steeds woordjes lezen. Het directe instructiemodel zit al in deze methode verwerkt. (lopers, basisgroep en instructiegroep)

23 Begrijpend lezen Methode “tekstverwerken”.
Boek, werkboek en toets boek 1 les per week Via begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. De laatste les van elk blok is een toetsles.

24 Rekenen. Methode “De wereld in getallen”. Deel A en B en werkboekje
Elke week 2 rekentaken; 1 rekentaak beslaat 2 lessen. Elke week 1 projecttaak op Maandag. Compacten en verrrijken voor goede rekenaars vanaf thema 2.

25 Projecttaak: Aandacht voor klokkijken: Met geld rekenen
Plattegronden bekijken Meten Etc.

26 Rekenen - toetsen Na elk blok een methode gebonden toets ( de kinderen die de stof gemakkelijk vinden maken de voortoets) 2 maal CITO toets.

27 Schrijven Methode: “Pennenstreken”: Aanleren hoofdletters. Pen.

28 Waar kunt u thuis mee helpen:
Samen lezen met uw kind Oefenen van de sommen t/m 10 ( de bedoeling is dat ze ze echt vlot kunnen opnoemen) M4 t/m 20 Thuissoftware Ambrasoft geschikt voor automatiseren. Oefenen woordenschat.

29 Vragenrondje


Download ppt "Informatieavond groep 3/4"

Verwante presentaties


Ads door Google