De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3/4. Combinatiegroep. 1. Onze eerste ervaringen. 1. Onze eerste ervaringen. 2. De ervaringen van de kinderen. 2. De ervaringen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3/4. Combinatiegroep. 1. Onze eerste ervaringen. 1. Onze eerste ervaringen. 2. De ervaringen van de kinderen. 2. De ervaringen van."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3/4

2 Combinatiegroep. 1. Onze eerste ervaringen. 1. Onze eerste ervaringen. 2. De ervaringen van de kinderen. 2. De ervaringen van de kinderen. 3. Jullie ervaringen. 3. Jullie ervaringen.

3 Groep 3: Wat dagelijks aan bod komt; Lezen Lezen Rekenen Rekenen Schrijven Schrijven Taken/spelen/handvaardigheid/ Taken/spelen/handvaardigheid/tekenen

4 Lezen Vernieuwde methode “Veilig leren lezen” Vernieuwde methode “Veilig leren lezen” De methode bestaat uit kern 1 t/m 12 De methode bestaat uit kern 1 t/m 12 Kern 1 t/m 6 aanvankelijk lezen Kern 1 t/m 6 aanvankelijk lezen Kern 7 t/m 12 voortgezet lezen Kern 7 t/m 12 voortgezet lezen

5 Verschillende groepen in de klas (Directe instructie) De maan-groep; lln. die het standaard programma volgen De maan-groep; lln. die het standaard programma volgen De zon-groep: lln. die al verder zijn met lezen De zon-groep: lln. die al verder zijn met lezen De raket-groep: lln. die net iets vooruit lopen op het programma De raket-groep: lln. die net iets vooruit lopen op het programma De ster-groep: lln die extra instructie nodig hebben De ster-groep: lln die extra instructie nodig hebben

6 Zelfstandig werken Time-timer geeft werktijd aan Time-timer geeft werktijd aan Leerlingen helpen elkaar bij het oplossen van problemen ( rood/groen kaartje en ? teken kind) Leerlingen helpen elkaar bij het oplossen van problemen ( rood/groen kaartje en ? teken kind) Leerkracht geeft extra hulp aan de instructietafel Leerkracht geeft extra hulp aan de instructietafel

7 Rekenen Methode “Wereld in getallen” Methode “Wereld in getallen” Deze bestaat uit 12 blokken Deze bestaat uit 12 blokken Ieder blok heeft een thema Ieder blok heeft een thema We werken in een werkboekje We werken in een werkboekje Inoefentaken en projecttaken Inoefentaken en projecttaken

8 In het begin besteden we veel aandacht aan: Getallen herkennen en benoemen Getallen herkennen en benoemen De getallenlijn De getallenlijn Hoeveelheden tellen Hoeveelheden tellen Hoeveelheden vergelijken Hoeveelheden vergelijken Hoeveelheden splitsen Hoeveelheden splitsen

9 Daarna: Getallenlijn t/m 100 Getallenlijn t/m 100 Bussommen Bussommen Paalsommen Paalsommen

10 Doelen: Automatiseren sommen t/m 10 Automatiseren sommen t/m 10 Herkennen van getallen t/m 20 Herkennen van getallen t/m 20 Plaats op de getallenlijn t/m 20 Plaats op de getallenlijn t/m 20

11 Schrijven Methode “Pennenstreken” Methode “Pennenstreken” Loopt parallel met Veilig leren lezen Loopt parallel met Veilig leren lezen Eerste half jaar alle letters Eerste half jaar alle letters Daarna aan elkaar leren schrijven Daarna aan elkaar leren schrijven Ook aandacht voor pen- en schrijfhouding Ook aandacht voor pen- en schrijfhouding Apart schrift voor de cijfers 1 t/m 10 Apart schrift voor de cijfers 1 t/m 10

12 Wat wekelijks aan bod komt….samen met groep 4 Muziek Muziek Computeren Computeren Gym (graag gemakkelijke kleren en schoenen met een lichte zool) Gym (graag gemakkelijke kleren en schoenen met een lichte zool) Leefstijl / Catechese Leefstijl / Catechese Televisie kijken Televisie kijken Verkeer Verkeer

13 Leefstijl 1 à 2 lessen per week 1 à 2 lessen per week Daarnaast zijn we continu bezig met: Daarnaast zijn we continu bezig met: - groepsgevoel  vriendenklas - veel aandacht voor individuele kind - sociale toneelstukjes - kanjerboom - smileys

14 Toetsen voor zowel groep 3 als 4. Methode gebonden toetsen + signaleringen Methode gebonden toetsen + signaleringen CITO toetsen (landelijk) CITO toetsen (landelijk) - AVI, DMT, Lezen met begrip - Rekenen - Spelling - Woordenschat Na afsluiten van een kern/toetsblok gaat er een brief mee naar huis.

15 Zorgstructuur Groepsplannen Groepsplannen Handelingsplannen Handelingsplannen IB IB

16 Verjaardagen Van kinderen: - graag in overleg een geschikte tijd en dag afspreken - ouders mogen hierbij aanwezig zijn Van leerkrachten: - juffen en meester van groep 3 en 4 en 5 vieren samen een juffenfeest - vindt plaats op ?

17 Communicatie met ouders Binnen lopen: liefst na schooltijd. Binnen lopen: liefst na schooltijd. Oudergesprekken na het rapport Oudergesprekken na het rapport

18 Ouderhulp Ouderplatform Ouderplatform Vraag vanuit de “luizengroep”.. Hulp gevraagd!!! Vraag vanuit de “luizengroep”.. Hulp gevraagd!!! MR MR Hulp bij activiteiten Hulp bij activiteiten Hulp bij techniek Hulp bij techniek Hulp bij lezen; computerprogramma flits Hulp bij lezen; computerprogramma flits Hulp bij …… Hulp bij ……

19 Groep 4: wat dagelijks aan bod komt: 1. technisch lezen (estafette) 1. technisch lezen (estafette) 2. rekenen 2. rekenen 3. taal/spelling 3. taal/spelling (nieuwe methode…taal actief 4) (nieuwe methode…taal actief 4)

20 Taalactief 4 - taal Veel aandacht voor de woordenschat Veel aandacht voor de woordenschat Uitgebreide digibordsoftware met leuke animatiefilmpjes Uitgebreide digibordsoftware met leuke animatiefilmpjes 8 thema’s 8 thema’s Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** In deze thema’s worden zaken als zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, leestekens, klinkers, medeklinkers, zinnen etc. behandeld. In deze thema’s worden zaken als zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, leestekens, klinkers, medeklinkers, zinnen etc. behandeld. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Na toets verrijken of remediëren Na toets verrijken of remediëren

21 Taal actief 4 - spelling In combinatie met taallessen. In combinatie met taallessen. Opgebouwd uit 8 thema’s. Opgebouwd uit 8 thema’s. Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Vanaf dag 1 op eigen niveau *,**,*** Woordendictee’s en zinnendictee’s Woordendictee’s en zinnendictee’s Uitgebreid digibordsoftware waarin spellingsproblemen op een leuke manier worden geintroduceerd. Uitgebreid digibordsoftware waarin spellingsproblemen op een leuke manier worden geintroduceerd.

22 Technisch lezen: We werken met de methode estafette. Dit is een leesmethode van groep 4 tot en met groep 8. Deze methode sluit heel goed aan op het VLL van groep 3. Deze methode oefent tekstlezen maar ook nog steeds woordjes lezen. Het directe instructiemodel zit al in deze methode verwerkt. (lopers, basisgroep en instructiegroep)

23 Begrijpend lezen Methode “tekstverwerken”. Methode “tekstverwerken”. Boek, werkboek en toets boek Boek, werkboek en toets boek 1 les per week 1 les per week Via begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. Via begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. De laatste les van elk blok is een toetsles. De laatste les van elk blok is een toetsles.

24 Rekenen. Methode “De wereld in getallen”. Methode “De wereld in getallen”. Deel A en B en werkboekje Deel A en B en werkboekje Elke week 2 rekentaken; 1 rekentaak beslaat 2 lessen. Elke week 2 rekentaken; 1 rekentaak beslaat 2 lessen. Elke week 1 projecttaak op Maandag. Elke week 1 projecttaak op Maandag. Compacten en verrrijken voor goede rekenaars vanaf thema 2. Compacten en verrrijken voor goede rekenaars vanaf thema 2.

25 Projecttaak: Aandacht voor klokkijken: Aandacht voor klokkijken: Met geld rekenen Met geld rekenen Plattegronden bekijken Plattegronden bekijken Meten Meten Etc. Etc.

26 Rekenen - toetsen Na elk blok een methode gebonden toets ( de kinderen die de stof gemakkelijk vinden maken de voortoets) Na elk blok een methode gebonden toets ( de kinderen die de stof gemakkelijk vinden maken de voortoets) 2 maal CITO toets. 2 maal CITO toets.

27 Schrijven Methode: “Pennenstreken”: Methode: “Pennenstreken”: Aanleren hoofdletters. Aanleren hoofdletters. Pen. Pen.

28 Waar kunt u thuis mee helpen: Samen lezen met uw kind Samen lezen met uw kind Oefenen van de sommen t/m 10 Oefenen van de sommen t/m 10 ( de bedoeling is dat ze ze echt vlot kunnen opnoemen) ( de bedoeling is dat ze ze echt vlot kunnen opnoemen) M4 t/m 20 M4 t/m 20 Thuissoftware Ambrasoft geschikt voor automatiseren. Thuissoftware Ambrasoft geschikt voor automatiseren. Oefenen woordenschat. Oefenen woordenschat.

29 Vragenrondje


Download ppt "Informatieavond groep 3/4. Combinatiegroep. 1. Onze eerste ervaringen. 1. Onze eerste ervaringen. 2. De ervaringen van de kinderen. 2. De ervaringen van."

Verwante presentaties


Ads door Google