De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in groep 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in groep 8."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in groep 8

2 Werken in de groep Regels en afspraken  Samen regels gemaakt die passen bij de schoolregels  Belangrijk: respect voor elkaar, goede werkhouding, veilig op school voelen.  Klassenvergadering: verantwoordelijkheid  Kanjer training: Bevorderen van zelfvertrouwen - versterken van sociale vaardigheden – beheersing verschillende oplossingsstrategieën – bewustwording van eigenheid. Ouders worden ook uitgenodigd voor de cursus.  ‘Knijpers’ perfect leergedrag: gericht op goede werkhouding. (zelfstandig, actief, gericht op lesdoel)  Wangedrag? Na 3 x ‘probleem’ gesprek met ouder.  Pestprotocol Kleine groep:  Gelaagde instructie  zelfstandig werken  Uitgestelde aandacht  Stoplicht  Vragenkaartjes

3 Werken in de groep Rooster:  5 x p.w. Rekenen (wiz wijs)  4 x p.w Taal (Taal in Beeld)  Tussentijds extra woordenschat  3 x p.w. spelling, ook werkwoordspelling!  2 x p.w. begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)  2 x p.w. Engels  2 x wereld oriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) Elke 3 weken nieuw onderwerp.  Dagelijks technisch lezen in eigen boek  2 x p.w. technisch lezen (Estafette)  2 x p.w. creatieve vorming: tekenen, handarbeid, muziek  Of kanjer training  Dagelijks Trefwoord  2 x p.w. gym  P.O.P tijd: eigen persoonlijke ontwikkeling.  extra aandacht aan:  Studievaardigheden (omgaan met informatiebronnen)  Cito- training (vraagstelling oefenen)  Cito eindtoets in april

4 Huiswerk Elke week:  Nieuwsbegrip XL: digitaal. ‘Woorden’ De andere tekst wordt in de klas gedaan.  Studievaardigheden: oefenen lezen van informatiebronnen en kunnen interpreteren.  Rekenen: extra inoefening.  Helpen? Ondersteunen, maar geen nieuwe (andere) strategieën aanleren. Daarnaast:  Leerwerk voor de W.O. vakken  Leerwerk Engels toets  Topografie toetsen  Extra huiswerk  2 boekbesprekingen  2 spreekbeurten  2 werkstukken  1 nieuwskring  Zelf oefenen! www.leestrainer.nlwww.leestrainer.nl Ieder dag agenda + huiswerk map mee Kinderen leren met agenda werken

5 Bijzondere activiteiten  In Groep 7/8 worden we vaak gevraagd om mee te doen aan extra activiteiten, we nemen regelmatig deel aan deze extra’s, maar dit gaat niet onbeperkt.  Bezoekjes voortgezet onderwijs  Techniek activiteiten  Kinderpostzegels  Lessen van bedrijven enz..  Dok (bibliotheek)  Vak (kunstzinnige vorming)  Voortgezet onderwijs bezoeken  Groep 8 Kamp  Groep 7 Schoolreisje Werken in/buiten de groep

6 Leerlingzorg In de groep  Niveaugroepen: verlengde instructie groep, basisgroep, plusgroep  Lesgeven op maat  kijken naar onderwijsbehoeften; kind gesprek met doelen stellen. Op basis daarvan P.O.P  coöperatieve werkvormen (leren met elkaar en van elkaar) Buiten de groep  Intern begeleider  Handelingsplannen, speciale behoeftes worden in de kleine groep uitgevoerd.  Zorgmanager

7 Toetsing en rapportage Toetsen  Citotoetsen: rekenen, spelling, werkwoordspelling, woordenschat, AVI (tekst lezen), DMT (woordjes lezen) begrijpend lezen  Methodegebonden toetsen: rekenen, spelling, technisch lezen, Topografie, W.O., Engels  Groep 8: Cito eindtoets: april 2015

8 Naar het V O apportage Tijdpad: Eind oktober 2015: informatie avond op de Cornelis Musius over het Voortgezet Onderwijs Eind november: voorlopig advies Januari:open dagen Voortgezet onderwijs Begin februari:rapport 1 en definitief advies Februari / maart:inschrijven nieuwe school Eind april:Centrale eindtoets.  Met de kinderen open dagen bezoeken!  School zoeken die het beste bij uw kind past.  We doen niet mee aan de beroepen carrousel.  Advies wordt gegeven vooraf de Cito eind toets.

9 Omgang ouders - school Ouderbetrokkenheid: Samen werken aan een leuke schooltijd. Gedeelde verantwoordelijkheid. Met elkaar dezelfde doelen nastreven Betrokkenheid door: toon interesse in uw kind, vraag hoe het op school gaat. Problemen bespreekbaar maken Neem gerust contact op met de leerkracht. De school neemt altijd contact op indien nodig. Ouderhulp: graag!

10 Algemene informatie Bij afwezigheid  Telefoon: 015-2568365  Mail: ziek@cornelismusius.nlziek@cornelismusius.nl  Te laat komen: wordt genoteerd  Na 3 x te laat nablijven.  Ouders worden gebeld als het te vaak voorkomt. Website: vragen / mededelingen / nieuwtjes Facebook: oproepjes Schoolkalender: alle data Informusie: belangrijke info


Download ppt "Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in groep 8."

Verwante presentaties


Ads door Google