De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014

2 Waar hebben we last van? Het duurt te lang en kost te veel om veranderingen van wet- en regelgeving in uitvoering te nemen. De doorlooptijd en kosten van veranderingen nemen over de jaren heen eerder toe dan af. Specificatiefase kost steeds groter deel van de totale doorlooptijd van veranderingen.

3 Waar gaat het over, een voorbeeld Wet op de InkomstenBelasting: 273 bladzijden wetstekst 464 artikelen ~ 30% van de wijzigingstekst gaat over IB Specificatie voor de berekening alleen: 120 documenten in Word en Excel

4 Bedrijfsprocessen Applicaties Processen Gegevens Regels Huidige IV-Voortbrenging Huidige situatie IV (1) Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Gescheiden uitwerking

5 Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Bedrijfsprocessen, Applicaties Bedrijfsprocessen, Applicaties Processen Gegevens Regels Juridische taal Informatie- kundige taal Informatie- kundige taal Bedrijfskundige taal Bedrijfskundige taal ICT taal ICT taal Huidige IV-Voortbrenging Huidige situatie IV (2) Taalbarrières: Vertaalslagen zeer moeizaam leesbaar en traceerbaar ? ? ? ? ? ? ? ?

6 Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Bedrijfsprocessen, Applicaties Bedrijfsprocessen, Applicaties Processen Gegevens Regels Mate van detail Tijd Huidige situatie IV (3) Huidige IV-Voortbrenging Kennis GAP

7 Huidige situatie IV samengevat: Kortom: onvoldoende grip op de inhoud, op proces en op kennis! Architectuur- en ontwerp niet leesbaar/valideerbaar voor fiscalisten. Vertaling W&R impliciet, zonder vastgelegde tussenresultaten. Hergebruik is niet mogelijk. Grote druk op kleine groep deskundigen. W&R niet traceerbaar naar specificaties, en vice versa. Veel uitzoekwerk. Proces, gegevens en regels eerst los uitgewerkt, later aan elkaar gesleuteld. Geen beheersbare werkwijze voor ontwerp, inzet en beheer van regels.

8 Wat willen we: Wendbare Wetsuitvoering Wendbare wetsuitvoering is een visie op een betere voortbrenging van Informatie Voorziening, een aanpak in wording om: van wet- en regelgeving en beleid te komen tot specificaties voor processen en applicaties specificaties te traceren naar wet- en regelgeving en vice versa impact van veranderingen in wet- en regelgeving snel te kunnen bepalen

9 Wat beoogt Wendbare Wetsuitvoering Veranderingen* worden snel doorgevoerd ( time-to-market) Uitvoering geeft gelijk resultaat voor gelijke ( rechtsgelijkheid) situaties over verschillende producten Kennis is herbruikbaar ( continuïteit kennis) Verandering op minder plaatsen doorvoeren( kosten) Kortom: professionelere voortbrenging en beheer van specificaties. * Veranderingen in wet- en regelgeving en beleid

10 Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Bedrijfsprocessen, Applicaties Bedrijfsprocessen, Applicaties Processen Gegevens Regels Mate van detail Tijd Gewenste situatie: Slimmer werken No Gap Uitwerking in samenhang Éénduidige taal Traceerbaar

11 Belangrijke uitgangspunten bij de analyse van W&R Analyse van wet- en regelgeving en het ontwerp van producten en diensten gebeurt door multidisciplinaire teams; We gebruiken alle relevante kennis die in de wet- en regelgeving is vervat. Waar de W&R ruimte voor interpretatie laat, wordt die ingevuld met beleid; Interactie langs digitale weg biedt niet in alle gevallen voldoende garantie op rechtszekerheid en/of rechtsgelijkheid. Voor die gevallen wordt menselijke tussenkomst voorzien; Multi-realiteit. We onderkennen verschillende werkelijkheden en maken een duidelijk onderscheid tussen rechtsfeiten, feiten en gegevens (vastlegging van feiten); Analyseresultaten leggen we duidelijk vast zodat deze gevalideerd kunnen worden door materiedeskundigen; De taal die we gebruiken voor het beschrijven van regels moet in twee richtingen traceerbaarheid realiseren (van en naar brondocumenten).

12 Wendbare Wetsuitvoering in beelden 4 Producten & Diensten Burgers en bedrijven Levens gebeurtenissen Wetgevingsproces ICT leveranciers 3 2 1 VoortbrengenUitvoeren ICT exploitanten Ontwerp & Realisatie v. Organisatie & ICT Ontwerp Scope van wendbare wetsuitvoering Analyse Organisatie 1 Organisatie 2 Organisatie 3 Beleidsproces E E N N S S D D T T I I P P R R O O D D C C T T U U Specificaties

13 Wat moet beter? Architectuur- en ontwerp niet leesbaar/valideerbaar voor fiscalisten. Vertaling W&R impliciet, zonder vastgelegde tussenresultaten. Hergebruik is niet mogelijk. Grote druk op kleine groep deskundigen. W&R niet traceerbaar naar specificaties, en terug. Veel uitzoekwerk. Proces, gegevens en regels los uitgewerkt, later aan elkaar gesleuteld. Geen beheersbare werkwijze voor ontwerp, inzet en beheer van regels. Grip op de inhoud, op proces en op kennis! Specificaties in natuurlijke taal Specificaties in natuurlijke taal Vastleggen tussenresultaten Vastleggen tussenresultaten Vastleggen bronnen Geïntegreerde aanpak, Multidisciplinaire teams Geïntegreerde aanpak

14 De uitwerking

15 Met alleen Word en Excel als ondersteuning helpen we de deskundigen niet verder. Om ze te verleiden tot het maken en onderhouden van de noodzakelijke modellen is betere ondersteuning nodig. De uitwerking: Ondersteuning wetsanalyse

16 De uitwerking: Gestructureerd Nederlands Gestructureerd Nederlands is een verzameling van specificatietalen die nodig is voor het specificeren van de uitvoering van wet- en regelgeving.

17 Implementatie van de stappen per (deel van) regeling, klein en beheersbaar Iedere stap is afzonderlijk implementeerbaar én levert zelfstandig bruikbare resultaten (toegevoegde waarde) Draagvlak door betrekken van deskundigen bij opstellen en uitdragen van de aanpak Verspreiding door succes, olievlek Leren van ervaringen van andere (overheids) partijen, best practices gebruiken Implementatie Think big, act small

18 Wendbare Wetsuitvoering Waar staan we? Visie beschikbaar voor iedereen Delen kennis in expertise centrum Business Rules Management BRM (BOCU) Uitwerking in het LivingLab samenwerkingsverband Hogeschool Utrecht en Expertisecentrum BRM Samenwerkingsverband met IND, PNA-Group en UvA (Blauwe kamer) Voor de ondersteuning van stap 1 en 2 is annotatie tooling verworven Voortdurend in gesprek over mogelijkheden om de visie in te vullen met methoden, en ondersteuning i.s.m. marktpartijen Eerste uitdetaillering van gestructureerd Nederlands.

19 Vragen?

20 Reserve slides.

21 Uitgangspunten (I) Gebruik de kennis uit de wet- en regelgeving We omarmen de precisie van wet- en regelgeving en gebruiken alle kennis die daarin zit in de voortbrenging van processen en software; Multi-disciplinaire samenwerken We willen dat materiedeskundigen (juristen / fiscalisten, bedrijfskundigen en ICT-ers) elkaar kunnen begrijpen o.a. door het specificeren in een controlled natural language (Gestructureerd Nederlands); Eisen zijn onafhankelijk van de technische oplossing De eisen die worden opgesteld in stap 1 t/m 4 zijn onafhankelijk van de technische oplossing. Traceerbaarheid De taal, Gestructureerd Nederlands, moet in twee richtingen traceerbaarheid realiseren naar de (juridische) brondocumenten. Multi-realiteit (werkelijkheid, juridische werkelijkheid en administratieve werkelijkheid) De taal, Gestructureerd Nederlands, maakt een duidelijk onderscheid tussen feiten, rechtsfeiten, en gegevens (vastlegging van feiten). De uitwerking

22 Uitgangspunten (II) Analyseresultaten expliciet vastleggen We leggen alle analyseresultaten duidelijk vast zodat deze gevalideerd kunnen worden door materiedeskundigen; Ontwerpbeslissingen expliciet vastleggen We leggen alle ontwerpbeslissingen duidelijk vast zodat deze gevalideerd kunnen worden door materiedeskundigen; Ontwerpen in samenhang We formuleren eisen aan activiteiten, regels en gegevens in hun samenhang en we zorgen voor traceerbaarheid naar de bron; We onderscheiden nadrukkelijk feiten, rechtsfeiten en gegevens (vastleggingen van feiten). Marktstandaarden Waar mogelijk maken we gebruik van markstandaarden. We gebruiken BPMN en SBVR als basis voor Gestructureerd Nederlands. Vertaalbaarheid Gestructureerde Nederlands moeten vertaalbaar naar het Engels en andere talen zijn, om het gebruik van kennis in de EU-wetgeving te ondersteunen en om buitenlandse burgers te ondersteunen als klanten van 'Nederlandse' producten en diensten De uitwerking

23 Daarmee ook:Traceerbaarheid door de verschillende stappen l EISEN ‚ RolRol Activiteit Die nst voert uit Leidt tot Informatie- objecten creëert Gegevens regels Gegevens bewerking Gegevens dienst op basis van leidt tot Bericht creëert Gegevens elementen is verzameling van gebruikt Op basis van processen applicaties Op basis van Op basis van 1 3 4 5 2 Bedrijfsprocessen & applicaties Wet- en regelgeving en beleid De uitwerking

24 Resultaten tot mrt 2014 Wendbare wetsuitvoering resultaten Visie wendbare wetsuitvoering Wetsanalyse voor wendbare wetsuitvoering Gestructureerd Nederlands voor producten en diensten (Concept) Gestructureerd Nederlands voor administraties (Concept) Voorbeeld toepassen aanpak op VAR & Camper voorbeeld & BRI Annotatieomgeving stap 1 en 2 PoC Editor Gestructureerd Nederlands Beantwoording van de Raad van Advies Connectpeople Community Wendbare wetsuitvoering Flipboard Magazine Wendbare wetsuitvoering www.wendbarewetsuitvoering.nl Expertisegroep BRM resultaten Pleio groep BRM Living lab van Hogeschool Utrecht Blauwe kamer resultaten 2013-10-08-1255-Van-wetgeving-naar-dienstverlening Uitwerking Hohfeld van Wet Aanpassing Arbeidsduur Gedeelde documenten in de blauwe kamer (Dropbox) Meer info: dph.dulfer@belastingdienst.nl

25 Met dank aan: Mario Huizinga, Karin Christophersen, Anne-Sophie Vroom, Edward Diepmaat, Jos Oosting, Jan Torny, Michiel de Groot, Peter Lehr, Tom van Engers, Ben Bekke, Saco Bekius, Gerard de Gruijter, Cees Swart, Martijn de Bruijne, Hubert Noordman, Kors Kool, Frans Ouwerkerk, Michiel Borgers, Paul Nissink, Wim Schut, Piet Adelerhof, Victor van der Meer, Foppe Vogd, Gertrude Sangers-van Cappellen, Rene Walraven, Aart Voorrips, Rik Schut, Jaap van der Veen, Delius Pit, Frans Fokkenrood, Peter Slagboom, Inge Wertwijn, Rene den Houting, Edgar Vermeulen, Bob Ambrosius, Gerard van Hamburg, Roger Chase. Externe partijen: Prof. Dr. Ir. Sjir Nijssen (PNA-group), Prof. Dr. Tom van Engers(UvA), Harrie van Houtum (IND), Theo Lodder(IND), Bas Janssen (Rule Management Group), Maarten Witvliet (USoft), Rosalie van Oostrom (KMG), Rene van der Bruggen (Oracle), Coos van de Togt (O&I), Geert Rensen (Be-Informed), Klaas- Pieter Majoor(Ordina), Stef Joosten (Open Universiteit), Bas Crompvoets (Bommeljé Crompvoets en partners b.v.), Ferry Dijkman (Mendix), Corine Schoot-Flendrie (Omgevingsloket), Jan Bruin (UWV), Raymond Frans (TalkingTrends/Opensahara), Wim van Stokkum (Everest).

26

27 Andere overheids partijen Andere overheids partijen Bronnen beheer Bronnen beheer Tekst analyse Ontologie beheer Ontologie beheer Termen beheer Termen beheer Metadata beheer Metadata beheer Beheren Wetgeving Producten en diensten beheer Producten en diensten beheer MLTP Concern architectuur Uitvoering Belastingdienst Uitvoering Belastingdienst B/CAO Entiteiten beheer Entiteiten beheer Externe Software leveranciers Externe Software leveranciers Processen beheer Processen beheer Stelsel catalogus EISEN Bedrijfs regel beheer Bedrijfs regel beheer Mijn Overheid Hoe kan het dan beter? -> Ondersteuning voor de IV-Voortbrenging Belastingdienst Thesaurus

28 Wet- en regelgeving Bedrijfs- Processen & Applicaties Processen, Gegevens, Regels Processen, Gegevens, Regels Mate van detail IV-Voortbrenging Tijd Hoe kan het dan beter -> Ontwerpen in samenhang

29 Wet- en regelgeving Bedrijfs- Processen & Applicaties Mate van detail Tijd Hoe kan het beter -> Multidisciplinaire samenwerking Juridische taal Juridische taal Informatie kundige taal Informatie kundige taal Bedrijfs kundige taal Bedrijfs kundige taal ICT taal ICT taal

30 Annotatie van wetteksten

31 Realiteit Feiten Juridische realiteit Administratieve realiteit Rechts feiten Rechts regels Rechts gevolg en Gegevens Rechts regels FeitenGegevens Samenhang tussen de realiteiten Gegevens regels

32 Brute realiteit Feiten Juridische realiteit Administratieve realiteit Rechts feiten Rechts regels Rechts gevolg en Gegevens Rechts regels FeitenGegevens Samenhang tussen de realiteiten Gegevens regels A + B = C A is een bedrag in een munteenheid B is een bedrag in een munteenheid C is een bedrag in een munteenheid De munteenheid van C is X Indien de munteenheid van A en B beiden X is

33 Belastbare inkomsten uit eigen woning moet worden berekend als de voordelen uit eigen woning plus het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning plus het voordeel uit spaarrekening eigen woning plus het voordeel uit beleggingsrecht eigen woning min de op de voordelen uit eigen woning drukkende aftrekbare kosten. Belastbare inkomsten uit eigen woning = voordelen uit eigen woning + voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning + voordeel uit spaarrekening eigen woning + voordeel uit beleggingsrecht eigen woning - op de voordelen uit eigen woning drukkende aftrekbare kosten. Verschillende representaties, maar één betekenis (I)

34 voordelen uit eigen woning is gelijk aan 0 Indien eigenwoningwaarde is kleiner of gelijk aan € 12 500 voordelen uit eigen woning is gelijk aan 0,20% maal eigenwoningwaarde Indien eigenwoningwaarde is groter dan € 12 500 en is kleiner of gelijk aan € 25 000 voordelen uit eigen woning is gelijk aan 0,30% maal eigenwoningwaarde Indien eigenwoningwaarde is groter dan € 25 000 en is kleiner of gelijk aan € 50 000 De voordelen uit eigen woning worden bij een eigenwoningwaarde van: Verschillende representaties, maar één betekenis (II) Meer danMaar niet meer danOp jaarbasis gesteld op 0€ 12 5000 € 25 0000,20 % van de eigenwoningwaarde € 25 000€ 50 0000,30 % van de eigenwoningwaarde

35

36


Download ppt "Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google