De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De piramide van bacatt basiskwaliteit verandercapaciteit teamwerk en teamleiderschap als standaarden voor contextsoliditeit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De piramide van bacatt basiskwaliteit verandercapaciteit teamwerk en teamleiderschap als standaarden voor contextsoliditeit."— Transcript van de presentatie:

1 de piramide van bacatt basiskwaliteit verandercapaciteit teamwerk en teamleiderschap als standaarden voor contextsoliditeit

2 probleemstelling: wat maakt dat onderwijsontwikkeling op mesoniveau lukt/mislukt? onderzoek & ervaring identificeren als kritische succesfactoren: de basisvisie de betrokkenheid van leraren en leerlingen de politieke en maatschappelijke betrokkenheid de schoolcontext een helder beeld van wat de verandering behelst, wat er het belang en de meerwaarde van is en hoe het veranderingstraject er op hoofdlijnen uitziet gevoel en besef, mede-eigenaar te zijn van de verandering bijvoorbeeld dankzij mogelijkheden om er mede invulling aan te geven en ruimte om te experimenteren zonder op fouten te worden afgerekend de bereidheid van overheid en maatschappij om de verandering positief tegemoet te treden en waar nodig materieel en immaterieel te ondersteunen de schoolcultuur de professionaliteit van de leraren beschikbare tijd en middelen de rol van de leiding de teamvorming de ervaring... teveel om te vatten?

3 in dat geval... vier bouwlagen 150 bouwelementen één piramide inzicht in de contextrisico’s van onderwijsontwikkeling op schoolniveau bronnen: literatuurstudie, interviews met excellerende scholen en expertmeetings de piramide van bacatt

4 bronnen voor de piramide van bacatt (1) recente literatuur over onderwijsontwikkeling in Nederland, o.a.: Bij, Teije van der en Jos van der Waals. De ontwikkelagenda van de toekomst? Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Kwaliteit van leerlingenzorg in het vmbo & praktijkonderwijs. [z.pl.] Februari 2007. Bolt, Lilian van der e.a. De betrokkenheid van de leraar bij onderwijsinnovaties. Een verkenning op basis van literatuur 2006. Concretisering kerndoelen onderbouw. Nienke Nieveen en Adam Handelzalts. Rapportage flankerend onderzoek [vertrouwelijke versie 19-06-2006]. Wat zijn principes/kritische succesfactoren voor wat betreft het samenwerken in een team aan (het ontwikkelen van) een curriculum? Diephuis & Van Kasteren. Teams ontwikkelen! Samen vorm geven aan een nieuwe onderbouw. VO-project. Utrecht 2006. Kamphof, Gert en Jos van der Waals. Stagnerende schoolontwikkeling. Een zoektocht naar verklaringen en handvatten. [z.pl.] Mei 2007. Han Leefering e.a. Vernieuwen in de onderbouw VO. Van project naar schoolbrede veranderstrategie. 2006. Onderbouw Experimenten Leermiddelen. Experimenten Leermiddelen Onderbouw VO (Novo2). Zwolle, november 2006. Onderbouw Magazine 6 [november 2006] pp.27-29; Onderbouwontwikkeling? Teamontwikkeling! Onderbouw-VO. Mijn team en ik. Verhalen van teamleiders over leidinggeven in de (nieuwe) onderbouw. [z.pl.] April 2007. Sietske Waslander. Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs. VO-project durven, delen, doen. Utrecht, september 2007.

5 bronnen voor de piramide van bacatt (2) interviews met excellerende scholen, te weten: sectorschool POde Kantoortijdenschool Bikube te Hoofddorp de Prinseschool te Enschede SODe Kapstok; VSO cluster IV, te Hengelo Viataal Talent, SO cluster II, te Vught VOde locatie Geessinkweg van het Bonhoeffer College het Zernike Montessori Juniorcollege te Groningen het Koningin Wilhelmina College te Culemborg CSG Noordik, locatie César Francklaan, te Almelo het Revius Lyceum te Doorn MBO/AOChet Friesland College te Heerenveen het ROC van Twente, school voor kunst en technologie AOC Groene Welle

6 de piramide van bacatt de bouwlagen en bouwelementen

7 bouwlaag 1 leiding cultuur middelen personeel processen resultaten waardering personeel waardering leerlingen & ouders waardering ketenpartners maatschappelijke waardering organisatie 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9a 9b de negen INK-domeinen als graadmeters voor basiskwaliteit:

8 bouwlaag 1 leiding cultuur middelen personeel processen resultaten waardering personeel waardering leerlingen & ouders waardering ketenpartners maatschappelijke waardering organisatie 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9a 9b de negen INK-domeinen als graadmeters voor basiskwaliteit:

9 bouwlaag 2 de leiding de kerntaak de manier van werken middelen professionaliteit personeel professionalisering personeel ontwikkelingservaring primair proces de schoolcultuur 1 2a 2b 3 4 5a 5b 5c 6 negen x vijf graadmeters van verandercapaciteit

10 bouwlaag 2 de leiding de kerntaak de manier van werken middelen professionaliteit personeel professionalisering personeel ontwikkelingservaring primair proces de schoolcultuur 1 2a 2b 3 4 5a 5b 5c 6 negen x vijf graadmeters van verandercapaciteit

11 bouwlaag 3 de taak de werkwijze onderlinge verhoudingen binding 1 2 4 vier x vijf graadmeters van teamwerk 3

12 bouwlaag 3 de taak de werkwijze onderlinge verhoudingen binding 1 2 4 vier x vijf graadmeters van teamwerk 3

13 bouwlaag 4 de leiding 1 vijf graadmeters van teamleiderschap

14 de piramide van bacatt de opbouw: vier constructieve positiebepalingen

15 positiebepaling 1 de basiskwaliteit

16 positiebepaling 2 de verandercapaciteit

17 positiebepaling 3 het teamwerk

18 positiebepaling 4 het teamleiderschap

19 de piramide van bacatt het resultaat en de interpretatie daarvan vijf ijkmodellen

20 een mogelijk resultaat:

21 veelzeggend genoeg? zijaanzicht:

22 “model”piramides (1) bij het initiëren van een onderwijsontwikkeling bij het voorbereiden van een onderwijsontwikkeling bij het ontwerpen van een onderwijsontwikkeling

23 “model”piramides (2) bij het uitvoeren van een onderwijsontwikkeling bij het integreren van een onderwijsontwikkeling

24 de piramide van bacatt het bouwproces “spelregels”

25 het bepalen van de basiskwaliteit plattegrond fiches 1 fiche = deze basiskwaliteit is niet of nauwelijks aanwezig 2 fiche = deze basiskwaliteit is zwak aanwezig 3 fiche = deze basiskwaliteit is matig aanwezig 4 fiche = deze basiskwaliteit is voldoende aanwezig 5 fiche = deze basiskwaliteit is sterk aanwezig

26 het bepalen van de basiskwaliteit plattegrond fiches 1 fiche = deze basiskwaliteit is niet of nauwelijks aanwezig 2 fiche = deze basiskwaliteit is zwak aanwezig 3 fiche = deze basiskwaliteit is matig aanwezig 4 fiche = deze basiskwaliteit is voldoende aanwezig 5 fiche = deze basiskwaliteit is sterk aanwezig

27 het bepalen van de verandercapaciteit plattegrond kaartjes C2 de kerntaak van de school C3 de schoolcultuur C4 de manier van werken C9 de oriëntatie van het primaire proces C1 de leiding van de school C5 de middelen C8 ervaring met onderwijsontwikkeling C7 de professionalisering van het onderwijspersoneel C6 de professionaliteit van het onderwijspersoneel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28 het bepalen van de verandercapaciteit plattegrond kaartjes C2 de kerntaak van de school C3 de schoolcultuur C4 de manier van werken C9 de oriëntatie van het primaire proces C1 de leiding van de school C5 de middelen C8 ervaring met onderwijsontwikkeling C7 de professionalisering van het onderwijspersoneel C6 de professionaliteit van het onderwijspersoneel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 het nut van de piramide van bacatt? de piramide bouwen en al doende bespreken......geeft ondersteuners bij intake zicht op mogelijke afbreukrisico's...verschaft een ontwikkelteam een beeld van waar ze aan beginnen...helpt een school-in-ontwikkeling stagnaties op te sporen...


Download ppt "De piramide van bacatt basiskwaliteit verandercapaciteit teamwerk en teamleiderschap als standaarden voor contextsoliditeit."

Verwante presentaties


Ads door Google