De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke BusinessCase Lieuwe-Jan van Eck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke BusinessCase Lieuwe-Jan van Eck."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke BusinessCase Lieuwe-Jan van Eck

2 Maatschappelijke BusinessCase (mBC) Transitieprogramma: innovatieve en stelseloverstijgende experimenten -> geen instrumenten om te financieren Risico is een stille dood en niet verankerd in sector- of overheidsbeleid Format mBC: wat kost een innovatie en wat levert het op én hoe kunnen werkzame onderdelen structureel worden bekostigd.

3 Wat is het? Gestructureerde kosten-baten afweging – dus de totale businesscase van een project Economische én maatschappelijk nut Maatschappelijke BusinessCase: zachte / kwalitatieve overwegingen hard maken Instrument kijkt vooruit naar een volwassen organisatie-concept – 5 jaar Einddoel: dialoog aangaan met potentiële financiers Tweede doel: succesvolle projecten elders opzetten

4 Opbouw Vijf onderling verbonden perspectieven die uiteindelijk resulteren in één totale kosten-baten afweging ( vijf hoofdstukken) Cliëntenperspectief Businessmodel Organisatorische case Maatschappelijke case Maatschappelijke BusinessCase (mBC)

5 Opbouw

6 Hoofdstuk 1: Cliëntenperspectief Verhalen van meerwaarde -> vanuit de cliënt beschreven op basis van bijvoorbeeld interviews Welke behoeften worden bevredigd / maatschappelijke relevantie Uiteindelijke meerwaarde van het project: -‘thuiswonende dementerende cliënten die langer deel kunnen uitmaken van de samenleving en daarin langer en menswaardiger meedraaien’,en -‘mantelzorgers ervaren hun rol als minder zwaar en kunnen het langer volhouden’

7 Hofdstuk 2: Businessmodel

8 Businessmodel Scope van het project Scope van het volwassen businessmodel – vooruitkijken naar 2013 / 2014 Kritische succesfactoren Wat bevordert de kopieerbaarheid Wat zijn minimale basisvereisten, grootte doelgroep, niveaus medewerkers, span of control

9 Hoofdstuk 3: Organisatorische Case Investeringen, kosten en opbrengsten 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Financiële vertaling van het businessmodel Hele klus: project is ingebed in de bestaande organisatie – loshalen Discussies over overhead / uurtarieven Resultaat negatieve exploitatie: ruim € 400.000 Tekort neemt fors toe: € 3.000.000 in 2013 Cijfers nog niet compleet helder

10 Hoofdstuk 4: Maatschappelijke Case Beschrijven van stakeholders, de impact en de maatschappelijke waarde van het project Welke partijen profiteren van het project? 1. In kaart brengen van alle mogelijk baten (18) : literatuur, projecten elders, gesprekken betrokkenen - verkorting opnameduur verpleeghuis -vermindering huisartsenbezoek en medicatiegebruik mantelzorgers verminderen regeltaken huisartsen

11 2. Uitwerking maatschappelijke baten Verkorting opnameduur verpleeghuis - geen Nederlands onderzoek, wel in VS: verkorting opnameduur van 6 maanden - gesprekken huisarts, verpleeghuisarts, mantelzorgconsulenten: hypothese 3 maanden (100 dagen). Toetsen bij praktijkmensen Kwalificeren: besparing van € 45,- per dag Bereikte doelgroep * € 4500,-

12 Baten ZTB’er Vermindering regeltaken verpleeghuisarts en afdelingsmanager PG Verkorting opnameduur Vermindering huisartsenbezoek mantelzorgers Vermindering medicijngebruik mantelzorgers Vermindering regeltaken huisartsen Vermindering crisisopnamen in het ziekenhuis Snellere afwikkeling crisisopnamen verpleeghuis / verkorting opnameduur

13 Maatschappelijke baten Treedt het effect op door eerdere interventies van anderen? Wordt het voordeel bereikt ten koste van partijen buiten het project? Zou het effect ook optreden zonder het project? Vallen alle baten direct al in 2009 / 2010 etc?

14 Project ZTB’er 7 baten uitgewerkt: totale effecten / baten in 2013: € 7.292.755 Baten op verschillende plekken: WMO, AWBZ, ZVW Voor de situatie in Eindhoven. Mogen / kunnen we hiermee gaan rekenen? Hoe reëel is dit bedrag? - is financiering al eens voorgekomen? - is het in de toekomst nog financierbaar? - is het effect kopieerbaar?

15 Maatschappelijke BusinessCase De confrontatie van organisatorische en maatschappelijk case Kunnen de exploitatieverliezen gedekt worden door maatschappelijke baten In Eindhoven: baten ongeveer 2,5 hoger Gemiddeld 40% van de baten ‘nodig’. Opbrengsten per ZTB’er € 200.000 (all-in kosten € 80.000)

16 Maatschappelijke BusinessCase Gezamenlijk afwegingsproces Schattingen, onderzoeken, experts -> de best mogelijke benaderingen Waardering is nog geen bekostiging Er zijn natuurlijk altijd veel kwalitatieve doelen / baten die je niet kunt kwantificeren! (welbevinden, bewustzijn, waardigheid, privacy)

17 Mogelijk vervolg Alle baten uitwerken, dus ook beroep op ambultante psychiatrie, nachtzorg, HAP etc Kosten- en opbrengstenstructuur exact in kaart Per financier overzicht van baten Minimaal en maximaal scenario Verder onderzoek doen naar eigen business unit In gesprek met financiers


Download ppt "Maatschappelijke BusinessCase Lieuwe-Jan van Eck."

Verwante presentaties


Ads door Google