De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Visie- en Beleidsplan. Kijk op de toekomst Beleidsplan 2012 – 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Visie- en Beleidsplan. Kijk op de toekomst Beleidsplan 2012 – 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Visie- en Beleidsplan

2 Kijk op de toekomst Beleidsplan 2012 – 2016

3 Aanleiding Kijk op de toekomst belangrijk om bestaansrecht te hebben als vereniging Als bepaalde personen wegvallen binnen de vereniging kunnen er problemen ontstaan Om de toekomst te kunnen waarborgen is een visie- en beleidsplan opgesteld Het plan is opgesteld door de Projectgroep “Visie en Beleidsontwikkeling”met personen uit de verschillende geledingen van de club

4 Projectgroep Projectgroepleden: Marian Stevelink (bestuur) Peter Bolink (bestuur) Annelies Pijnappel (selectietrainster jazz) Anouk Stam (selectietrainster turnen) Monique Willemsen (T.C.) Monique Mulder (ouder turnen en T.C.) Laurens ter Beke (ouder jazz) Vanuit de KNGU bijgestaan door Michael Hollander (districtsconsulent) en Sietske van der Veer (verenigingsondersteuner) Inspirerend filmpje hoe een vereniging georganiseerd zou moeten zijnfilmpje

5 Inhoud 1.Huidige situatie 2.SWOT-analyse 3.Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sport/verenigingsleven 4.Visie GV Omhoog 5.Beleidsaandachtspunten en actieplannen 6.Prioriteit en fasering 7.Evaluatie 8.Slotwoord door de KNGU

6 Huidige situatie Huidige sportaanbod Overzicht van leiding en haar licenties Overzicht van overig kader Overzicht (neven)activiteiten Ledenstatistiek Organogram

7 Ledenaantal en groeiverloop (peildatum 1 januari)

8 Organogram Algemene ledenvergadering Bestuur Activiteiten- commissie WebmasterTechnische commissie Trainers & Lesgroepen

9 SWOT-Analyse De SWOT-analyse vormt samen met de huidige situatie en de toekomstige visie de basis van waaruit het nieuwe beleid van GV Omhoog is geformuleerd. Sterke punten en zwakke punten alsmede kansen en bedreigingen

10 Maatschappelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen in de maatschappij Verandering gezinscultuur, 24-uurs economie, flexwerken Zapgedrag

11 Ontwikkelingen in de sport en het verenigingsleven Ledenbinding en betrokkenheid Verandering behoeftepatroon Positie van de gymsport Vergrijzing Accommodatie en subsidies Kaderproblematiek

12 Visie GV Omhoog GV Omhoog is een gymsportclub die gymmen, turnen, springen, volleybal en dansen voor alle inwoners in de gemeente aanbiedt. De club wil het menselijk bewegen op lokaal niveau bevorderen door het aanbieden van gymsportactiviteiten. Voor de club staat het plezier dat mensen beleven aan verantwoord bewegen centraal. GV Omhoog wil midden in de samenleving staan en voor iedereen toegankelijk zijn.

13 Visie GV Omhoog (2) Een gymsportclub die open staat voor iedereen die graag wil gymmen, turnen, springen of dansen. Er kan op een ongedwongen manier, op ieders eigen niveau en met veel plezier gesport worden. Daarnaast biedt de vereniging nevenactiviteiten aan om de binding te versterken en leden zich thuis te laten voelen. GV Omhoog is een club die zichtbaar in beweging is en in staat is op een verantwoorde wijze lichamelijke beweging en gezelligheid tot uiting te laten komen. Kortom een vereniging waar je bij wilt horen!

14 Beleidsaandachtspunten en actieplannen Bestuurlijk beleid Technisch beleid Communicatiebeleid Accommodatiebeleid Financieel beleid Clubcultuur Automatisering Jeugdbeleid

15 Bestuurlijk beleid Actie 1.Opstellen taakverdeling/functieomschrijvingen/portefeuilles binnen het bestuur 2.Invullen van vijf bestuursfuncties 3.Vergroten van betrokkenheid tussen bestuur en vrijwilligers / technisch kader en leden 4.Organiseren en onderhouden van contact met zustervereniging Sport en Vriendschap 5.Aanpassen van statuten en opstellen huishoudelijk reglement van de club

16 Technisch beleid Actie 1.Opstellen taakverdeling/functieomschrijving van hoofdtrainers, trainers en assistenten 2.Streven naar minimaal 80% gediplomeerde leiding 3.Opstellen technisch beleid met selectieplan en doorstromingsplan 4.Verbeteren samenwerking per afdeling en overstijgend tussen de drie afdelingen 5.Opstellen van medisch beleid

17 Communicatiebeleid Actie 1.Verbeteren Interne communicatie 2.Verbeteren externe communicatie

18 Accommodatiebeleid en materiaalbeheer Actie 1.Creëren van meer lesaanbod / zaaluren na 18.00 uur 2.Profileren bij (nieuwe) initiatieven gemeente / onderwijs 3.Beheren van materiaal

19 Financieel beleid Actie 1.Opstellen jaarlijkse begroting en financieel/inhoudelijk jaarverslag en voorleggen aan de ALV

20 Clubcultuur 1.Uitdragen van de visie van de club 2.Instellen activiteitencommissie om saamhorigheid en het verenigen te bevorderen

21 Automatisering Actie 1.Gebruik DigiMembers.nl 2.Onderzoek naar Social Media met protocol wat wel/niet mag

22 Jeugdbeleid Actie 1.Onderzoek naar nevenactiviteiten 2.Structureren en uitbreiden van nevenactiviteiten

23 Prioriteit en fasering De prioriteiten en fasering van de doelstellingen en de daarbij horende actiepunten zijn door de projectgroep vastgelegd. SAMEN zullen we bij moeten dragen aan de uitwerking en realisatie van de doelstellingen/actiepunten

24 Evaluatie Belangrijke taak voor bestuur in de nazorg van dit project Per deelgebied zullen gedetailleerde plannen worden opgesteld Regelmatig zal het beleid worden geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld en aangepast worden aan de gewijzigde situatie

25 Afsluiting Bedankt voor de aandacht!!! VRAGEN?????????????????????????


Download ppt "Presentatie Visie- en Beleidsplan. Kijk op de toekomst Beleidsplan 2012 – 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google