De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Zo lang mogelijk thuis wonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Zo lang mogelijk thuis wonen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Langer thuis wonen en de zorg in Nederland

3 Zo lang mogelijk thuis wonen

4 Hier gaat het vandaag over Aanleiding voor veranderingen Oplossingen vanuit de overheid Veranderende wetten en het tijdpad De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente De directe gevolgen van de veranderingen voor u Terminologie en zorgvarianten De toegang tot de zorg (+ keukentafelgesprek en wijkverpleging) Mantelzorg en informele zorg Financiële gevolgen Op de valreep, wat kunt u zelf doen U krijgt informatie op papier mee zodat u het rustig kunt teruglezen.

5 De aanleiding voor de veranderingen De overheid zorgde voor u. Senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Behoefte om zorg op maat te ontvangen. Oplopende zorgkosten. De economische crisis zorgt voor urgentie. Het appél op de hele samenleving is daarom; Het moet dus anders, goedkoper en daarom vanuit nog meer plichtsbesef en solidariteit naar elkaar toe!

6 Oplossingen vanuit de overheid: Ingrijpen en ombuigen Meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Toelating tot zorg verhogen en als dat kan aan huis leveren. Zelfredzaamheid en informele zorg (niet vrijblijvend) stimuleren. Verantwoordelijkheden (AWBZ-Wmo) van Rijk naar Gemeente overzetten met een forse efficiëntie opdracht. Zodat de meest kwetsbare mensen optimaal geholpen kunnen blijven worden

7 De wetten die veranderen en het tempo waarop die veranderingen worden doorgevoerd. Van de bestaande Wmo (2007) naar de Wmo-2015. AWBZ taken gaan naar de gemeenten met een bezuinigingsopdracht. De Wet langdurige zorg vervangt AWBZ. (invoering 1 januari 2015) De Zorgverzekeringswet krijgt taken uit AWBZ (1 januari 2015) 2015 overgangsjaar De AWBZ verdwijnt. (2016) Er veranderen nog zaken dus let op, wat we u vertellen kan nog worden aangepast. Sorry voor dit ongemak.

8 Transitie AWBZ

9 Rol en verantwoordelijkheid van de Gemeenten Gemeenten worden verantwoordelijk voor 40% van middelen (Uiteindelijk zal 60% van hetgeen nu in de AWBZ wordt uitgegeven zal naar de WLZ gaan… stapsgewijs) Zij krijgen een grote mate van beleidsvrijheid. Zij bundelen de krachten met collega gemeenten via regionale samenwerking. Zij zullen strakker gaan beoordelen of begeleiding en voorzieningen niet anders georganiseerd kunnen worden. Gemeenten willen het beste voor hun burgers en zijn beter toegerust om maatwerk te leveren!

10 Het roept veel vragen op! *

11 De directe gevolgen van de veranderingen voor u U heeft geen automatisch recht op Wmo voorzieningen. U bent voor Wmo voorzieningen op uw eigen gemeente aangewezen. Verzoeken kunnen per gemeente anders uitvallen. U komt minder gemakkelijk in aanmerking voor wonen in een instelling (pas als u intensieve ‘24 uur’ zorg nodig heeft). De zorg wordt duurder en minder vanzelfsprekend. Veel opgebouwde zekerheden vallen weg.

12 Langer thuis wonen en elkaar helpen!  Tekst

13 De directe gevolgen van de veranderingen voor u De zorg om wie komt zorgen neemt toe. U dient eerst uw naasten en uw omgeving te vragen voor hulp en ondersteuning. Compenserende mogelijkheden bij ouderen nemen naarmate het ouder worden af. Oplossingen die u nog kent uit vroeger tijden werken niet meer, omdat de wereld teveel is veranderd.

14 Terminologie en zorgvarianten Verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning ZZP (indicatie wijze) VPT (volledig pakket thuis) PGB (persoonsgebonden budget) Zorg in natura Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Mantelzorg en informele zorg

15 De toegang tot de Zorg De toegang tot de WMO-2015 (begeleiding en ondersteuning) De toegang tot de Wlz (langdurige – mogelijk intramurale - zorg)

16 Het keukentafelgesprek Het onderzoek gesprek (voorheen keukentafelgesprek) De gemeente ambtenaar bespreekt mét u uw aanvraag. Er eerst gekeken naar uw eigen mogelijkheden en die van uw omgeving. Pas daarna komen andere (Wmo) oplossingen in beeld. Laat u bijstaan in het gesprek en bereid het goed voor. KBO-Brabant cliëntondersteuners kunnen u bijstaan.

17 De wijkverpleegkundige Kerntaken en aanvullende taken Rekening houden met omstandigheden van de cliënt Spin het web tussen zorgbehoefte en zorgaanbod Werkt samen met wijkteam Beoordeelt of indicering langdurige zorg nodig is

18 Financiële gevolgen Tegemoetkomingen / compensatieregelingen verdwijnen Zorgtoeslag verlaagt (premie daalt) Afslanken (Wmo) pakket hulpmiddelen Beperking fiscale mogelijkheden In 2015 Wmo toelage (niet)pensioengerechtigden optioneel geïntroduceerd, “per gemeente”

19 Financiële gevolgen (eigen bijdrage zorgkosten ) -Op welke manier wordt uw eigen bijdrage voor de zorg berekend? -Het CAK voert uit (centraal administratie kantoor) -De eigen bijdrage voor zorgkosten met verblijf en het VPT -Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

20 Op de valreep Heeft u in 2014 een indicatie voor zorg met verblijf, maar woont u thuis dan heeft u de keuze tot 1 januari 2016 om alsnog daar gebruik van te maken. Voor alle Wmo-zorg (oude AWBZ rechten) voor thuishulp gaan gemeenten herindiceren! Per 1 januari 2015 gaat iedereen die thuis woont en geen toelating krijgt tot de Wlz maar wel zorg/ondersteuning nodig heeft naar de WMO. Bij verblijf in een AWBZ instelling op basis van een AWBZ- indicatie met verblijf, blijft het recht op verblijf in stand

21 Wat kunt u zelf doen Laat u goed informeren, geloof niet alle spookverhalen. Trek zoveel mogelijk uw eigen plan en niet dat van een ander. Denk goed na wat voor u tussen nu en 1 januari 2016 de beste opties zijn als u in een overgangssituatie zit. Zorg voor een wel afgewogen financiële planning en timing. Neemt u voorzorgmaatregelen, bijvoorbeeld: *beoordeel uw toekomstig hulpnetwerk *richt uw huis waar dat zinvol is toekomstrelevant in En……….. Vergeet vooral niet om ook NU te leven. Laat u niet in de put praten. Het leven bestaat namelijk uit meer.

22 Wij maken de participatie samenleving! het gaat niet alleen over geld!

23 vroeger was alles beter / ouderenzorg is nergens ter wereld beter geregeld dan in Nederland / we hebben nog steeds niets te klagen / wie het langst leeft heeft toch alles / na mij de zondvloed / er moet ook nog iets overblijven voor onze kinderen en kleinkinderen / we waren ook te verwent / als het echt nodig is blijft de zorg gegarandeerd / het kan ook best goedkoper / het lijkt wel of ouderen de schuld krijgen / PGB of bonussen in de zorg? / wij regelen het wel onder elkaar / je zult nu bij de gemeente werken zeg / aan mijn keukentafel geen polonaise / tjonge jonge / zie je wel het komt allemaal omdat ze hiernaast ook zonodig een scootmobiel moesten hebben / als ik ergens mee kan helpen dan moet je het wel zeggen / ik haal je morgen wel op om naar de KBO te gaan / in ons buurtje regelen we het zelf / maar mijn kinderen wonen aan de andere kant van de wereld / was ik vroeger maar niet zo lastig geweest / is zo lang mogelijk thuis wonen eigenlijk wel zo ideaal / dement thuis wonen is echt onverantwoord / mijn ouders in huis nemen, geen haar op mijn hoofd / we zullen wel zien / moet ik nu jantje van 80 hiernaast gaan vragen om mij te helpen? / hoe moet dat nou als iedereen werkt / ik wil best iets voor een ander doen / kunnen we niet wat meer gaan ruilen? / ik hoop dat onze gemeente het goed voor elkaar heeft / ach ja! / ik denk dat ik het bij ons in de buurt zelf maar eens ga organiseren / oei, ik werk in de zorg, ontslag!

24 Informatie Nuttige websites; - Website van de gemeente waar u woonachtig bent - www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/ - www.iederin.nlwww.iederin.nl - www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klantenwww.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten - www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank?init=truewww.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank?init=true - www.zorgbelang-brabant.nl/zorgconsumentenwww.zorgbelang-brabant.nl/zorgconsumenten - www.ciz.nlwww.ciz.nl - www.kbo-brabant.nlwww.kbo-brabant.nl - www.aandachtvooriedereen.nlwww.aandachtvooriedereen.nl Telefoon nummers: - Het nummer van uw gemeentelijk Wmo-loket - Kbo-Brabant 073-644 40 66 - Zorgbelang Brabant 013-594 21 70 - Ieder(in) 030-720 00 00

25 Einde presentatie


Download ppt "Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Zo lang mogelijk thuis wonen."

Verwante presentaties


Ads door Google