De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inPreventie.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inPreventie.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inPreventie.nl

2 Risico’s in het VO – Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4. Fysieke arbeidsbelasting 2 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

3 Arbobeleid Bevat o.a. verplichting om rekening te houden met: -Arbeidshygiënische strategie -Bronaanpak -BHV-uitgangspunten -Aanpassen van werk aan de mens -Vastleggen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden -Vastleggen van beleid inzake psycho-sociale arbeidsbelasting. -Agressie en geweld -Seksuele intimidatie -Pesten -Werkdruk -Discriminatie 3 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

4 Wat is PSA? Volgens Arbowet: “De factoren… seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie, werkdruk, …in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen.” 4 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

5 5W model 5 Willen Weten WakenWegen Werken prioriteitsstelling, budgettering Intentieverklaring, arbobeleid RI&E inventarisatielijsten, ongevallenregister plan van aanpak voortgangs- verklaring, rapportage Arbodienst Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

6 Partijen en taken Werkgever: Uitvoering beleid wettelijke taken MR : Initiator en waakhond Inspectie SZW: Controleur Arbodienst : Externe deskundige Preventiemedewerker: Interne arbodeskundige 6 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

7 Arbodienstverlening Voorkeur voor Maatwerkregeling (‘losse’ arbodeskundigen zoals bedrijfsartsen) boven Vangnetregeling (= arbodienst). Taken: - Toetsen RI&E - Ziekteverzuimbegeleiding - PAGO - Aanstellingskeuring Maatwerkregeling alleen mogelijk via CAO of ná overeenstemming met OR of PVT 7 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

8 Organisatie preventietaken Inhoudelijke eisen voor ‘preventiemedewerkers’: Meewerken opstellen RI&E Meewerken uitvoering plan van aanpak / maatregelen Adviseren aan, en samenwerken met MR (adviezen in kopie naar de werkgever) Geen eisen m.b.t. aantal, opleiding, en organisatie. Baseren op RI&E 8 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

9 “Door die stress op het werk kreeg ik zoveel stress dat ik helemaal in de stress schoot!” 9

10 Twee waarheden over werkdruk 10 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

11 11 Een omschrijving Werkdruk is een situatie waarbij er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft inhoud van het werk en context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

12 Werkgerelateerde stress Werkdruk Ervaren disbalans effort- rewards Slechte onderlinge verhoudingen Werk-thuis interferentie Agressie, geweld, lijden Sociale steun Persoonlijkheids- kenmerken Organisatie van het werk Stijl van Leidinggeven HRbeleid Fysieke omgeving Cultuur 12 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

13 Belasting op het werk De vier A’s: 1.Arbeidsinhoud 2.Arbeidsvoorwaarden 3.Arbeidsomstandigheden 4.Arbeidsverhoudingen 13 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

14 Belastbaarheid - fysiek Eetpatroon Alcoholconsumptie Roken Bewegen 14 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

15 Herkennen - Stresssignalen individueel Fysiek - hoofdpijn, hartkloppingen, hoge bloeddruk - moe, slapeloosheid - nek- en schouderklachten, rugpijn Mentaal - desinteresse, lusteloos - prikkelbaar, agressief Gedrag - minder presteren, concentratieproblemen - chaotisch, besluiteloosheid Kern: uit haar doen, langere gedragsverandering 15 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

16 Meten - Meetinstrumenten werkdruk - VO Op individueel niveau: Gesprek met leidinggevende / vertrouwenspersoon / preventie- medewerker Op teamniveau: Quickscan PSA – Arboscan-VO Op organisatieniveau: Signaleringsmethode werkdruk Vootgezet werkplezier 16 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

17 Druppeltest - individu 17 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

18 Werkdrukkompas - preventiemedewerker Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress 18

19 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress 19

20 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress 20

21 Wat moet? Je moet PSA opnemen in het arbobeleid(splan) Je moet PSA inventariseren en evalueren in de RI&E Je moet PSA-maatregelen voorstellen in het plan van aanpak Je moet werknemers hierover voorlichting en onderricht geven 21 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress

22 Wetgeving Hulpmiddelen Wetgeving (wetten.nl): Arbowet Arbobesluit Arboregeling Hulpmiddelen: arbocatalogus-vo.nl arboscan-vo inpreventie.nl arboportaal.nl inspectieszw.nl 22 Roos Schelvis Gezond beleid en Werkstress


Download ppt "Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inPreventie.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google