De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

China in Afrika Een historische en geopolitieke benadering Dewereldmorgen.be Mo.be (paper)

Verwante presentaties


Presentatie over: "China in Afrika Een historische en geopolitieke benadering Dewereldmorgen.be Mo.be (paper)"— Transcript van de presentatie:

1 China in Afrika Een historische en geopolitieke benadering Dewereldmorgen.be Mo.be (paper)

2 Inhoudstafel Inleiding: ontwikkelingssamenwerking tussen goede bedoelingen 1.Globale geopolitieke situatie sinds WOII 2.Aanwezigheid van China in Afrika: uitdagingen en perspectieven

3  afwijkend van mainstream (eurocentrisme)  eerder door ogen van China, Afrika  zo betrouwbare bronnen mogelijke: UNDP, Unicef, FAO, ILO, WB, The Economist, FT, …  feiten argumenten Invalshoek kwaliteit oordeel 

4 Tussen naïviteit en cynisme

5 Op scharnier tussen goede wil (idealisme) en harde belangen (realisme) Ontwikkelings- samenwerking

6 Goede bedoelingen Enquête: 60% geeft geld aan goed doel, 58% koopt wel eens bij een wereldwinkel 70% ondervraagden bereid hogere belastingen te betalen als tvv armen Regeringsleiders overtroeven elkaar met plechtige beloftes

7 “The G8 agreed a comprehensive plan to support Africa's progress: (Gleneagles) to provide extra resources for Africa's peacekeeping forces to give enhanced support for greater democracy, effective governance and transparency, and to help fight corruption and return stolen assets to boost investment in health and education, and to take action to combat HIV/AIDS, malaria, TB and other killer diseases to stimulate growth, to improve the investment climate and to make trade work for Africa, including by helping to build Africa's capacity to trade and working to mobilise the extra investment in infrastructure which is needed for business.”

8 We have agreed to double aid for Africa by 2010. The G8 and African leaders agreed that if implemented these measures and the others set out in our comprehensive plan could: –double the size of Africa's economy and trade by 2015 –deliver increased domestic and foreign investment –lift tens of millions of people out of poverty every year –save millions of lives a year –get all children into primary school –deliver free basic health care and primary education for all –provide as close as possible to universal access to treatment for AIDS by 2010 –generate employment and other opportunities for young people –bring about an end to conflict in Africa.

9 Feiten G20 2009: $22 mia voedselhulp beloofd  $350 mio = 1,5% arme landen: $100 mio per dag schuldaflossing Tekort tav 0,7%: (40j) $4.400 mia

10 Harde belangen “Wanneer zal men nu eens ophouden de burgers te bedreigen met allerhande woorden als ‘vrede’ en ‘humanitair’, die slechts holle slogans zijn om de “belangenpolitiek” van de grootmachten te verbergen? Centraal-Afrika met zijn rijke bodemschatten is van strategisch belang. Bepaalde staten willen er hun invloedssferen behouden en andere willen die wijzigen.” Generaal Briquemont

11 Onderdeel van BZ “Daarom is het zo belangrijk dat ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken, ambassadeurs, diplomaten en attachés voor ontwikkelingssamenwerking continu overleggen. Zij staan samen voor dezelfde waarden en delen dezelfde betrachting. (…) Het is ook in die zin dat de integratie van het oude departement ontwikkelingssamenwerking in het oude departement buitenlandse zaken moet worden begrepen.” Beleidsnota Verwilghen 29/10/03

12 “Het blijft een belangrijke doelstelling onze invloed te behouden en uit te breiden in een land van sub- Sahara Afrika waarvan de grondstoffen, voornamelijk in de ondergrond, en de exploitatie ervan aantrekkelijk blijven. (…) Als België zich niet verdedigt, niet voor zich opeist en bereikt dat het een specifieke rol speelt in de revitalisatie van de grote industrieën van Zaïre, riskeert het een verzwakking van zijn leiderschap in Zaïre, en daarmee zijn specifieke troef die het in staat stelt om aan belang te winnen op internationaal vlak, om bij bepaalde gelegenheden mee aan tafel te zitten van de grootmachten. Het zou op die manier zijn meest efficiënte instrument in zijn buitenlandse politiek verliezen.” Kabinet Ontwikkelingssamenwerking 1993

13 Economische agenda “Assistance provided by major bilateral and multilateral donors for investment climate improvements averaged $21.1 bn per year between 1998 and 2002, or about 26 percent of all development assistance.” WDR 2005 In 2002: $ 5,2 mia geïnvesteerd in de 50 MOL’s. 87% in 10 grondstofrijke landen 63% in de 5 olieproducerende MOL’s: Angola, Equatoriaal Guinea, Soedan, Jemen en Tsjaad.

14 Geostrategische agenda “Onze aanwezigheid is de zichtbare uiting van de onafgebroken interesse en bezorgdheid van de VS voor de regio. Het gaat om meer dan gewoon maar militaire kracht. Humanitaire hulpprogramma's en uitwisselingsprogramma’s (...) vormen onze aanwezigheid en zijn de sleutelelementen om de nauwe relaties met onze vrienden in de hele regio op peil te houden.” Norman Schwarzkopf

15 Zuid-Korea: evenveel als geheel Afrika samen Hulp van VS aan Israël, Egypte, Jordanië, Irak, Turkije and Afghanistan even groot als aan de rest van de wereld. Less than 5% of the resources promised by the G-20 for developing countries were destined for 78 low income countries – who face the largest obstacles to meet the MDGs. And only half of those resources have been delivered.

16 “Ngo’s vergroten onze slagkracht, ze zijn een belangrijk deel van ons gevechtsteam (combat team).” Collin Powell, Oktober 2001 “This is the moment of truth as to whether or not Japan will remain a global power. Future decisions on budgeting for official development assistance (ODA) will represent a significant test of this resolve.” Yoichi Funabashi

17 “The triumph of the market and the demise of communism has not only increased the power and influence of donors, lenders and the multilaterals, but also posed severe challenges and opportunities for the African continent. … We no longer need an aid program to purchase influence.” J. Brian Atwood, hoofd van USAID

18 Einde SU

19 Verpakking “De VS verdedigen hun belangen. Wat zijn dan die belangen, afgezien van de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, de slogans waarmee het pak verkocht worden?” Eric Suy, voormalig adjunct-secretaris- generaal van de VN

20 Ik vrees dat je daar het cynisme van de internationale politiek niet moet onderschatten. Elk land treedt op omwille van zijn nationale belangen, of treedt niet op omwille van zijn nationale belangen. Rik Coolsaet, Nieuwe Feiten, 18 maart 2011

21 “Frankrijk voelt zich niet geroepen om in elk regionaal conflict tussenbeide te komen. Als daarentegen de eigen belangen op het spel staan, moet het land (…) zich voorbereiden op actie – ook als het niet expliciet wordt geviseerd – in zones met onweerlegbare strategische belangen (…)” Livre blanc de la Défense (2008)

22 Harde cijfers Gezin 3 kinderen: ⇕ Eén op drie: geen sanitair Eén op vier: geen elektriciteit Eén of zeven: leeft in sloppenwijk Eén of acht: honger Eén of negen: geen drinkbaar water

23 1% rijksten ~ 40% rijkdom 50% armsten ~ 1 % rijkdom De kloof wordt groter

24

25

26

27 Bron: UNDP

28 prioriteiten van het wereldkapitalisme uitroeiing honger onderwijs drinkbaar water gezonde bevallingen basisgezondheidszorg + voeding voor iedereen ergste armoede feestjes Jap. managers alcohol Europa drugs bewapening reclame en marketing dagelijkse speculatie Kapitaalvlucht (j) redding banken 10 miljard $ 12 miljard $ 18 miljard $ 24 miljard $ 26 miljard $ 80 miljard $ Bron: UNDP

29 Voedseloverschot voor 600 miljoen mensen Bijna 1 mia mensen honger + 1 mia ondervoed 25.000  per dag Kostprijs honger uitroeien = 10 mia $ = 1/100 bewapening VS = 1/45 subsidies landbouw Noorden Investering voedsel van $ 24 mia: $ 120 tot 500 mia winst (5 à 20x) + 30 mio levens Malaria: $7 mia  $200 à $300 mia (650.000  ) Voedselproblematiek

30

31

32

33 1 Europese koe = 110 Afrikanen Subsidie Europese koe = 913 $ Inkomen Afrikaan = 450 $ Ontwikkelingshulp per Afrikaan = 8 $ Subsidies rijke landen = 8x ontwikkelingshulp Afrika

34 “Waarom maakte men miljarden dollars vrij om de banken te redden, maar was men niet in staat om enkele miljoenen besteden aan de subsidie van voedsel en brandstof ten voordele van de armen in Indonesië?” Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar, WB “The rich countries say they can’t afford to fund poverty relief in poor countries. But to save their banks, they found trillions. If they had paid some of that in aid to poor countries, the world would be a better place.” Lula, president van Brazilië

35 “We can actually end extreme poverty once and for all in our generation if the rich will accept their share, of the effort to help raise the education, health, and productivity of the poor.” J. Sachs

36 1. Geopolitieke situatie sinds WOII Huidige situatie en perspectieven

37 Vliegende ganzen

38 Ommekeer NZ verhoudingen Europa nog geen vooraanstaande rol Zuid-Zuid samenwerking Naoorlogse bouwwerk voldoet niet meer Politieke verschuivingen Latijns-Amerika Ekologische uitdagingen Neergang VS

39 Ommekeer NZ verhouding Zuiden wint verder aan kracht, vooral op economisch vlak Economisch zwaartepunt  Azië gewicht Noorden neemt af (geldoverschotten versus tekorten)  Greep N  & assertiviteit Z (Doha)  (Rusland  )

40

41

42 UNDP 2013

43

44

45 2006

46 2009 Top 500 (China/HK) 2007 17  2013 54 (2° p l.)

47 Zuid-Zuid samenwerking: landen uit het Noorden delen hun aanwezigheid in Afrika en Latijns-Amerika met China, India, landen uit het Midden Oosten 2008

48 Politieke verschuivingen in Latijns- Amerika  invloed VS 

49

50 Neoliberale fase Linkse golf = enige continent: Gini coëf. 

51 Zuid-Zuid samenwerking: landen uit het Noorden delen hun aanwezigheid in Afrika en Latijns-Amerika met China, India, landen uit het Midden Oosten Politieke verschuivingen in Latijns- Amerika  invloed VS  Europa slaagt er (nog) niet in een vooraanstaande rol te spelen op het wereldtoneel; ‘constructiefouten’ EU Naoorlogse instituten (IMF, WB, VN, …) niet meer aangepast aan nieuwe wereldverhoudingen

52 Ekologische uitdaging: Westen verbruikt onevenredig deel van de grondstoffen en energie en dringt tzt zijn levenswijze op “It is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism.” Frederic Jameson

53 Noord-Zuid vraagstuk China & India: verbruik % OESO  olie meerverbruik wereld 50%  + 40% 3/4  + 67% 100%  + 95% BevolkingPetroleum- verbruik India & China 37%14,6% OES018%53% VS4,6%21,7%

54 Relatieve neergang VS  Economisch: crisis, schuldenlast, deficits 1970: 36%  23% (bnp)  Diplomatiek: Noord-Korea, Iran, Soedan  Militair: Irak, Afghanistan, Pakistan  Hoe reageren op verlies hegemonie? Zachte landing of uitbarsting geweld? Bereid nieuwkomer China te dulden?

55 “Zoals de voorbije eeuw bepaald werd door de strijd tegen de nazi’s en het fascisme, en later tegen het Russische communisme, zo zal de Chinees- Amerikaanse verhouding een stempel drukken op het volgende millennium.” Richard Holbrooke

56 China in Afrika Neokolonialisme of win-win situatie?

57 Inhoudstafel 1.Aandachtspunten 2.Hoe belangrijk is Afrika voor het Westen en voor China? 3.Fact & Figures 4.Chinese karakteristieken 5.Neokolonialisme? 6.Balans 7.(Voorlopige) conclusies

58 1. Aandachtspuntjes Grote complexiteit Taiwan, HK, Japan, Korea Niet idyllisch Passies: niet idealiseren noch diaboliseren Cijfergegevens Nog zeer vroeg + in evolutie

59

60 2. Belang van Afrika Parkeerterrein voor grondstoffen, energie en landbouw

61 Geschatte waarde $2.500 mia = 50x ontw.hulp = 10x export ink.

62 Belang van Afrika “De enige manier waarop de Europese Unie, waar GB deel van uitmaakt en Oost-Europa is uitgesloten, economisch gezond kan worden, bestaat in de nauwste handelsrelaties te ontwikkelen met ons contintent of met Afrika.” G. Kennan (’47)

63 China: broodnodig voor economische achterstand (cfr. India, …): 17%  2% olievoorraden, 3% bossen, 5% koper, 7% water en 7% landbouwgrond. Afrika: 12%  30% mineralen, 25% landbouwgrond, 17% bossen, 40% palmolie, 66% cacao, …  geboren voor elkaar?

64 Is een laatkomer op het terrein: beste stukken al door Westen ingenomen ‘schurkenstaten’ blijven over  Top in nov. 2006 “Beijing’s three main state oil companies, are learning that deep pockets, cheap labour and a willingness to look the other way are not enough to overcome the handicap of entering the oil race a century after it began.” Financial Times

65 Redenen voor China Natuurlijke rijkdommen Surplus binnenlandse productiecapaciteit Concurrentie binnenlandse markt  Risicodiversificatie Voordelige voorwaarden handel met EU & VS Potentiële afzetmarkten Opklimmen op ‘waardeladder’ Diplomatieke redenen

66

67

68

69

70 Investeringen per sector 2011

71 Veel belangrijker voor Westen dan voor China  grote gevoeligheid “Diplomats and pundits fear that the West is ‘losing’ Africa and other resource-rich regions. China’s sudden prominence, accoriding to this view, will reduce the clout of America, Europa and other rich democracies in the developing world.” (Eco) Heel belangrijk voor Afrika: eerste handelspartner, belangrijke investeerder, infrastructuur

72 “African elites see China as their biggest partner among emerging countries, but by no means the only one. Brazil, Russia and India (also in the BRICS club), as well as Turkey, South Korea and several others are following China’s path.” The Economist

73 3. Fact & Figures Verwaarlozing Westen ‘De overwinning van de markt en de nederlaag van het communisme verhoogden niet alleen de macht en de invloed van de donoren, de kredietverleners en de multilaterale instellingen, voor het Afrikaanse continent waren ze ook een grote uitdaging en kans. … We hadden niet langer hulpprogramma’s nodig om invloed te verkrijgen.’ Brian Atwoord, USAID

74  China en groeilanden komen vacuüm vullen Handel: grondstoffen vs machines, transportuitrusting, afgewerkte producten en handwerk

75

76 From 2003 to 2008 income per capita grew 5% a year. This upward trend was led by resource-rich countries that benefited from price increases in Africa’s main commodity exports—notably, gas, oil, minerals and agricultural products— thanks mostly to strong demand from the South, led by China. UNDP, HDR 2013

77  China en groeilanden komen vacuüm vullen Handel: grondstoffen (80%) vs machines, transportuitrusting, afgewerkte producten en handwerk Leningen: goedkope leningen + kwijtschelding zonder eisen Ontginning natuurlijke rijkdommen: in verhouding meer naar niet-olielanden + infrastructuur

78 Infrastructuur: $5 mia/j (MDG: 22) wegen, spoorlijnen, luchthavens, bruggen, irrigatieprojecten, telecommunicatievoorzieningen, stadia, kantoorgebouwen, hydro-elektrische dammen (  elekt. +30%) satelliet (WB: 7% bestemd voor oliewinning) Industriële productie (joint ventures): autoassemblage, staal, cement, farmaceutische producten, chemicaliën, gsm’s, koelkasten, glas, textiel, schoenen, leder, matrassen, dakpannen, haarlotions Even belangrijk als mijnbouw

79 “A growing number of Africans say the Chinese create jobs, transfer skills and spend money in local economies.” (The Economist) Landbouw: (essentieel  Westen) joint-ventures & demonstratiecentra Ontwikkelingshulp: ziekenhuizen, scholen, zenden van leerkrachten en dokters, training van Afrikaans personeel prioriteit: infrastructuur en productie  W: sociale sectoren, governance, noodhulp en wederopbouw

80 = Australië, Spanje

81 4. Chinese karakteristieken Westen: hulp + good governance losgekoppeld van investeringen, industrialisering, jobcreatie China: klemtoon op investeringen, infrastructuur (  sociaal aspect)

82 4. Chinese karakteristieken Wederzijds voordeel  weldoeners retoriek Eigen ervaring als leerschool ‘Natuurlijke rijkdom als hefboom voor ontwikkeling’ (Japan)  DRC, Angola, Ghana Joint-ventures Bankwezen en subsidies als hefboom Niet-inmenging

83 Washington-Beijing Consensus 1.Vrije markten; particuliere bedrijven 2.Leningen: strikte vw 3.Liberalisering, deregulering 4.Cash crops 5.Good Governance, Human rights 1.Rol overheid + marktmechanismen 2.Geen vw; zachte leningen, kwijtschelding 3.Ontwikkeling, vermindering van armoede 4.Infrastructuur: wegenbouw 5.Stabiliteit belangrijker dan democratie

84 Minder druk op politieke overheden  mensenrechten, corruptie, … consensus van donoren “African democracy has so far not been damaged. China turns a blind eye to human-rights abuses, but it has not undermined democratic institutions or conventions.” (The Economist) Ideologisch model onder druk. Politiek impact

85 5. Neokolonialisme? Frankrijk: 6 militaire basissen VS in minstens 10 landen militaire basissen of permanente installaties

86 Franse militairen in Afrika Mali 3000 militaires

87 VS-aanwezigheid 2012-13 49 landen

88 Frankrijk: 6 militaire basissen VS in minstens 10 landen militaire basissen of permanente installaties VS geregeld militaire oefeningen met minstens 17 Afrikaans landen leiden militairen op in 34 van de 53 landen 3000 trainers = meer dan ooit Militaire operaties afgelopen jaar (Fr & VS): Ivoorkust, Libië, Oeganda (Congo), Somalië Militaire interventies: Fr. 1960-2005: 60x VS: 11x

89 ‘Een aantal zaken die China nog niet heeft gedaan: het illegaal vervangen van een democratisch verkozen regime door een dictator die later zou bekend staan als een bloederige kleptocraat; het steunen met geld en wapens van een president waarvan algemeen werd aangenomen dat hij er kannibalistische praktijken op nahield; of het geven van een half miljard dollar aan hulp aan een moordzuchtige leider van een militaire staatsgreep, die nauwelijks kon lezen of schrijven, alsook het verschaffen van video’s met speeches van Ronald Reagan om hem te helpen voorkomen als een staatsman. China’s interventies zijn ver verwijderd van de voorbije ingrepen in landen als Zaïre, de Centraal Afrikaanse Republiek en Liberia, door de VS en Europese landen, die China vandaag berispen omwille van hun gebrek aan verantwoordelijkheid.’ Financial Times

90 Naar een confrontatie?

91 “Ons eerste objectief is het verhinderen dat er een nieuwe rivaal op het wereldtoneel verschijnt. We moeten de potentiële concurrenten er van af houden om zelfs maar te streven naar een grotere rol op regionaal of wereldvlak.” Paper van het ministerie van Defensie in 1992

92 “ Hoe sneller China groeit, hoe krachtiger het zal zijn op militair vlak … De richting die de China opgaat is onrustwekkend. Dat land is op weg een supermacht te worden en kan dat de komende 25 jaar effectief worden. Dat wil niet zeggen dat China noodzakelijkerwijze een bedreiging wordt maar als wij alles laten begaan kan dat wel het geval zijn. ” Onderminister van Defensie Wolfowitz, WB

93 “Ik maak mij zorgen over een komend conflict tussen China en de VS, met de olie van de Perzische Golf en de Kaspische Zee als inzet. Want ook China heeft razend veel olie nodig, en het moet die ook daar gaan zoeken.” Defensiespecialist M. Klare

94 2010: 60% vloot 2006: grootste oefening vliegdekschip sinds Vietnam 300.000 militairen US Pacific Command Omsingeling van China

95

96 Geopolitieke spanningen ‘Na de val van de Muur dachten we dat Afrika onze achtertuin was. En nu komen de chinezen de pret bederven. ‘ Hans Teunissen, Zuidelijk Afrika min. BZ Nl. ‘De VS moeten (…) beducht zijn voor de potentiële lange termijn ontwrichting van Amerika’s toegang to belangrijke grondstoffen en energievoorraden, omdat die “afgesloten” worden door Chinese bedrijven voor de binnenlandse markt van China, om er de economische groei te kunnen in stand houden. De nationale belangen van de VS liggen effectief in het counteren van deze ontwikkelingen in Afrika.’ Heritage Foundation

97 “The U.S. military is gearing up to become a more active player in the global scramble for raw materials, as competition from China and other countries raises concerns about the cost and availability of resources deemed vital to national security.” Wallstreet Journal, 3 mei 2010

98 nov 2006: grote top in Beijing, 45 staatshoofden dec 2006: Bush opdracht voor Africom juni 2007: creatie van Africom “Strategic denial”

99 ‘This natural wealth makes Africa an inviting target for the attentions of the People’s Republic of China, whose dynamic economy, averaging 9 percent growth per annum over the last two decades, has an almost insatiable thirst for oil as well as a need for other natural resources to sustain it. Among the aims of the new AFRICOM, is the objective of ‘protecting access to hydrocarbons and other strategic resources which Africa has in abundance … a task which includes ensuring against the vulnerability of those natural riches and ensuring that no other interested third parties, such as China, India, Japan, or Russia, obtain monopolies or preferential treatment.’ Peter Pham (raadgever Africom)

100 « Il est évident que la Chine est de plus en plus présente en Afrique. Les entreprises françaises qui en ont les moyens doivent passer à l'offensive. Elles doivent être présentes sur le terrain. Elles doivent se battre. » Moscovici, BZ Frankrijk

101 nov 2006: grote top in Beijing, 45 staatshoofden juni 2007: Bush  creatie van Africom “Strategic denial” Soedan Democratische Republiek Congo Niger Libië (Fr) Mali (Fr) Kandidaat: Guinea

102 Infrastructuur Vliegende ganzen Handel en ruiltermen Investeringen en tewerkst. Empowerment Goedkope consumptie Weggeconcurreerd (buitenlandse) & verlies van jobs Lokale tewerkstelling Arbeidsvoorwaarden Grondstoffenleverancier Milieu Macro-econ. ontwrichting 6. Balans

103 Vliegende ganzen Afrika

104

105 ‘Vijftig jaar Europese en Amerikaanse hulp aan Afrika en andere grondstofrijke landen heeft niet veel voorspoed teweeggebracht. Een andere aanpak van China kan misschien tot betere resultaten leiden. Het zal op zijn minst al de andere donoren aansporen om te zoeken naar efficiëntere methodes. De Westerse regeringen zijn minder in staat om zich te mengen en hinderlijke voorwaarden op te leggen. Daarom ‘kan China’s toenemende aanwezigheid de Westerse regeringen aansporen om hun neerbuigende houding van “wij weten wat goed is voor jou” te laten vallen.’ The Economist

106 Tewerkstelling Sierra Leone 1983 –600 lokaal/105 Chinees: hydropower project –300 lokaal/100 Chinees: stadium Heel Afrika: gemid. 20% Chinees, 80% Afrikaans Grote verschillen: –Angola 45% Chinees, 55% Angolees –Tanzania 90% Tanzaniaans, 10% Chinees Redenen: –Lokale capaciteit, opgelegd, tijd Zambia Chambishi Mijn 2005

107 Infrastructuur Vliegende ganzen Handel en ruiltermen Investeringen en tewerkst. Empowerment Goedkope consumptie Weggeconcurreerd en verlies van jobs Lokale tewerkstelling Arbeidsvoorwaarden Grondstoffenleverancier Milieu Macro-econ. ontwrichting 6. Balans

108 “In many ways China's growing involvement in Africa has been good for all. In exchange for the oil and raw materials that are fuelling its economic rise, China has been building up Africa's neglected infrastructure. One thing that has added to China's popularity throughout the continent is that, unlike the Western helpers who append a miscellany of irksome conditions, the Chinese say they will not interfere in Africa's politics.” The Economist “For now, however, the balance of China’s engagement with Africa is positive. The continent has had a good decade of strong growth. It would be wrong to dismiss China’s contribution to this – through financing, infrastructure construction, and the often neglected benefit of affordable manufactures.” FT

109 “We are particularly pleased that in our relationship with China, we are equals and that agreements entered into are for mutual gain. Africa’s commitment to China’s development has been demonstrated by supply of raw materials, other products and technology transfer. This trade pattern is unsustainable in the long term. Africa’s past economic experience with Europe dictates a need to be cautious when entering into partnerships with other economies.” President Zuma

110 “It is probably true that Africa is more important to China than it is to the west, and that China, without the explicit goal of altruism, has done more to alleviate poverty in Africa than anything ever attempted by western colonialism or the initiatives of traditional partners. Mthuli Ncube (ADB), Michael Fairbanks (Harvard)

111 Historische kans maar geen garantie: Voor Afrika: hun verantwoordelijkheid: corruptie, bestuur, verdeeldheid, korte termijnbelangen, … “African nations should stop pointing fingers at each other, or the east and west, and use their relationships with the Chinese as a historic opportunity to help China lumber up the ladder of productivity, and then ascend that ladder themselves.” Mthuli Ncube (ADB), Michael Fairbanks (Harvard) 7. (Voorlopige) conclusies

112 “Which is more probable: Africa becomes a virtual international province of China, the main source of its sub-soil assets, and the major component of China’s strategy for its own domestic stability; or China becomes a way African nations upgrade their economies and integrate into the global value chain for manufacturing. The answer lies in the demographics of China, and what African nations decide to do next.” Mthuli Ncube (ADB), Michael Fairbanks (Harvard)

113 “African nations realise the biggest opportunity in their history awaits them. Africans need to upgrade their investment platforms so China will outsource manufacturing to them. They need to create truly independent central banks; build specialised infrastructure, especially in agriculture and across national borders; demolish intra-African trade barriers; and invest in the only possibility of infinite returns – the skills, abilities and self- determination of entrepreneurs and the work force.” Mthuli Ncube (ADB), Michael Fairbanks (Harvard)

114 “Africa must seize the moment. We must encourage a shift from consuming Chinese- made goods to making and consuming our own. For Africa to realise its economic potential, we need to build first-class infrastructure. This should service an afro-centric vision of economic policies. Finally, while African labour may be cheaper than China’s, productivity remains very low. Investment in technical and vocational education is critical.” Lamido Sanusi, CB Nigeria

115 “Africans are not helpless in their business relations with the Chinese. Some, admittedly, have not been strong in their dealings: a usually bossy Rwanda lets Chinese investors run riot. But African governments by and large get reasonable deals; and some, like Angola, are masterful negotiators. Its president publicly told his Chinese counterpart, “You are not our only friend.” “Africans are far from being steamrollered. Their governments have shown a surprising assertiveness.” The Economist Vb: Gabon 3 internationale oliemaatschappijen

116 Voor China: beter coördineren macro-economische ontwrichting vermijden kwetsbare concurrentie vermijden ecologisch verantwoord

117 Voor het Noorden: mee leren leven; Afrika zal zelf zijn vrienden kiezen; China beschikt over veel goodwill in Afrika  op andere basis omgaan = moeilijk leerproces + constructieve dialoog en samenwerking met China temeer omdat China hefboom

118 “It was all much easier for western governments in Africa when they could call the shots. Was it healthier though? Financial Times “If the West fails to take these different perceptions into account, it will never deal effectively with the challenges posed by China in Africa.” David Shinn

119 “ Look. You have got to change the way you do business with Africa if you want to regain Africa. If you want to treat Africa as a former colony... then people will go to new partners who are going to treat them differently.” Zuma, president Z. Afrika

120 “China’s engagement in Afrika is goed nieuws. Wat voor ons belangrijk is is niet het feit dat dit engagement zelf, maar wel de manier waarop China te werk gaat. We willen dat China de agenda volgt die voor dit continent is uitgezet: steun aan democratische regeringen die ter verantwoording kunnen worden geroepen, transparante zakelijke processen, economische groei en afbouw van armoede, mensenrechten en de rechtstaat. We zullen met dit doel nauw samenwerken met China.” Jack Straw, ex-BZ GB


Download ppt "China in Afrika Een historische en geopolitieke benadering Dewereldmorgen.be Mo.be (paper)"

Verwante presentaties


Ads door Google