De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 27/03/2013, Saskia Berkhof Kees Hoogenboom Caroline Hoogeveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 27/03/2013, Saskia Berkhof Kees Hoogenboom Caroline Hoogeveen."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 27/03/2013, Saskia Berkhof Kees Hoogenboom Caroline Hoogeveen

2 Radius; wie zijn we, wat doen we? Radius is er voor álle mensen! Radius streeft naar een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving. Radius gaat uit van eigen kracht van mensen. Radius is gericht op samenwerking met ketenpartners in wonen, welzijn zorg en veiligheid. 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 2

3 Beleidsvisie 2012-2015 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 3 Generalistisch werken Stimuleren en faciliteren van eigen kracht van mensen in ‘het gewone leven’ Reageren op de vraag van mensen die streven naar een leefbare, (sociaal) veilige en zorgzame woonomgeving Signaleren probleemsituaties in de buurt Sociale brandweer De buurt als actieterrein

4 Wat willen gemeenten? Bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie. Bevorderen van de leefbaarheid en (sociale)veiligheid in wijken en dorpskernen. (toekomstbestendige leefomgeving) Bevorderen van gemeenschapszorg (community care, informele zorg). Gemeente en Radius stemmen af over te behalen resultaten. 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 4

5 Productafspraken gemeente St. Anthonis Diensten voor specifieke doelgroepen als: – Jongerenwerk Ambulant (JIB, signalering en preventie) Accommodatiegericht (De Link, toeleiding en activering, talentontwikkeling) Agogische dienstverlening (ondersteuning van initiatieven, jeugdparticipatie.) Netwerken (CJG, GGD, RMC, Scholen, Politie, Novadic..) 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 5

6 Productafspraken gemeente St. Anthonis Diensten voor specifieke doelgroepen: – Kwetsbare ouderen Wonen Welzijn Zorg – Coördinatie, gericht op eigen regie/kracht, zelfstandig wonen en versterken sociale netwerken, verbindingen formele en informele zorg – Ouderenwerk; Radius als werkgever en Swosa als inhoudelijke aansturing van welzijnsdiensten/activiteiten, ouderenadvisering, signalering en preventie 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 6

7 Maatschappelijke ontwikkelingen Belangrijke ontwikkelingen: - Transitie AWBZ - Transitie Jeugdzorg - Wwnv - Welzijn Nieuwe Stijl 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 7

8 Maatschappelijke ontwikkelingen Reactie Radius vanuit beleidsvisie: - intern en extern verbinden, - professionalisering; van specialist naar generalist - versterken ondernemende cultuur (nieuwe diensten en financiers (buurtbeheer en buurtbemiddeling Mooiland Maasland, samenwerking kwetsbare burgers in alg. met MEE en Dichterbij, wijkgericht werken als methodiek, lokale bedrijven) 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 8

9 Kwaliteitsmeting Welzijnwerk sturing van effectiviteit van dienstverlening en zakelijkheid in de subsidierelatie 2-jaarlijkse Raamovereenkomst opdracht voor dienstverlening, mede op basis van signalering door Radius Gemeente en Radius: jaarlijkse beleidsdialoog tussen en halfjaarlijks voortgangsgesprek 27-03-2013 Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 9

10 27-03-201310 Vragen?? Bedankt voor uw aandacht! www.radius-lvc.nl www.actieradius.nu www.radius-lvc.nl www.actieradius.nu S o o r t e n i n s p a n n i n g e n c o n c r e e t : Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis


Download ppt "Presentatie dorpsvereniging ‘t Leker gemeente St. Anthonis 27/03/2013, Saskia Berkhof Kees Hoogenboom Caroline Hoogeveen."

Verwante presentaties


Ads door Google