De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET BALKON… een brede school met uitzicht op een goede toekomst! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 2014 - 2015 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET BALKON… een brede school met uitzicht op een goede toekomst! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 2014 - 2015 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 HET BALKON… een brede school met uitzicht op een goede toekomst! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 2014 - 2015 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 2014 - 2015

2 Programma: Wat moet u weten als ouder(s)? Uitleg onderwijssysteem VO Hoe komt school tot een keuze Welke scholen voor VO Welke school voor mijn kind Tijdpad Eindtoets

3

4 Basisvorming 2 tot 3 jaar Alle scholieren hetzelfde basisaanbod Het gemiddelde advies is VMBO -TL Vakken: Nederlands, Wiskunde, Engels, Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Economie, Informatiekunde, Natuur- en scheikunde, Techniek, Verzorging, Beeldende vorming (muziek, drama en dans), Lichamelijke opvoeding. VMBO: Frans of Duits HAVO/ VWO: Frans en Duits Gymnasium: Frans, Duits, Grieks, Latijn

5 Praktijkonderwijs (Pro) Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling Voor elke leerling is er een ontwikkelplan voor z’n eigen toekomst Leerlingen krijgen les in kleine groepen Het leren gebeurt vooral in de praktijk, d.m.v. stages Getuigschrift Een klein deel stroomt door en haalt MBO (niveau 1) Geen cursusduur, wel een leeftijdsgrens van 18 jaar Regionale Verwijzingscommissie beslist

6 VMBO voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs BBLBasis Beroepsgerichte Leerweg KBLKader Beroepsgerichte Leerweg GLGemengde Leerweg TLTheoretische Leerweg Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)

7 BBLBasis Beroepsgerichte Leerweg De leerweg is vooral geschikt als je het liefst kennis opdoet in de praktijk 5 theoretische examenvakken + 1 beroepsgericht vak Diploma Leerweg bereidt je voor op de praktijk - MBO (niveau 2) Duur 4 jaar

8 KBLKaderBeroepsgerichte Leerweg De leerweg is vooral geschikt als je het liefst kennis opdoet in de praktijk 5 theoretische examenvakken + 1 beroepsgericht vak Diploma Leerweg bereidt je voor op de praktijk – MBO (niveau 3 / 4)vak- en middenkaderopleidingen Duur 4 jaar

9 GLGemengde Leerweg Vergelijkbaar niveau als Theoretische Leerweg 5 theoretische examenvakken + 1 beroepsgericht vak Diploma Doorstroom naar MBO (niveau 3 / 4) of naar HAVO Duur 4 jaar

10 TLTheoretische Leerweg MAVO 6 theoretische examenvakken Diploma Doorstroom naar MBO (niveau 3 / 4) of HAVO Duur 4 jaar

11 LWOOLeerwegondersteunend Onderwijs Sommige leerlingen hebben extra hulp en/of bijzondere voorzieningen nodig. Dit jaar is het aangepast vanwege de wet Passend Onderwijs Je volgt hetzelfde lesprogramma Overleg met ouders om hiervoor een aanvraag te doen. Regionale Verwijzingscommissie beslist

12 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Basisvorming en dan kiezen uit 4 profielen; 1.Natuur en Techniek 2.Natuur en Gezondheid 3.Economie en Maatschappij 4.Cultuur en Maatschappij Diploma Opleiding voor HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) Duur 5 jaar

13 VWOVoortgezet Wetenschappelijk Onderwijs 2 varianten: Atheneum Gymnasium: Latijn en Grieks Basisvorming en dan kiezen uit 4 profielen; 1.Natuur en Techniek 2.Natuur en Gezondheid 3.Economie en Maatschappij 4.Cultuur en Maatschappij Diploma Opleiding is voorbereiding richting Wetenschappelijk Onderwijs - Universiteit (HBO) Duur 6 jaar

14 Hoe komt school tot een keuze: Per ingang van het schooljaar 2014-2015 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het VO. De school kijkt naar: De aanleg en de talenten van een leerling De leerprestaties (methodetoetsen, Cito LVS, observaties en gesprekken) De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode De concentratie, motivatie en het doorzetttingsvermogen van een leerling (leerlingprofiel) Overleg met leerkrachten van groep 8, groep 7, Intern Begeleider en directie komt er een voorlopig schooladvies

15 Leerling profiel VMBOHAVOVWO Concentratie: Korte spanningsboogLangere spanningsboog Werkhouding: Veel begeleiding en structuur nodigZelfstandig Complexiteit leerstof/ toets: Letterlijk terugvragenVerbanden leggen Nieuwe leerzaken: Minder tegelijkMeer tegelijk Tekstbegrip: EenvoudigMoeilijk Praktische vaardigheden: Grote mateMindere mate

16 Welke scholen voor VO In Maassluis zijn er twee scholen voortgezet onderwijs: Lentiz Kastanjecollege (HAVO, TL, KBL, BBL + LWOO ) Lentiz Reviuslyceum (HAVO,VWO) In de omgeving: Lentiz-scholen in Vlaardingen: -Geuzencollege (VMBO + LWOO) -Groen van Prinstererlyceum (TL, HAVO, VWO + tweetalig) College Vos in Vlaardingen (TL, GL KBL,BBL + LWOO) MAVO Vos (KBL / TL) Lyceum Vos (VWO, HAVO) Lentiz-scholen in Naaldwijk: -Dalton MAVO (TL) -Floracollege (TL,GL,KBL,BBL+ LWT) Lentiz-scholen in Maasland: -Maaslandcollege (TL, GL, KBL, BBL + LWOO) Stedelijk Gymnasium in Schiedam (VWO) Jozef MAVO in Vlaardingen (TL)

17 Welke school voor mijn kind? Met het voorlopig advies maakt u samen met uw kind een keuze Welke school heeft de mogelijkheden voor mijn kind –Niveau –Verschillende sectoren: Economie, Zorg en Welzijn, Land- /Tuinbouw, Techniek Kijk samen met uw kind op meerdere scholen en proef de sfeer en laat u informeren Voor 15 april moet uw kind ingeschreven zijn

18 Het tijdpad Onderwijskundige rapporten voor LWOO aanvraag en extra ondersteuning vóór 17 oktober 2014 Voorlopig advies bij eerste rapportgesprek CITO Leerlingvolgsysteem maken in januari 2015 Open dagen op verschillende scholen in januari en februari 2015 Een schriftelijk advies van de basisschool vóór 1 maart 2015 Inschrijfweek van 9 tot 15 maart 2015 Alle leerlingen aangemeld in het Voortgezet Onderwijs vóór 15 april 2015 De eindtoets op 21, 22, 23 april 2015 Heroverweging schooladvies met ouders als de uitslag beduidend beter is Uiterlijk vóór 15 mei uitsluitsel door Voortgezet Onderwijs of de leerling wordt geplaatst

19 Eindtoets Nieuw 2 niveaus: de eindtoets B of de eindtoets N Na ongeveer 4 weken krijgen we de uitslag, dit is het tweede advies De uitslag ligt tussen 501 en 550 punten, dit is je totaalscore Per onderdeel wordt ook de score gegeven Poppetjesgrafiek, uitleg passend schooladvies Referentieniveau taal en rekenen (wet) 1F (fundamenteelniveau) of 1S(streefniveau) geven het niveau van basiskennis en basisvaardigheden aan https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/

20 VRAGEN?

21 Corinne de Bruijn bruijn@balkon-maassluis.nl Caroline Koenen (IB) koenen@spectrum-maassluis.nl 2014 – 2015


Download ppt "HET BALKON… een brede school met uitzicht op een goede toekomst! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 2014 - 2015 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google