De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetskwaliteit Prinsentuin vmbo 1 december 2011 André van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetskwaliteit Prinsentuin vmbo 1 december 2011 André van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Toetskwaliteit Prinsentuin vmbo 1 december 2011 André van Veen

2 2003: Digitaal toetsen wordt geïmplenteerd op Prinsentuin 1 e verbeteringstraject wordt opgestart door een project onder leiding van bureau ICE. Er komen formats en kwaliteitseisen voor alle toetsen. Resultaat: Nagenoeg alle praktijkdocenten gaan digitaal toetsen en maken een enorme verbeterslag AVO-vakken blijven achter (behalve NASK en Economie) en hebben weerstand AVO-vakken blijven kant-en-klare methodetoetsen gebruiken Zorgteam neemt digitale assesments af: NPV-J, PMT-K, SSAT,.. De prehistorie

3

4

5

6 Nieuwbouw is gereed Interim directeur Opbrengstenoordeel: GL is zwak Plan van aanpak GL Actieclusters 2010 Clusters 2011-2012

7 Opbrengstenoordeel 2010

8 Resultaten GL Verschil SE-CE te groot Cijfers CE te laag Onderbouw versus bovenbouw

9 Verbeteracties Verbetering communicatie basisscholen Helder definiëren en verscherpen toelatingseisen Aparte GL-klassen leerjaar 1 t/m 4 Verscherpen normering Determinatie objectiveren (o.a. CITO-VAS) Determinatie: advies = bindend Aanpassen PTA: duidelijk verschil GL-KBL Aanpassen toetsen: duidelijk verschil GL-KBL SE: handleiding toetsconstructie, kwaliteitscheck Lessen gaan door tot aan CE Lintstage in plaats van blokstage 2010-20112010-2011 irt vas 2011-20122011-2012 irt vas Determinatie CITO-vas klas 2 Instr. Dig. Toets bloem Toetsmatrijs wiskunde Voorblad Engels

10 opbrengsten 2010-2011 vmbo bvmbo k vmbo (g)t Gemiddeld cijfer CE2006/076,86,36,0 (excl. beroepsgerichte vakken)2007/086,76,45,8 2008/096,66,25,9 2009/106,66,46,0 2010/116,86,26,1

11 opbrengsten 2010-2011 Gemiddelde van SE-CE2006/07-0,14-0,010,49 (incl. beroepsgerichte vakken)2007/08-0,040,020,71 2008/090,040,290,72 2009/10-0,03 0,56 2010/11-0,22 0,34

12 opbrengsten 2010-2011 Gemiddelde relatieve score CE2007-20093,73,01,3 2008-20104,03,31,3 2009-2011*4,03,31,7? SE-CE 3 jaarlijks gemiddelde2007-2009-0,050,100,67 2008-2010-0,010,100,66 2009-2011*-0,070,010,54

13 Kwaliteitszorg onderwijsleer Te weinig evalueren onderwijsleerproces Onvoldoende borging onderwijsleerproces Onvoldoende waarborging kwaliteit schoolexamens

14 Acties kwaliteitszorg Plan van aanpak GL en tussentijdse evaluatie Deelname AOC-werkgroep verbetering GL Jaarplan / meerjarenplan en tussentijdse evaluatie Analyse examenresultaten Cinop: scholing toetsverbetering Werkgroep AOC-raad verbetering toetskwaliteit Werkgroep toetskwaliteit intern ZEK leerlingen en ouders Reken- en taalbeleid Zelfevaluatie (stoplichtmodel) Checklists PTA en schoolexamens (VO-raad) Vuurdans Vensters voor Verantwoording

15 Tegelijkertijd Aandacht voor Duits Aandacht voor plant, bloem en dier Meer resultaatgericht werken Opvallend: Nederlands. Verschil SE-CE 0,97 (landelijk 0,7) > een van de ‘beste’ vakgroepen, meest serieus gekeken naar PTA, toetsing, lesinhoud.

16 Begeleiding leerlingen Invoering RTS-uren Tussentijdse toetsen rekenen en taal QMP-SRT-toets QMP-SRT-toets CITO-VAS Tweegesprekken mentor – algemeen coördinator

17 Waar staan we? Opbrengsten zijn verbeterd De ‘echte’ G-leerlingen zitten in een G-klas We hebben de leerling ‘in beeld’

18 Blijven focussen op Kwaliteit Verbetering pedagogische en didactische competenties docenten rsv Breda rsv Breda Ontwikkeling onderwijsconcept (wat is een goede Prinsentuinles?) Projecten: Duurzaamheid ‘gezond maakt slim’ Ontdek je natuur Internationalisering

19 Zomer 2010 Kennismaking met individuele docenten, bij het gesprek moeten de toetsen die gebruikt worden overlegd worden (zowel onderbouw als bovenbouw). Instelling 1 e toetscommissie: alle toetsen die voor het PTA meetellen moeten aangeleverd worden volgens format 2003. Voorjaar 2011 Start project toetskwaliteit AOC-raad in het verbeteringstraject GL. Er wordt zitting genomen in de voorbereidingscommissie. Aanscherping toetsbeleid

20 Zomer 2011 Project toetskwaliteit krijgt vaste vormen, voorlopig plan van aanpak wordt geformuleerd. Auditgesprekken. Aanleveren materialen. 2 e toetscommissie wordt ingesteld.

21 Winter 2011 Afname eerste SE (november) wordt volgens strengere en aangepaste toetsen gedaan. Aansluitend scholing o.l.v. CINOP en Toetsplaza om kennis en afspraken uit het project van 2003 op te frissen. Voorbereiding tweede SE (januari) moet volgens het boekje gaan verlopen. SE’s worden na afname en verbetering voorgelegd aan andere Prinsentuin vestigingen ter beoordeling. Onderbouw gaat ook het verbetertraject in. Nu..

22 Zomer 2011: Alle PTA-toetsen (schriftelijk, mondeling, praktisch, digitaal voldoen aan format en kwaliteitseisen. Alle PTO-toetsen zijn aangeleverd voor een 1 e kwaliteitscheck. De kapstok examencyclus is volledig gevuld met alle benodigde documenten (zie middagprogramma). Voorbeelden van kwailitatief goede schoolexamens komen op Toetsplaza ter beschikking voor andere AOC’s. September 2012 Examencyclus Prinsentuin Breda is inspectieproof. Doel

23 Vragen? Mail naar: Andre.vanVeen@rocwb.nl

24 aangemeldadvies BS vragen adviesBS adviesplaatsingCITO-VAS plaatsing voornaamachternaam voorbasisschoolaanpassenaangepast? 01Lj. 2 1Brxxx BexxxKK>B x xB B+ 2B 2Faxxx BrxxxKK>B x xB B+ 2B 3Mixxx HoxxxB/KK/G x neeB BB 2B 4Daxxx RexxxBK/T>B x xB B+ 2B 5Asxxx HoxxxGT>K x xK KK 2G 6Edxxx DaxxxGT>K x xK GB/K 2K 7Ivxxx ZixxxKG>K x xK Kgeen tot. 2K 8Roxxx BöxxxKK x neeK KB2K 9Texxx FrxxxGG>K x xK BB 2K 10Luxxx LoxxxGG>K x xK KB2K 11Bexxx RixxxKG>K x xKGG2K 12Ruxxx ScxxxKG>K x xKBB2K 13DaxxxvanStxxxGG x neeKBB2K 14Woxxx TrxxxGT>K x xKHavoG2G 2010-2011 terug

25 aangemeldadviesBS vragen adviesBS adviesplaatsingCITO-VAScijferlijstonv Voornaa mAchternaam voorbasisschoolaanpassenaangepast? 3YoxxxvanAsxxxGGxneeKB (K)Kwisk 33Brxxxvan derGixxxGTLxneeKK (G)K 55BaxxxdeKlxxxKK>BxxB+LWOOB+ (zwak)B 68DexxxvanLexxxKK>BxxB+LWOOB+B (goed) 78MaxxxvanMexxKKxneeB+LWOOB/KB (goed) 85Dexxx NexxxBK>BxxB+LWOOBB 104Céxxx RoxxxGGxneeKKK 112Maxxx SwxxxGGxneeGKGNed, Eng 116Ruxxx VexxxGTLxneeKK/GK 124Maxxxvan derWaxxxKGxneeK+LWOOKKwisk terug 2011-2012

26 Klas 2B2 Naam Stdievaardigheden Werkwoordsspelling Niet-werkwoordsspelling Grammatica Nederlands leesvaardigheid Nederlands woordenschat Engels leesvaardigheid Meten en meetkunde Verbanden Getallen Verhoudingen Bri xxxx x Ma xxxx x x x Fam xxx x Mar xxx xx x x Syl xxx x Sve xxxx x Bar xxxxxxxx x Mar xxxx x xx xx Mit xxx Marxxxxxxx xxx xx Mel xxx Dani xxx xx Dag xxx xx Jes xxx xxxx x Sam xxxx xx Luu xxxx x xx x Van xxx Terug Begrijpend lezen Van Nederkass el Tim2B1 Lennert2B1 Jesse2B1 Bridget2B2 Famke2B2 Bart2B2 Mark2B2 Jesse2B2 Luuk2B2 Grammatica v. Driessche Demy2B1 Jacco2B1 Stan2B1 Loes2B1 Daphne2B1 Damian2B1 Maaike2B2 Martijn2B2 Margarita2B2 RekenenTheuws Celine2B1 Noell2B1 Bart2B1 Luuk2B1 Marcella2B1 Corne2B1 Geneva2B1 Sylvie2B2 Sven2B2 Mitchel2B2 Melissa2B2 Danielle2B2 Dagmar2B2 Vanessa2B2 Sam2B2 Totaaloverzicht 2B Indeling periode 1

27 Digitale rekentoets (QMP) A.Optellen en aftrekken tot 10 B.Optellen en aftrekken tot 20, zonder en met overschrijding van het 10-tal C.Optellen en aftrekken tot 100, zonder en met overschrijding van het 10-tal D.Tafels E.Deeltafels, delen met rest en vermenigvuldigen met getallen boven 10 F.Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen G.Breuken: het begrip van breuken, vereenvoudigen, optellen van breuken H.Kommagetallen: gewone breuken omzetten in decimale breuken, optellen en aftrekken van kommagetallen, procenten en vermenigvuldigen en delen van kommagetallen. Terug

28

29

30

31

32


Download ppt "Toetskwaliteit Prinsentuin vmbo 1 december 2011 André van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google