De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op naar het VO…….. En nu?. Wat kunt u verwachten? 19.30-20.15uur- Wat houdt het VO in? - Het schooladvies; waarop is dit gebaseerd? - Uitleg over de Centrale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op naar het VO…….. En nu?. Wat kunt u verwachten? 19.30-20.15uur- Wat houdt het VO in? - Het schooladvies; waarop is dit gebaseerd? - Uitleg over de Centrale."— Transcript van de presentatie:

1 Op naar het VO…….. En nu?

2 Wat kunt u verwachten? 19.30-20.15uur- Wat houdt het VO in? - Het schooladvies; waarop is dit gebaseerd? - Uitleg over de Centrale Eindtoets PO

3 Voortgezet onderwijs

4 VMBO VMBO: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo duurt vier jaar Met een vmbo-diploma kunnen leerlingen naar het mbo of naar de havo; het ligt er maar net aan welke vakken je op het vmbo hebt gevolgd en in welke leerweg je examen hebt gedaan. Het vmbo kent vier leerwegen de theoretische leerweg de gemengd theoretische leerweg de kaderberoepsgerichte leerweg de basisberoepsgerichte leerweg LWOO Heeft een leerling veel moeite met leren, dan kan er extra hulp aangevraagd worden bij het halen van het diploma, dat heet leerwegondersteunend onderwijs. Bij de aanvraag van LWOO worden naast het advies van de school ook de resultaten van het brugklasonderzoek gebruikt. Een vmbo-school kiezen Niet elke vmbo-school biedt alle leerwegen aan. Informeer bij de vmbo-scholen naar de vakken en de verschillende leerwegen. Denk bijv. aan een bob-klas / art- expressklas / tec-klas / theoretisch excellent/ dakpanklas.

5 HAVO en VWO Onderbouw Iedere VO school begint met de basisvorming van twee of drie jaar. Verder is het uitgangspunt een zo breed mogelijke vorming voor alle leerlingen, waarbij er meer samenhang is tussen vakken onderling. Bovenbouw Op de havo en het vwo krijgt de leerling na de basisvorming te maken met de tweede fase. Daarin is het studiehuis een didactische verandering waarbij de leerling zelfstandig moet werken en de rol van de leraar meer begeleidend is. In de bovenbouw kiest de leerling een profiel (vakkenpakket). Bijvoorbeeld: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Een havo/vwo school kiezen Naast verplichte vakken kunnen scholen extra vakken aanbieden, bijvoorbeeld moderne talen als Turks en Spaans. Ook hier is het van belang dat ouders en leerlingen goed kijken wat een VO school te bieden heeft. Denk bijv. aan een havo eXcel, technasium, gym-plusklas, dakpanklas.

6 VO scholen in de omgeving Objectief hulpmiddel bij overstap naar VO www.svb-vo.nl/dewegwijzerwww.svb-vo.nl/dewegwijzer Udens College in Uden www.udenscollege.nlwww.udenscollege.nl Merlet College in Mill, Grave en Cuijkwww.merletcollege.nlwww.merletcollege.nl Hooghuis Lyceum in Oss, Heesch en Ravenstein www.hethooghuis.nl https://www.youtube.com/watch?v=ioZ8BNhiozswww.hethooghuis.nl https://www.youtube.com/watch?v=ioZ8BNhiozs Stedelijk Gymnasium Nijmegen http://stedelijkgymnijmegen.nlhttp://stedelijkgymnijmegen.nl Karel de Grote College in Nijmegen www.kgcnijmegen.nlwww.kgcnijmegen.nl Gymnasium Bernrode in Heeswijk Dinther www.bernrode.nlwww.bernrode.nl Fioretti College in Veghelwww.fioretticollege.nlwww.fioretticollege.nl

7 Het schooladvies Wat komt er tijdens een adviesgesprek naar voren? Voorlopig advies (eind groep 7) – definitief advies (leidend) Advies wordt opgebouwd m.b.v. volgende gegevens: Sociaal-emotionele ontwikkeling, motivatie/concentratie, werkhouding/ taakaanpak, huiswerkattitude, methodegeboden en methode-onafhankelijke toetsen, Cito Entreetoets. Adviesgesprekken vinden plaats op 23-24-25 februari. Centrale Eindtoets PO vindt plaats op 19-20-21 april. Wat verder? Ouders gaan een VO school zoeken en melden hun zoon of dochter zelf aan. Na aanmelding krijgt basisschool teken om schriftelijke overdracht te doen in de vorm van een onderwijskundig rapport (ouders tekenen voor akkoord). Voor een eventuele zorgvraag adviseren wij de ouders bij VO scholen te informeren naar mogelijkheden die VO school hen kan bieden.

8 Centrale Eindtoets PO Wat wordt er gevraagd in de Centrale Eindtoets PO? Taal en rekenen-wiskunde (studievaardigheden is verwerkt in deze twee onderdelen). De Centrale Eindtoets PO (3 ochtenden) wordt op papier gemaakt middels een boekje en scoreformulier. Er zijn ook aangepaste versies van de Centrale Eindtoets PO (bijv. voor kinderen met dyslexie, als een groter formaat, auditieve ondersteuning). Twee niveaus: N (Niveau) voor leerlingen met vmbo-b of –k advies B (Basis) voor leerlingen met vmbo-t, havo of vwo advies Kinderen mogen tijdens de Centrale Eindtoets PO een flesje/ bidon met water en kauwgom meenemen. De leerkrachten zorgen voor een lekker tussendoortje. Tussentijds zijn er pauzes en vrije momenten om te ontspannen. Vanaf kalenderweek 12 (4 weken vooraf) worden de kinderen voorbereid op de Centrale Eindtoets PO. Meer informatie online via www.centraleeindtoetspo.nl en de ouderkrant.www.centraleeindtoetspo.nl

9 Hoe nu verder? Wanneer is de Centrale Eindtoets PO? 19-20-21 april van 09:00 – 12.00 uur Door wie wordt de toets afgenomen? Door Maartje en Janneke in de gele kamer Brugklasonderzoek En dan? In mei/juni krijgen de kinderen de uitslag van de Centrale Eindtoets PO mee naar huis.

10 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Op naar het VO…….. En nu?. Wat kunt u verwachten? 19.30-20.15uur- Wat houdt het VO in? - Het schooladvies; waarop is dit gebaseerd? - Uitleg over de Centrale."

Verwante presentaties


Ads door Google