De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op Naar het voortgezet onderwijs R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op Naar het voortgezet onderwijs R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op Naar het voortgezet onderwijs R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

2 Opbouw van het voortgezet onderwijs R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl (5

3 Praktijkonderwijs (PrO) is uitsluitend bedoeld voor leerlingen van wie wordt verwacht dat zij niet in staat zullen zijn om de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo met succes af te sluiten. de leerlingen worden direct opgeleid voor en begeleid naar een plek op de regionale arbeidsmarkt (interne en externe stage) of assistent-niveau op het ROC/MBO R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

4 Wanneer praktijkonderwijs ? * Voldoen aan specifieke criteria opgesteld door ministerie OC en W * intelligentie:IQ tussen 55 en 80 * leerachterstanden minstens drie jaar op twee domeinen: technisch lezen – spelling – inzichtelijk rekenen- begrijpend lezen * eventueel sociaal-emotionele problemen * Basisschool adviseert aanmelding voor PRO en stelt een onderwijskundig rapport op * Aanvraag voor een beschikking wordt gedaan door de school waar de leerling is aangemeld * Aanmelding gedurende het hele jaar, maar bij voorkeur vóór 1 april * De toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs wordt vastgesteld door de regionale verwijzingscommissie. R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

5 Opbouw van het voortgezet onderwijs R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl (5

6 de meeste leerlingen gaan naar het vmbo (ongeveer 60%) het vmbo is een opleiding van 4 jaar het vmbo leidt nog niet op tot een beroep het vmbo bestaat uit leerwegen en sectoren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

7 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) de theoretische leerweg de gemengde leerweg de kaderberoepsgerichte leerweg de basisberoepsgerichte leerweg R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl Het vmbo bestaat uit zogenaamde ‘leerwegen’, die aansluiten op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

8 aan het eind van het 2 e leerjaar kiest de leerling een sector techniek zorg en welzijn economie landbouw kijk in de schoolgidsen welke leerwegen en sectoren de school die u wil kiezen aanbiedt Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

9 Diverse afdelingen binnen de sectoren - bouwtechniek- metaaltechniek - elektrotechniek- voertuigentechniek - installatietechniek- grafische techniek - transport en logistiek- verzorging - uiterlijke verzorging- administratie - handel en verkoop- mode en commercie - consumptief- landbouw en natuurlijke omgeving Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

10 De theoretische leerweg kan het best vergeleken worden met het vroegere mavo geeft toegang tot niveau 3 en 4 in het mbo - niveau 3=zelfstandig beroepsbeoefenaar - niveau 4= middenkaderopleiding - keuze van de sectoren geeft mogelijkheid om door te stromen naar havo-4 R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

11 De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst leren door het volgen van praktijkvakken is een stevige uitbreiding van de basisberoepsgerichte leerweg opleiding geeft toegang tot niveau 3 en 4 in het mbo R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

12 is bedoeld voor de praktisch ingestelde leerlingen leerlingen gaan naar de basisberoepsgerichte opleidingen van het mbo opleiding geeft toegang tot niveau 1 en 2 van het mbo niveau 1= assistentenniveau niveau 2= niet zelfstandig beroepsbeoefenaar De basisberoepsgerichte leerweg R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

13 Leerweg ondersteunend onderwijs voor leerlingen die een regulier diploma kunnen halen, maar wel extra begeleiding nodig hebben procedure wordt gestart op de basisschool *IQ tussen 75 en 90+leerachterstand tussen 1 ½ en 3 jaar op twee domeinen: rekenen,spelling, technisch lezen en begrijpend lezen of IQ tussen 91 en 120, leerachterstand op twee domeinen tussen 1 ½ en 3 jaar + sociaal-emotionele problematiek rvc-vo bepaalt of er geld voor wordt vrijgemaakt R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

14 Leerweg ondersteunend onderwijs krijgen extra hulp in bv. kleinere klassen extra hulp in bv. bijles in één of meer vakken volgen wel hetzelfde programma een ondersteuning ( hulpstructuur) van VMBO-periode R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

15 Opbouw van het voortgezet onderwijs R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl (5

16 Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is bedoeld als voorbereiding voor het hbo na 3 jaar mogelijkheden tot doorstroming naar mbo geeft met diploma ook toegang tot VWO-5 in het derde jaar kies je een profiel in de bovenbouw spreken we van het studiehuis R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

17 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) atheneum en gymnasium (Latijn en Grieks) voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs na 3 jaar mogelijkheden tot doorstroming naar mbo in het derde jaar kies je een profiel in de bovenbouw spreken we van het studiehuis Eigen studie plannen,zelfstandig en in groepjes ( leren leren) R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

18 Profielen in het havo / vwo natuur en techniek natuur en gezondheid economie en maatschappij cultuur en maatschappij een profiel bestaat uit: -een algemeen deel (Nederlands, een vreemde taal) -een profiel deel (vakken die specifiek bij het profiel horen) -een vrij deel (vak uit een ander profiel, verbreding) R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

19 De schoolkeuze (formeel) In principe heeft u een vrije schoolkeuze Bij de schoolkeuze laat u zich leiden door: -het advies van de basisschool -uitslag van een geschiktheidsonderzoek (CITO?) -de eigen keuze van uw kind -uw kennis van de capaciteiten van uw kind -uw kennis van de interesses van uw kind -de kwaliteitskaart van de school R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

20 grote of kleine school openbare of bijzondere school welke afdelingen heeft de school hoe worden de leerlingen begeleid zijn er extra activiteiten krijgen ze vaak toetsen wat zijn de resultaten van de school hoe wordt er les gegeven wie van de familie zit er al wie van mijn kennissen zit er al wie van mijn kinderen zit er al De schoolkeuze (telt ook mee) R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

21 Voorbeeld rooster R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

22 wat is er leuk aan deze school is het hier gezellig hoe groot is de school welke richtingen kan ik hier volgen wat leer je hier waar zijn mijn vrienden – vriendinnen waar hang ik mijn jas op hoe gezellig is de aula waar eet ik in de pauze De schoolkeuze (van uw kind) R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

23 Het Schooladvies De leerkracht verzamelt gegevens - het leerling-dossier(gegevens van alle jaren) - het leerlingvolgsysteem (zie toetskaart) - methodegebonden toetsen - de entree toets groep 6(zie uitslag cito) - de entree toets groep 7(zie uitslag cito) - prestaties in groep 7 (zie rapporten) - prestaties in groep 8(zie rapporten) - interesses van de leerling - de taakwerkhouding - het initiatieven nemen en de motivatie van de leerling, enz. De leerkracht adviseert de directeur. R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

24 Het Schooladvies de directeur geeft een schriftelijk advies aan de ouders de vorm van het advies is voor alle scholen in 's-Hertogenbosch gelijk de leerkracht bespreekt het advies met de ouders de leerkracht legt duidelijk uit waarop het advies is gebaseerd de ouders hebben geen invloed op het advies de ouders overhandigen het advies bij aanmelding R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

25 De toelatingscommissie bekijkt het advies van de basisschool bekijkt de uitslag van de eindtoets basisonderwijs toetst beide documenten aan de toelatingscriteria neemt eventueel contact op met de basisschool heeft vaste regels die voor elke aanmelding gelijk zijn geeft schriftelijk bericht over aanname of afwijzing R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

26 Scholen in de regio Jeroen Boschcollege vmbo-t, havo, atheneum, gymnasium Heliconbasis, kader, gemengd (LWOO) Duhamel collegebasis, kader, gemengd (LWOO) Hervionbasis, kader, gemengd, vmbo-t Van Maerlant (LWOO) basis, kader, gemengd, vmbo-t, havo Sint Janslyceummavo, havo, atheneum, gymnasium Sancta Maria Mavogemengd, vmbo-t Ds. Pierson Collegevmbo-t, havo, atheneum Rodenborch-Collegevmbo-t, havo, atheneum Stedelijk Gymnasiumgymnasium R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

27 Tot slot heeft u op dit moment nog vragen of wilt u liever een afspraak maken wij helpen u graag R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl

28 Tot ziens op R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073 6444064info@bsschrijverke.nl


Download ppt "Welkom op Naar het voortgezet onderwijs R.K. Basisschool ‘t Schrijverke Patagonstraat 1 - 2 – 7 5237 NE 's-Hertogenbosch Tel: 073 6421903 Fax: 073"

Verwante presentaties


Ads door Google