De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor “werken in gedwongen kader”. Programma dag 1 Over Bureau Jeugdzorg, waaronder: Visie en missie BJZ De afdelingen van BJZ Gezag Jeugdbeschermingsmaatregelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor “werken in gedwongen kader”. Programma dag 1 Over Bureau Jeugdzorg, waaronder: Visie en missie BJZ De afdelingen van BJZ Gezag Jeugdbeschermingsmaatregelen."— Transcript van de presentatie:

1 Minor “werken in gedwongen kader”

2 Programma dag 1 Over Bureau Jeugdzorg, waaronder: Visie en missie BJZ De afdelingen van BJZ Gezag Jeugdbeschermingsmaatregelen Jeugdstrafrecht Tijd voor vragen Rondleiding door het pand De Deltamethode Ontwikkelingsbedreigingen Gewenste ontwikkelingsuitkomsten Risicotaxaties Begin "In de praktijk" Vervolg "In de praktijk" Vragen, evaluatie en afsluiting

3

4

5 Missie (oud) Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen.

6 Missie (nieuw) Wij beschermen ernstig in hun ontwikkeling en veiligheid bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen.

7

8 Visie (oud) Wij positioneren ons nadrukkelijk in de tweede lijn van de zorg voor jeugdigen. Wanneer hulp geboden kan worden door eerstelijns voorzieningen zoals jeugdgezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk of schoolmaatschappelijk werk komen wij niet in beeld. Ouders en kinderen met problemen melden zich in eerste instantie bij de eerstelijns voorzieningen (het Centrum voor Jeugd en Gezin). Wanneer er sprake is van ernstige en complexe opvoedings- of opgroeiproblemen komen wij in actie. Wij nemen zonodig de bedreiging weg en regelen de juiste zorg. Die zorg kan zowel betrekking hebben op het kind als op de ouders of opvoeders. Vanuit het belang van het kind kijken wij naar het hele gezinssysteem. Wij ontwikkelen een hechte samenwerkingsrelatie met de Centra voor Jeugd en Gezin, c.q. met de daarin opgenomen instellingen. Doorverwijzingen en uitwisseling van informatie verlopen snel en soepel. Wanneer meerdere zorginstellingen betrokken zijn bij onze cliënten, verzorgen wij de coördinatie van de zorg (ketencoördinatie).

9 Visie (nieuw) Wij zijn expert: Op het gebied van complexe opvoedingsvraagstukken en de bescherming en veiligheid van kinderen; In het bieden van niet-vrijblijvende hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers in zowel het vrijwillige als gedwongen kader, waarbij wij snel kunnen schakelen tussen drang en dwang; In crisisinterventie; In het doen van onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling. Als beste: Voeren wij de kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling en voogdij uit; Voeren wij jeugdreclasseringsmaatregelen uit; Doen wij melding aan de Raad voor de Kinderbescherming indien een kinderbeschermingsmaatregel overwogen dient te worden. Wij zijn betrouwbaar en doen wat noodzakelijk is. We doen dat samen met onze partners. Wij helpen ouders/verzorgers hun verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding van het kind.

10

11 Subsidie - Van Provincie naar Gemeenten (2016) - Subsidievermindering (90 mln/80 mln/300 mln)

12

13 Wat doet welke afdeling? Welke taken hebben ze? Kindertelefoon AMK SEZ Toegang - Afdeling A&A - GGZ-team - Casemanagement - Volgen & Toetsen Jeugdbescherming - Gezinsvoogdijteams - Voogdijteams Jeugdreclassering Servicebureau

14 AMK kan zonder toestemming en medeweten van betrokkene informatie verzamelen en gegevens verwerken. Uitgangspunt: openheid naar gezin. Betrokkene binnen 4 weken informeren, tenzij belang van het kind schaadt. Bijzondere positie AMK

15 Raad van Toezicht Algemeen Directeur Vestigingsdirecteur Teammanager Jeugdbescherming Gezinsvoogdijwerkers Voogdijwerkers Teammanager Jeugdreclassering Jeugdreclasseerders Teammanager Toegang Casemanagers Teammanager AMK Medewerkers AMK Manager Kindertelefoon Coordinatoren kindertelefoon Teammanager Spoedeisende Zorg Medewerkers SEZ Directeur Servicebureau Afdelingshoofden (HRM, Financiën, Beleid, ICT, etc.) Medewerkers OndernemingsraadCliëntenraad BestuurssecretarisConcerncontroller

16

17 Gezag

18 Kinderen hebben volwassenen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Kind hoort onder gezag te staan. Ouderlijk gezag: door 1 of 2 ouders uit te oefenen. Gezamenlijk gezag: ouder en niet-ouder. Voogdij: alle gezagsvormen buiten het ouderlijk gezag.

19 Soorten ouders Biologische ouder/verwekker Juridische ouder Ouder met gezag

20

21 Ondertoezichtstelling Voogdij Jeugdbeschermingsmaatregelen

22 Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig wordt bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg. Artikel 1:254 lid 1 BW1 Gronden OTS

23 Voorlopige OTS Zelfde gronden OTS OOK: dringend en onverwijld noodzakelijk om in te grijpen Ten hoogste 3 maanden Raad voor de Kinderbescherming doet intussen onderzoek

24 Voogdij Ontheffing / ontzetting Na verzoek RvdK of OM BJZ heeft voogdij

25 Voorlopige voogdij Zelfde gronden Voogdij OOK: dringend en onverwijld noodzakelijk, ernstig gevaar Raad voor de Kinderbescherming doet intussen onderzoek

26 OTS Voogdij Maximaal 1 jaar Ouders hebben gezag Uitgangspunt: kind bij ouders Onbeperkte duur BJZ heeft voogdij Uitgangspunt: geen perspectief bij ouders

27 Gezagsmiddelen Uithuisplaatsing Schriftelijke aanwijzing Verzoek verderstrekkende maatregel Gang naar de rechter

28 Jeugdstrafrecht

29 Jeugdigen van 12 tot 18 jaar Soms ook voor meerderjarigen van 18-21 jaar Volwassenstrafrecht soms voor minderjarigen van 16 tot 18 jaar

30 Bureau Halt Jeugdigen 12 tot 18 jaar Licht strafbaar feit Leer- of werkstraf ter voorkoming strafrechtelijke vervolging

31 Jeugddetentie Gedragsbeinvloedende maatregel Geldboete tussen 3 en 3.800 Euro Schadevergoeding Taakstraf of leerproject Ontzegging rijbevoegdheid Proeftijd met bijzondere voorwaarden PIJ maatregel Jeugdstraffen

32 anders:


Download ppt "Minor “werken in gedwongen kader”. Programma dag 1 Over Bureau Jeugdzorg, waaronder: Visie en missie BJZ De afdelingen van BJZ Gezag Jeugdbeschermingsmaatregelen."

Verwante presentaties


Ads door Google