De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg (i-HLZ) HEAD congres 5 juni 2014 Elke Buis en Indra Henneman Ministerie van VWS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg (i-HLZ) HEAD congres 5 juni 2014 Elke Buis en Indra Henneman Ministerie van VWS."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg (i-HLZ) HEAD congres 5 juni 2014 Elke Buis en Indra Henneman Ministerie van VWS

2 Waarom? 1.Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 2.Meer voor elkaar zorgen 3.Financiële houdbaarheid langdurige zorg AWBZ uitgaven Hervorming Langdurige Zorg

3 Faciliteren samenwerking, maar ook regisseren en coördineren projecten en communiceren Organisatie stuurgroep i-HLZ inclusief monitoring resultaten (ZN, VNG, CAK, CVZ, CIZ, VGN, Actiz…) Bewaken klantperspectief Toetsen architectuur oplossingen en samenhang Rol en werkwijze VWS bij i-HLZ

4 Gegevensoverdracht van AWBZ naar Wmo (gemeente kent zijn klanten, klanten krijgen passende zorg) Toewijzing en Declaratie berichten worden gestandaardiseerd voor Wmo en Zvw, aansluitend op AWBZ (continuïteit en eenduidige financiële afhandeling voor zorgaanbieders) WLZ indicatie, vanuit CIZ bron, wordt op verzoek aan gemeente en zorgverzekeraar geleverd (om dubbele financiering te voorkomen) Daarvoor nodig: Inzicht in klantsituaties (persona’s, informatie voor en wensen van de klant) Gestandaardiseerd platform voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ZBO’s Eerste invulling van governance voor zorg en ondersteuning voor informatiestandaarden en voorzieningen Ambities stuurgroep vertaald naar producten per 1-1-2015

5 Klantperspectief Geertje Oudere dame, woont zelfstandig Twee kinderen, wonen niet in de buurt Hoge bloeddruk, stoma, slecht ter been Binnenkort: website hoe verandert mijn zorg?

6 Architectuur Toekomstbeeld informatievoorziening 2016 Nadere uitwerking in PSA etc. Architectuurboard IZO Samenhang projecten!

7 Organisatie en omgeving Platform IZO, architectuurboard en denktank Programmabureau Gegevensuitwisseling & Standaarden (GuStan) Programma iWmo Klant in de Keten & Regelhulp Project GO MT DLZ Opdrachtgever Jaap Janse PGB trekkingsrecht Beleid DLZ MT DMO Opdrachtgever Jan Vermeer Beleid DMO Stuurgroep i-HLZ Voorzitter Martijn Verbeek Project cliëntcommunicatie (VWS/CAK) Project iZvw (ZN) Project VISD (VNG) Project beleidsinformatie Jeugd iWLZ (voorheen iAWBZ)

8 De iWmo agenda Doel is de informatievoorziening te hebben voor een werkend stelsel nieuwe Wmo 2015 Kader voor onderwerp informatievoorziening als belangrijk onderwerp regionale transitietafels Gezamenlijke verantwoordelijkheid realisatie en implementatie voor 1-1-2015 Belangrijk voor:  Zorgcontinuïteit  Geen burgers tussen wal en schip  Voorkomen administratieve lasten verhoging  Basis voor verdere transformatie

9 De iWmo agenda Informatie over transitie Informatie van en aan de burger Bepalen WLZ indicatie Samenwerk -ing gem - verzekeraar Vroege EB berekening Informatie- systemen gemeenten Trekkings- rechten PGB (SVB) Eigen bijdrage (CAK) Toewijzen, declareren aanbieders Beleids- informatie VWS (CBS) Beleids- informatie gemeenten

10 Belang van afspraken

11 Pilots iWmo (2013) Hergebruiken van berichten uit de Awbz, en daarmee ook van gegevensdefinities Toetsing in 9 pilotgroepen bestaande uit gemeenten, zorgaanbieders, hun softwareleveranciers en zorgkantoor Toets met Jeugdzorg toewijzing en declaratie Waarom deze aanpak:  Transitieperiode, gebruik ervaring en aansluiting zorgdomeinen  Beperken administratieve lasten, overstapbarrières en investering Conclusie uit pilots:  Geschikt voor HH, PV en begeleiding, minder voor rolstoelen e.d.  Met name voor outputfinanciering

12 iWmo toewijzing en declaratie Aparte Wmo versie van de berichten, belangrijkste veranderingen:  Gemeentecode, BSN als sleutel, compliance Wmo 2015  Aandachtspunt: productcodelijsten Inclusief retourberichten en ‘beschikkingsbericht’ Operationeel beheer door ZIN en Vektis, strategisch en tactisch verder uit te werken met oa VNG/ KING  Documentatie, helpdesk, testvoorzieningen, communicatie

13 Planning iWmo berichten Standaard functioneel vastgesteld stuurgroep i-HLZ (april) Living labs: toets op plek PVE en bij aanpak regie Referentiegroepbijeenkomsten ZIN in mei afgerond Technische specs deze week gepubliceerd: zorgregistratie Versie 1.0 bevriezen per 1 juli Testfaciliteiten uiterlijk 1 augustus Infrastructuur beschikbaar voor testen na de zomer Transitieaanbod gestimuleerd via diverse kanalen, (nog) geen wettelijke verplichting

14 Indra Henneman i.henneman@minvws.nli.henneman@minvws.nl of 0621161509 Elke Buis e.buis@minvws.nle.buis@minvws.nl of 0629625262 Maar vooral ook: www.zorgregistratie.nl www.platform-izo.nl Contact


Download ppt "Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg (i-HLZ) HEAD congres 5 juni 2014 Elke Buis en Indra Henneman Ministerie van VWS."

Verwante presentaties


Ads door Google