De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van de Denktanks 9 maart 2016 Doorbraak …... In ‘Buurthuis Deedrie’ … …. in het sociaal domein? Kees Breed Raad voor het openbaar bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van de Denktanks 9 maart 2016 Doorbraak …... In ‘Buurthuis Deedrie’ … …. in het sociaal domein? Kees Breed Raad voor het openbaar bestuur."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van de Denktanks 9 maart 2016 Doorbraak …..

2 In ‘Buurthuis Deedrie’ … …. in het sociaal domein? Kees Breed Raad voor het openbaar bestuur

3 Van recht naar voorziening Bezuinigingen Maar ook: dichter bij burgers Domeinoverstijgende samenwerking Doorbreken van systeemdominantie Leefwereld van burgers staat centraal Nieuwe verhoudingen en processen Wat de decentralisaties in het sociaal domein beogen …

4 Participatiesamenleving? Hoeveel is retoriek? Hoeveel verschil is acceptabel? Traditionele belangen? Ingesleten gewoonten? Praktische aanpak, principiële vragen … en bewerkstelligen?

5 1 - Wie zit er aan de keukentafel?

6 Van wet naar amvb naar protocol naar … Van gemeentelijke beleidsregels naar … Dichtgetimmerde procedures Of: Ruimte voor individuele beslissingen/maatwerk Street level bureaucracy Nieuwe vormen van democratische legitimatie Praktische wijsheid 2 – Algemene regels of bijzondere gevallen?

7 3 – Nieuw denken en handelen? ? Kleinschaligheid Grootschaligheid

8 4 - Nieuwe verbindingen? Leefwereld Systeemwereld

9 5 – Nieuwe verhoudingen? Frontlijnwerkers meer eigen verantwoordelijkheid Verbindend leiderschap in gemeentelijke organisatie? Collectief leiderschap in B&W Gemeenteraad: controle op proces en in dialoog met de samenleving

10 Laat het Rijk los? (De)centraliseert de gemeente? Invulling systeemverantwoordelijkheid? Hoeveel ruimte krijgen de professionals? 6 – Verschuivende verantwoordelijkheden?

11 In gemeenten en regio’s al doende leren Living labs en learning communities De welvaartstad en –straat krijgen lokaal vorm en inhoud Haagse kennis & kunde (HKK) Rob-traject ‘Meedoen en zelfdoen’ 7 – Leerprocessen

12 Betekenis 3D’s voor openbaar bestuur en democratie Eerste Kamer en minister BZK Meerjarig traject: analyse en betekenisgeving Ophalen, rapportages, interventies, kennisdeling 20 gemeenten Niet oordelen, wel analyse Meedoen & zelfdoen Kirsten Veldhuijzen

13 Parallelle universums komen samen in sociaal domein ‘Street level bureaucratie’ als organisatieprincipe: in de raad én op straat Meedoen en Zelfdoen

14 Lastig….. Botsende logica Street level bureaucratie Institutionele logica: eisen vanuit de wet Klantlogica: eisen vanuit de burger Provisielogica: eisen vanuit de uitvoerende organisatie Professionele logica: eisen vanuit de professie

15 Noodzaak om zaken direct af te wegen en te handelen Gebrek aan hulpbronnen, tijd, geld, personeel, informatie Afstemming van hulpbronnen, vaak afkomstig van meerdere organisaties (jeugdzorg, Wmo/Wlz, P-wet/Wmo) Durf, ruimte en veiligheid nodig om standaardroutines te doorbreken Ter discussie staande autoriteit van de achterliggende institutie Autonomie versus samenwerking Wat is lastig?

16 Van individuele naar collectieve voorziening Van professionele naar informele hulp Van wat de overheid voor je doet naar zelfdoen Decentralisatie taken van ‘overal’ naar gemeente Van aanbodgerichte naar vraaggerichte dienstverlening Van individu naar netwerk etc., etc., etc. De Kanteling als duizenddingendoekje

17 Zeewolde: maatwerk mijn beleid, willekeur mijn verwijt De (schijn)tegenstelling tussen het aansluiten bij individuele behoeften van inwoners en hen gelijk behandelen Bergen (L.) Eigen buurthonk eerst? Vraagstukken rond baanbrekende zelforganisatie Meedoen & zelfdoen: kantelen en/of doorbreken?

18 Maatwerk is mijn beleid, willekeur mijn verwijt februari 2016

19 Doorbraak: geef(t) de lokale overheid ruimte om maatwerk te leveren?! Intrinsiek geloof dat het ondersteuningsnetwerk in Zeewolde, waarin maatwerk geleverd wordt, de beste oplossing biedt voor de burgers van Zeewolde.

20 De opgave Van een regel gestuurd systeem naar een ondersteunend en participerend systeem.

21 stelselverantwoordelijkheid

22 Taken van de Basisondersteuning ondersteunen civil society lichte ondersteuning verlenen in dien nodig toeleiding naar maatwerkondersteuning verzorgen indien nodig casemanagement (MPG) evt. nazorg na maatwerkondersteuning

23 De gemeenten beleggen de taken van de basisondersteuning bij een lokaal netwerk van ondersteuners Het lokale netwerk van uitvoeringspartners brengt integrale ondersteuning tot stand de gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking

24 Aanpak: 1 gezin – 1 plan – 1 aanspreekpunt Ondersteuningshuis Toegang tot maatwerk  Beschikking Uitvoering ondersteuningsplan Ondersteuningsplan Monitor op resultaat Laagdrempelig advies

25 Doorbraak: geef(t) de lokale overheid ruimte om maatwerk te leveren?! Intrinsiek geloof dat het ondersteuningsnetwerk in Zeewolde, waarin maatwerk geleverd wordt, de beste oplossing biedt voor de burgers van Zeewolde. toegelicht met een casus

26 1.Hoe kun je maatwerk zo organiseren dat het geen willekeur wordt, maar ook niet eindigt in een rechtsgelijkheidsdiscussie? 2.Hoe voorkom je teruggrijpen naar centralistische maatregelen als gevolg van jurisprudentie, administratieve chaos, schaalvergrotingsvraagstukken en verantwoordingsbureaucratie? 3.Hoe bevorder je het draagvlak voor de regierol die de lokale overheid nu heeft in het zorgstelsel?

27 Balans vinden

28 Workshop Bergen (L.) Eigen buurthonk eerst? Vraagstukken rond baanbrekende zelforganisatie Meedoen & zelfdoen


Download ppt "Dag van de Denktanks 9 maart 2016 Doorbraak …... In ‘Buurthuis Deedrie’ … …. in het sociaal domein? Kees Breed Raad voor het openbaar bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google