De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiesamenleving Consequenties voor huisartsen Margo Trappenburg Rotterdam, 6 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiesamenleving Consequenties voor huisartsen Margo Trappenburg Rotterdam, 6 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiesamenleving Consequenties voor huisartsen Margo Trappenburg Rotterdam, 6 april 2016

2 https://www.youtube.com/watch?v=SD0ZFm9 x7Nw

3

4 De verzorgingsstaat Passieve solidariteit: weerbare burgers zijn solidair via belastingbiljet Vergaande vorm van arbeidsdeling: allerlei soorten hulpverleners zorgen voor kwetsbare burgers Kwetsbare burgers hebben recht op zorg

5 Participatiesamenleving Actieve solidariteit: weerbare burgers moeten zorgen voor familie, buren, vrienden Integrale, generalistische hulpverlening: wijkteams Zorg voor kwetsbare burgers is per persoon, per wijk, per gemeente verschillend

6 Gevolgen voor huisartsen Actieve solidariteit: signalering Integrale hulpverlening: privacy, beroepsgeheim Diversiteit: individueel bijscholen

7 Actieve solidariteit 1 Zo min mogelijk zorg. Patiënt-cliënt moet zoveel mogelijk zelf doen. Sluit aan bij ideologie van hulpverleners. Sluit aan bij ideologie van huisartsen. Niet medicaliseren. Tot waar? Dement, lvb, ggz cliënten, revalidatie na ziekenhuisopname

8 https://www.youtube.com/watch?v=5Pts_xyrn wQ Joris en Monique doen aan mantelzorg

9 Actieve solidariteit: de familie Fijne familie Is vaak al overbelast Doorgaan tot definitieve burn-out/breakdown? Malou van Hintum NRC Logica van de zorg Dysfunctionele familie Is soms oorzaak van het probleem Niet voor niets niet gevraagd

10 zie net de cijfers: afgelopen zaterdag was mn verhaal HTTP://WWW.NRC.NL/HANDELSBLAD/2016/03/26/DAT-IS-EEN-TAAK-VOOR-DE-FAMILIE-1602338 … na column Youp best gelezen stuk van @ :) HTTP://WWW.NRC.NL/HANDELSBLAD/2016/03/26/DAT-IS-EEN-TAAK-VOOR-DE-FAMILIE-1602338 … @ Dat is een taak voor de familie, zegt de thuiszorg steeds Mantelzorg voor haar zieke vader dreigt Malou van Hintum op te breken. ‘Blijf jij wel hier, want ik krijg hem alleen niet in bed’, zegt de verzorgster. Hoe had ze dat dan gedaan als ik hier niet toevallig was geweest?

11 Actieve solidariteit: de buren Burencontacten zijn gebaseerd op wederkerigheid en oppervlakkigheid https://www.youtube.com/watch?v=V1EAkbrU G5E

12 Actieve solidariteit: het netwerk Hoeveel netwerk is er nog? (Malou van Hintum) Het bereidwillige netwerk. Geen nee durven zeggen. Door netwerk alsnog op het verkeerde pad

13 Actieve solidariteit: vrijwilligers Onbetrouwbare vrijwilligers: mensen met psychiatrische problematiek, afstand tot de arbeidsmarkt Betrouwbare vrijwilligers Ontslagen hulpverleners, gepensioneerde hulpverleners, hulpverleners op zoek naar een werkervaringsplaats

14 Signalering Kan deze patiënt het echt zelf? Wie zorgt voor de patiënt? Familieleden, buren en vrienden hebben werk en een leven!! Hoe lang gaat het duren? Weet familie dat? Euthanasieverzoek om sociale redenen? Vrijwilligers zijn niet altijd betrouwbaar https://www.youtube.com/watch?v=y3KcQz1n 0Zk

15 Integrale hulpverlening De achtergrond: multi-morbiditeit De achtergrond: multi-problemen De beperkingen van evidence based werken

16 Integrale hulpverlening De achtergrond: meer aandacht voor preventie, vooral in de jeugdzorg De achtergrond: outreachende hulpverlening, zorgmijders Rowena Rikkers, 1996-2001 Gessica Gomes 1994-2006

17 Integrale hulpverlening bij huisartsen Jaren 50 Jaren 80, 90 en verder

18 Integrale hulpverlening Samenwerkende hulpverleners Samenwerken met mantelzorg, netwerk, vrijwilligers Samenwerken met gemeente Informatie uitwisselen noodzaak Privacy van de patiënt; beroepsgeheim van de arts

19

20 Diversiteit 1 wijkteam of 2? Jeugd apart? Wie zitten er in het wijkteam? Wijkteam eerste of tweede lijn? Hoe streng is mijn gemeente aan de keukentafel?

21 Huisartsen en wijkverpleegkundigen vormen de belangrijkste toegangsfunctie naar het sociale (wijk)team. In 86% van de gemeenten vindt verwijzing plaats via de huisarts of de wijkverpleegkundige. Maar in minder dan de helft van de gemeenten zijn er met de huisartsen werkafspraken gemaakt. Hier lijkt in de nabije toekomst verandering in te komen. Bij 40% van de gemeenten zijn deze afspraken in ontwikkeling. Met de wijkverpleegkundigen is dat al meer gebeurd, namelijk in 63% van de gemeenten. https://www.movisie.nl/esi/welzijn-recept

22 Dus … Neem signalerende functie van de huisarts heel serieus (individuele huisarts en beroepsgroep) Ga heel goed nadenken over het beroepsgeheim en voel je ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt als je dingen niet wilt bespreken (beroepsgroep) Zoek uit hoe je gemeente het doet en leg contact (individuele huisarts)

23 Meer weten? www.margotrappenburg.nl www.socialevraagstukken.nl www.movisie.nl


Download ppt "Participatiesamenleving Consequenties voor huisartsen Margo Trappenburg Rotterdam, 6 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google