De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Iedereen kan meedoen! presentatie voor FNV-leden Elvi Lemmens19 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Iedereen kan meedoen! presentatie voor FNV-leden Elvi Lemmens19 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Iedereen kan meedoen! presentatie voor FNV-leden Elvi Lemmens19 april 2016

2 Nederland verandert de zorg verandert mee Vanaf 1 januari 2015 is de organisatie van de zorg veranderd. Gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk zijn samen verantwoordelijk voor de zorg.

3 Wie regelt welke zorg of ondersteuning? Wmo 2015 ondersteuning thuis en beschermd wonen Jeugdwet alle jeugdhulp Zvw (zorgverzekeringswet) Verpleging en verzorging thuis Wlz (Wet langdurige zorg) hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij AWBZ

4 Wie doet wat? Wmo 2015 &Gemeente Jeugdwet Zvwhuisarts, wijkverpleegkundige, ziektekostenverzekeraar Wlz Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),Zorgkantoor CZ

5 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 Ondersteuning voor mensen die vanwege een beperking niet of minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Zo behouden mensen zoveel mogelijk de regie op hun eigen leven en kunnen in hun eigen leefomgeving blijven wonen. Waar nodig biedt de gemeente informatie en advies, ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers of (maatwerk)voorzieningen

6 Iedereen kan meedoen! Met inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke partners en algemene en maatwerkvoorzieningen zorgen we er samen voor dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk! Zo kunnen we meer mensen langer en beter ondersteunen…..zo krijgen we meer voor elkaar!

7 Maatwerkvoorzieningen Wmo 2007Wmo 2015 Hulp bij het huishoudenIdem 2007 Woonvoorzieningen+ RolstoelenBegeleiding Persoonlijke verzorging als onderdeel van begeleiding vervoersvoorzieningenKortdurend verblijf Beschermd wonen Maastricht is inzake BW Centrumgemeente voor de regio Maastricht/Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek Maatschappelijke opvang

8 Verandering doelgroep Wmo 2007: vooral somatische en psychosociale problematiek: gehandicapten en ouderen met vooral lichamelijke beperkingen Wmo 2015: uitbreiding doelgroep: -Psychogeriatrische beperkingen -Psychiatrische beperkingen -Verstandelijke beperkingen -Zintuiglijke beperkingen -Verslavingsproblematiek -Justitieel verleden/heden

9 Maatwerk! Geen standaardoplossingen Aandacht voor de persoonlijke situatie: Iedere situatie is anders! Wat kan burger zelf? Waar heeft hij/zij hulp bij nodig? Wie kan hulp bieden? –Familie, vrienden, buren, bekenden –Algemene voorzieningen –Maatwerkvoorzieningen Wmo consulent helpt bij het zoeken naar oplossingen om ervoor te zorgen dat de burger: – betrokken blijft bij de samenleving –naar vermogen actief blijft –waar mogelijk zelf een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van anderen. Hoe werkt Team Wmo?

10 Eén proces -> 3 fases 1.Melding en onderzoek Intakeproces 2.Aanvraag en beschikking Aanvraagproces 3.Plan van aanpak PvA proces

11 Melding en onderzoek(1) Ondersteuningsbehoefte? Neem contact op met Team Wmo! Telefonisch14 043 MailWmo@maastricht.nlWmo@maastricht.nl Baliema, di, wo en vr: 8.30-12.30u do:13.30-19.00u Randwycksingel 22

12 Melding en onderzoek (2) Team Wmo: -Registratie melding -Schriftelijke bevestiging melding -Inclusief Informatiebrochure met info over: -Procedure -Persoonlijk plan -Mogelijkheden onafhankelijke cliëntondersteuning (MEE)

13 Melding en onderzoek (3) Wmo consulent maakt afspraak voor een (keukentafel)gesprek Burger heeft zelf de regie en kan, indien gewenst, contactpersoon, onafhankelijke cliëntondersteuning of andere professionals, uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

14 Melding en onderzoek (4)

15 Onderwerpen Keukentafelgesprek Gezondheid Wonen Huishouden Verplaatsen in, om en nabij de woning Lokaal verplaatsen per vervoermiddel Sociaal functioneren Daginvulling Inkomen/financiën/administratie Persoonlijke verzorging

16 Melding en onderzoek (6) Burger ontvangt: -Ondersteuningsplan -Informatiemateriaal m.b.t. ondersteuningsmogelijkheden die tijdens het gesprek aan de orde zijn geweest: -Contactgegevens/folders m.b.t. (vrijwilligers)organisaties (bv. Steunpunt Mantelzorg, Zonnebloem, Humanitas, etc.), maaltijdvoorziening, sociale alarmering, etc. -Reactieformulier -Mogelijkheid voor opmerkingen/aanvullingen bij ondersteuningsplan -Aanvraag voor evt. maatwerkvoorziening -Evt. PGB-plan

17 Aanvraag en Beschikking Maken maatwerkvoorzieningen (bv. begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoersvoorziening) deel uit van het ondersteuningsplan? Wmo consulent: -start Aanvraag op, -stemt af met leveranciers en/of zorgaanbieders en -maakt Beschikking

18 Plan van aanpak Waar nodig bespreekt de zorgaanbieder samen met de burger op welke wijze de ondersteuning ingevuld moet worden, wat men wil bereiken en op welke manier Burger en zorgaanbieder maken samen een Plan van aanpak En leggen dit voor aan de Wmo-consulent

19 We doen het niet alleen…maar samen met de burger Persoonlijk plan zijn netwerk: Familie, vrienden, buren en kennissen Zorgaanbieder, begeleider, behandelaar, (huis-)arts, praktijkondersteuner, ergotherapeut, fysiotherapeut, etc. Onafhankelijke cliëntondersteuning (MEE) en waar nodig: Onafhankelijk medisch adviseur (MO-zaak) Een besluit komt altijd tot stand na intercollegiale consultatie in de vorm van intervisie en toetsing

20 Ondersteuning Mantelzorgers Steunpunt Mantelzorg Mantelzorgwaardering – nu –in de toekomst –Ideeën? Mail naar Marijke.Mooren@maastricht.nl

21 Expertise Wmo Consulent Kennis en kunde over verschillende doelgroepen Sociale vaardigheden: –kunnen aansluiten bij de burger –het gesprek kunnen aangaan met de burger –empathisch zijn en beschikken over inlevingsvermogen –de burger zich gehoord laten voelen Ervaring met de doelgroepen Samenwerken met de netwerk- en ketenpartners Kennis van de sociale kaart Kennis van de actuele wet- en regelgeving

22 Wmo-consulenten hebben een HBO/WO achtergrond Psychologen Maatschappelijk werkers Verpleegkundigen (ook psychiatrisch, geriatrisch en justitieel) Ergotherapeuten Fysiotherapeuten Gezondheidswetenschappers Sociaal juridische dienstverleners Sociaal pedagogisch medewerkers

23 Werkervaring Psychiatrie Maatschappelijk werk Verslavingszorg/Justitie Verstandelijk gehandicapten zorg Beschermd wonen CIZ Woningcoöperatie Verpleegkundigen Ergotherapie Fysiotherapie Bureau Jeugdzorg Sociale dienst Ouderenzorg Thuiszorg Welzijnswerk

24 Ontevreden? Met ondersteuningsplan –Second opinion: Kwaliteitsmedewerker (zelfde gemeente) Consulent andere gemeente Onafhankelijk adviseur (MO-zaak) Met besluit –Bezwaar –Beroep Met bejegening –Klacht Klanttevredenheidsonderzoek

25 Meer informatie? Neem contact op met Team Wmo via telefoonnummer 14 043 Bezoekadres:Randwycksingel 22 Maastricht Mailadres:Wmo@maastricht.nl

26 Nog vragen?


Download ppt "Iedereen kan meedoen! presentatie voor FNV-leden Elvi Lemmens19 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google