De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SJSJ BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED CADIER EN KEER 6 JULI 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SJSJ BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED CADIER EN KEER 6 JULI 2011."— Transcript van de presentatie:

1 SJSJ BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED CADIER EN KEER 6 JULI 2011

2 INHOUDSOPGAVE  Historie  SJSJ  Werkgelegenheid SJSJ & SO / VSO St. Jozef  Ambitie SJSJ  Een multifunctionele organisatie  Terreinontwikkeling SO / VSO St. Jozef & Icarus  Verkeersstudie  Samenwerkingsverbanden (jeugd)zorgketenpartners  Samenvatting

3 HISTORIE SJSJ, van vakinternaat tot professionele jeugd- zorginstelling:  1911 t/m 1984 Vakinternaat voor jeugdigen/congregatie  1984 t/m 2001 5 werkorganisaties  2002 t/m 2007 Ontvlechting (1 werkorganisatie: Het Keerpunt) Capacitaire uitbreiding  2008 2 werkorganisaties: Het Keerpunt en Icarus

4 SJSJ …. is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulp- verlening en onderwijs en heeft sinds 1 januari 2008 twee werk- organisaties:  Het Keerpunt Justitiële jeugdzorginstelling voor opvang en behandeling van strafrechtelijk geplaatste jongeren. Het Keerpunt is in 1984 opgericht.  Icarus Gesloten jeugdzorginstelling voor civielrechtelijk geplaatste jongeren. Deze werkorganisatie is op 1 januari 2008 van start gegaan en sinds december 2008 verblijven er ook meisjes.

5 OVERZICHTSFOTO SJSJ

6 SJSJ Het Keerpunt Ministerie van Veiligheid en Justitie 68 strafrechtelijke plaatsen (waarvan 24 reserve) vooralsnog alleen jongens Icarus Ministerie van VWS 100 civielrechtelijke plaatsen zowel jongens (60) als meisjes (40) opdrachtgever per 01-01-2013: de gemeenten óf per 01-01-2013: Provincie Limburg en per 01-01-2015: de gemeenten In nauwe samenwerking met: SO/VSO school St. Jozef per 01-01-2010: 88 plaatsen per 01-01-2011: 68 plaatsen (24 reserve) per 01-01-2012: 40 plaatsen per 01-01-2012: 74 plaatsen

7 SJSJ: ICARUS / HET KEERPUNT

8 SJSJ: werkgelegenheid in relatie tot aantal plaatsen 2001201020112012 Het Keerpunt 70 68 68 * 68 ** Icarus (gesloten jeugdzorg) 100100 74 Totaal aantal plaatsen 70188168142 *** (*waarvan 44 operationeel) (**waarvan 40 operationeel) (***waarvan 114 operationeel Totaal FTE110282 275 _________________________________________________ SO/VSO St. Jozef: werkgelegenheid in relatie tot aantal plaatsen 200120102011 Het Keerpunt/Icarus 70 **** 162 Uit regio 110 115 Elders 126 Totaal aantal plaatsen 180 403 Totaal FTE 40 75 <75 (****alleen Het Keerpunt) WERKGELEGENHEID SJSJ & SO/VSO ST. JOZEF

9 Komt vooral tot uitdrukking in de groei die de organisatie de afgelopen jaren heeft meegemaakt: Binnen een tijdsbestek van enkele jaren van 70 naar 188 plaatsen gegroeid Het in goede banen leiden van de scheiding jeugdzorgaanbod in Jeugdzorgplus en Justitiele Jeugdzorg Oplevering eerste therapeutisch gezinshuis binnen een Jeugdzorgplus instelling in Nederland AMBITIE SJSJ

10 Toekenning bestemming maatschappelijk doeleinde aan SJSJ: (justitiële) jeugdzorg, (jong) volwassenenopvang en onderwijs. EEN MULTIFUNCTIONELE ORGANISATIE Kansen: Een aanvullend instituut, zoals voor langgestraften, binnen een kort tijdsbestek via besluitvorming om zetten in gebouwen die op een respectvolle manier in het buitengebied van Cadier en Keer passen.

11 Vanuit de ambitie om te groeien, heeft SJSJ een visie op haar eigen terrein geschetst die in de toekomst nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. EEN MULTIFUNCTIONELE ORGANISATIE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Zonering in vier delen: Verschillende programma’s zijn in elkaars nabijheid gevestigd, die toch afzonderlijk van elkaar een eigen plek hebben.

12 EEN MULTIFUNCTIONELE ORGANISATIE UITBREIDING SJSJ: ACHTERBOUW

13 EEN MULTIFUNCTIONELE ORGANISATIE UITBREIDING SJSJ: PAVILJOENS

14 EEN MULTIFUNCTIONELE ORGANISATIE INRICHTING LANGGESTRAFTEN (FLEXIBELE GROEPSGROOTTE)

15 TERREINONTWIKKELING SO/VSO ST. JOZEF & ICARUS Uitgangspunten (brede school met 1 hart): oCore-functies vast in multifunctionele deel Intake, spreekkamers, ontmoeting, activiteitenruimten, praktijklokalen, sportvoorziening oFlexibel te ontwikkelen in multifunctionele gedeelte Werkplekken zorg- en onderwijspersoneel (Icarus en school), vergaderruimten oFlexibele functies in onderwijsdeel Lokalen, verblijfsruimtes, kantine, uitloopruimte

16 VERKEERSSTUDIE PATER KUSTERSWEG CADIER EN KEER

17

18 SAMENWERKINGSVERBANDEN (JEUGD)ZORGKETENPARTNERS  Project Rubicon (provinciale jeugdzorgaanbieder) Trajectzorg  Xonar en Mondriaan Forensische zorg (evt. samen met Rooyse Wissel) Sedna (forensisch jeugdpsychiatrische kliniek) Mikx (orthopsychiatrische voorziening) Trajectzorg  Project Gezinshuizen Trajectzorg  Koraalgroep / ontwikkeling LVB-voorziening woon- en activiteitenvoorziening voor LVB jongvolwassenen  Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin (Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming e.a.)  Zorggebied Zuid JeugdzorgPlus (Zeeland, Brabant, Limburg)

19 SAMENVATTING  Het Keerpunt, sluiting JJI’s, capaciteitsplan, toekomstplan  Icarus, JeugdzorgPlus, behoud capaciteit, overgang Provincie respectievelijk gemeente  Therapeutisch gezinshuis ‘The Mix’  Ontwikkeling langgestrafteninrichting 2014  Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV)  Licht verstandelijk beperkte (LVB) jongeren

20 TOT SLOT HONDERDJARIG BESTAAN SJSJ CONGRES 6 OKTOBER 2011 U BENT VAN HARTE WELKOM!


Download ppt "SJSJ BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED CADIER EN KEER 6 JULI 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google