De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017

2 Programma Introductie; Samenwerking Drenthe; Planning; Voorbereiding contractering per 1 januari 2017; Vragen / Gesprek

3 Introductie Voorstellen wie er aan tafel zit Namens gemeenten: – Noord/Midden Drenthe Rob Kah projectleider Jolanda van den Berg beleidsmedewerker – Zuid-Drenthe Eveline Kampmanprojectleider Sjoerd Oskaminkoper Alinda Zuidemabeleidsmedewerker

4 Rol van dit overleg Delen van informatie; Open gesprek / ideevormend; Actieve bijdrage; Gezamenlijke verantwoordelijkheid.

5 Planning Zuid-Drenthe Zie printversie

6 Planning Noord/Midden-Drenthe

7 In welk verband contracteren we? In heel Drenthe: – Bovenregionaal – JB/JR – Veilig Thuis (subsidie) – Pleegzorg – Pleegwijzer – Spoed4Jeugd (subsidie) In Zuid-Drenthe: – Jeugdhulp interventieniveau 4 t/m 8. In Noord/Midden Drenthe: – Jeugdhulp (4 t/m 8) en Wmo (inclusief BW).

8 Bestuurlijke kaders Zuid-Drenthe Resultaatgerichte contractering; De basis is de formulering in de huidige Jeugdwet: – Gezond en veilig opgroeien; – Zelfredzaam en zelfstandig worden; – Mee kunnen doen in de maatschappij. – Huidige zorgordeningsmodel vormt het uitgangspunt; – Relevante transformatiedoelstellingen RTA vormen input voor kaders inkoop.

9 Wat verstaan wij onder resultaatgericht contracteren? We formuleren resultaten (bouwstenen), dit is grondslag voor de indicatie en een opdracht voor de zorgaanbieder. Bouwsteen is een vast tarief per jeugdige, per periode. Aanbieder krijgt de opdracht voor het leveren van de inspanning op het resultaat te behalen. Vrijheid voor aanbieder m.b.t. inzet volume en niveau (binnen kaders) Toegang en financiële afrekening per gemeente.

10 Systematiek Jeugd 2017 Van product naar resultaat

11 Jeugd 2017 Loslaten van huidige (financierings)grondslagen; Formuleren van resultaten: – Basis is interventieniveau zoals bekend; – Per interventieniveau kan een te behalen resultaat, bijvoorbeeld meedoen of gezond en veilig opgroeien worden geformuleerd; – Meer informatie voor de toegang.

12 Het model

13


Download ppt "Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google