De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Swing Gastheer: Kees Bakker, Raad van Bestuur 16 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Swing Gastheer: Kees Bakker, Raad van Bestuur 16 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Swing Gastheer: Kees Bakker, Raad van Bestuur 16 april 2015

2 Doel startbijeenkomst Swing Helderheid verkrijgen over het project: Informeren Vragen stellen en antwoord krijgen Ideeën en tips krijgen en geven Eventueel namen van deelnemers aan werkgroepen 2

3 Programma Welkom en uitleg programma Toelichting Ministerie van VenJ door Pepijn Sleijfer Eerste indrukken van VNG programma, door VNG: Annelies Schutte Toelichting op Swing en de vier onderdelen van Swing: Beoordelingscriteria projecten, kennisnetwerk, symposia en prijsuitreiking Uitwisseling 3

4 Swing, ambitie Bijdragen aan duurzame verbetering van de jeugdbescherming: Meer kinderen blijven veilig! Aansluiten bij gemeentelijke ontwikkelingen Ruim 2 jaar durend project, tot juli 2017 4

5 5 VNG onder- steunings progr. Stuurgroep NJi (aanvrager en uitvoerder Programmamanagement) Opdrachtgever VenJ Kennisnetwerk Knooppunt van Swing, halen en brengen, actieve inbreng alle betrokkenen Beoordelings- commissie Projecten Projecten GI Werkgroep symposium 2 symposia met prijsuitreiking en presentatie projecten Werkgroep prijs uitreiking Gemeen ten

6 De Stuurgroep VenJ: Reinier ter Kuijle (voorzitter) VNG: Karin Sleeking (hoofd expertisecentrum sociaal domein) Gemeente: Marianne Verhagen (wethouder gemeente Huizen) NJi: Kees Bakker (bestuurder) GI: Jan Dirk Sprokkereef (bestuurder Samen Veilig Midden Nederland en vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland) 6

7 De beoordelingscommissie Huub Pijnenburg, voorzitter (Lector Hogeschool HAN) Willemijn van Gastel (zelfstandig adviseur, o.a. NVO en ZonMW) René van Vianen (zelfstandig adviseur en docent Hogeschool HAN) Annelies Schutte (VNG) Harry van den Bosch (NJi) 7

8 Kennisnetwerk/platform Opnemen van kennis: feiten, goede voorbeelden met zoekfunctie voor iedereen Projectinformatie van en voor de aan projecten deelnemende GI’s Creatieve ideeën met gesloten of half open groepen delen Ideeën genereren voor symposia en hieraan bijdragen Online en offline 8

9 Kennisplatform on line: 3 mogelijkheden 1.Communicatie tussen NJi, projectleiders onderling en met GI’s en gemeenten die niet meedoen 2.Feiten en inhoud op onderwerpen JB en JR, wellicht aansluiting bij andere kennisdossiers 3.Platform à la kennisnetwerk jeugd van NJi. Bedenken van andere vormen van uitwisseling tussen professionals 9

10 Creatieve denkkracht gevraagd Voor gemeenten: meldt iemand aan voor een oriënterende bijeenkomst met gemeenten (de GI’s hadden die al) Meldt Whizz kids en girls uit eigen organisatie met creatieve ideeën bij ons aan om mee te denken. Mag nu op de flap aan de muur Of via de mail bij het NJi 10

11 Kennisplatform/netwerk off line Projectleiders bijeenkomsten Klankbordgroepen op thema Webinars ?? 11

12 Intermezzo 1 Schrijf op de flappen op tafel ideeën over het kennisnetwerk. Wat moeten we hier wel mee doen, wat absoluut niet Maak onderscheid tussen on-line en off-line activiteiten. 12

13 Symposia Doel: delen van kennis met een breed publiek vanuit de GI’s en de gemeenten Inspiratie opdoen 500 deelnemers Workshops Voorbereiding door een werkgroep 1 e symposium maandag 18 april 2016 13

14 De werkgroep symposia 8 deelnemers: JN, 2 GI, 2 Gemeenten, RvdK, VenJ, en NJi 4 bijeenkomsten, de eerste mei/juni Doel: een leuk programma te maken Samenstelling werkgroep: teamleiders/Gw-ers beleidsmedewerkers 14

15 Intermezzo 2 ideeën voor het symposium: sprekers onderwerpen opzet werkvormen meldt eventueel al deelnemer voor werkgroep aan op flap aan de muur 15

16 Prijsuitreiking 2 maal een prijsuitreiking voor gemeenten met goede voorbeelden van vormgeving van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente Keuze wordt gemaakt door een onafhankelijke commissie Samenstelling daarvan gekozen door een werkgroep 16

17 Prijsvraag Per keer totaal 100.000 euro beschikbaar 1 e prijs 60.000, 2 e prijs 25.000, 3 e prijs 15.000 Te besteden aan verbetering van de JB/JR In regiobijeenkomsten toegankelijk voor anderen, de werkwijze presenteren NJi ondersteunt bij het organiseren hiervan 17

18 Taak werkgroep prijsuitreiking Opstellen criteria Communicatie over de criteria met gemeenten bepalen (uitvoering NJi) Jury kiezen en benaderen Tijdpad inzending bepalen 18

19 Samenstelling werkgroep prijsuitreiking Bij voorkeur bestuurlijk niveau JN, 2 gemeenten, 2 GI’s, RvdK, 1 NJi (+ 1 Nji ondersteuning) Minimaal 2 bijeenkomsten Tips voor deelnemers al welkom 19

20 SWING Onderdeel Projecten GI’s Beschikbaar budget en aantal en omvang projecten Fase 1: aanvraag en beoordeling (tot juli 2015) Fase 2: uitvoering. Uitwisseling en ondersteuning (juli 2015 t/m juni 2017) Fase 3: beperkt effectonderzoek (2017) Fase 4: Afronding financieel en inhoudelijk: juli t/m oktober 2017 20

21 Budget voor de projecten Budget: € 1.790.000,- Verdeling: Een aantal grote projecten, € 300.000,- een aantal kleine ca. € 75.000,- Aantal van de één of de ander staat niet vast! Kwaliteit van de projecten is bepalend 21

22 Fase 1 (gereed): voorbereiding en beoordeling aanvragen Opstellen beoordelingscriteria Samenstellen beoordelingscommissie Opstellen beoordelingsprocedure Planning 22

23 Beoordelingscriteria projecten Deze zijn tot stand gekomen met input van: 8 Gecertificeerde Instellingen Ministerie van VenJ VNG Beoordelingscommissie 2 23

24 Waarom criteria? Beschikbare budget wordt niet (evenredig) verdeeld onder GI’s Budget is wel significant, maar niet bodemloos (€1.790.000,-) Instellingen moeten een aanvraag doen Aanvragen moeten worden beoordeeld aan de hand van criteria Motiveren van de keuzen 24

25 Enkele criteria uitgelicht Instemming van gemeenten Voortbouwend op de bouwstenen uit de vliegwielprojecten: kind en gezin, samenwerking in de gemeente en keten, professional en methoden Samenwerking met gemeente, ketenpartners zoals Raad en OM Samenwerking andere GI’s naar keuze Implementeerbaarheid 25

26 Wat verwacht de BC van de aanvraag? Enthousiast stuk over het waarom van het project Een samenvatting van de aanvraag op 1 a-4 Eigenlijke aanvraag niet meer dan 10 pagina’s Een contactpersoon van de GI Een contactpersoon van de gemeente(n) 26

27 Route beoordelingscriteria Indien nodig nog aanpassingen na deze startbijeenkomst Definitieve vaststelling door Stuurgroep 30 april Verspreiding 1 mei 3 27

28 Alvast aan de slag! Geen ingrijpende wijzigingen te verwachten Dus vanaf heden starten Sluiten inzendtermijn maandag 1 juni 2015 tot 17 uur via de mail. Besluit beoordelingscommissie verwacht rond 15 juni Definitieve toekenning voor 30 juni 4 28

29 Pauze Geef nog aanvullende tips over de criteria of de projecten en schrijf die alvast op de flap op tafel 29

30 Uitwisseling per tafel Als u denkt aan de JB en JR de komende jaren, welke thema’s zijn dan het meest belangrijk? Wat is van belang in goede samenwerking (op diverse niveaus)? Wat is nodig voor borging en duurzaamheid van de kwaliteit van de JB en JR? Hoe kan Swing aan bovenstaande onderwerpen bijdragen? Wat moet Swing in ieder geval niet doen? 30

31 Contact over het project H.vandenBosch@nji.nl www.nji.nl Tijdelijke werkgroep voor Swing ingericht op de site: 31


Download ppt "Startbijeenkomst Swing Gastheer: Kees Bakker, Raad van Bestuur 16 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google