De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze koers bij samenwerking: Samen Rooien, ook buiten Rooi Presentatie t.b.v. themabijeenkomst raad, 17 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze koers bij samenwerking: Samen Rooien, ook buiten Rooi Presentatie t.b.v. themabijeenkomst raad, 17 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Onze koers bij samenwerking: Samen Rooien, ook buiten Rooi Presentatie t.b.v. themabijeenkomst raad, 17 januari 2012

2 Agenda Inleiding Samenwerken op strategisch niveau Samenwerken op operationeel niveau Discussie aan de hand van stellingen

3 Wat is het vraagstuk? A.g.v. ontwikkelingen behoefte om visie op samenwerking te formuleren en uit te dragen. Besef dat we niet alles alleen kunnen, willen en hoeven. Via samenwerking met 4 O’s 3 K’s versterken: - kwaliteit Rooi e.o. verbeteren, - kwetsbaarheid verminderen, - kosten beheersen. Doel nota: voorzet voor visie op samenwerking, deze ook verankeren via herijking Rooise Draad.

4 Relevante ontwikkelingen Traject Krachtig Brabants bestuur, Discussie VNG m.b.t. huis van Thorbecke, Transities Jeugdzorg, AWBZ, Werken naar vermogen Vorming RUD’s en nieuwe politieregio’s Visie samenwerking omliggende gemeenten Moties eigen gemeenteraad t.a.v. samenwerking, herijking Rooise Draad Maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. samen- werking, digitalisering, vergrijzing, burgerparticipatie

5 Uitgangspositie Sint-Oedenrode Positie Sint-Oedenrode: - gemeente met bijna 18.000 inwoners - aan zuidelijke rand NO-Brabant (4 buren ZOB, 4 NOB) - aan A50, economisch relevant - poort naar Groene Woud, toer.-recreatief relevant - deel van Meierij: agrarisch, historisch, goed woonklimaat

6 Innovatiecentra rondom NO-Brabant

7 Ontsluiting NO-Brabant

8 Vertrekpunt samenwerking Samenwerking niet nieuw: Strategisch en w.b. veiligheid: NO-Brabant Operationeel: Ple1n: projectmatig en werkeenheden ICT, WOZ, P&O Meierij: WSD, deel transities As A50: zorg, onderwijs, arbeidsmarkt Verder o.a. GGD, RMB, SRE, inkoopplatform NOB

9 Uitgangspunten samenwerking inhoud gaat voor vorm gericht op versterken 3 K’s met 4 O’s (overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties) o.b.v. matrusjka-model strategisch: NO-Brabant (op termijn: Oost-Brabant) operationeel: PLE1N, tenzij PLE1N verbreden naar 6 Meierij-gemeenten beleidsbepaling bij eigen gemeente dienstverlening vanuit eigen gemeente niet vrijblijvend en met je hart

10 Strategische samenwerking NO- Brabant Regioperspectief NO-Brabant Juni 2010, “Pact v.d. Ruwenberg” incl. uitvoeringsprogramma Feb. 2011, Top 10 richting 2020 opgesteld, samengevat in ‘Schijf van 5’ Voorjaar 2011: lobby voor Top 10 / Schijf van 5 richting provincie Nu Top 10 / schijf van 5 uitwerken, uitvoeren en uitdragen Samen optrekken (5-sterrenregio, 4 O’s) Blijven investeren in elkaar KERNWAARDEN Vrijwillig, niet vrijblijvend Vederlicht, doe-gericht

11 Ambities vervat in Schijf van 5 Werk Bereikbaarheid & mobiliteit Vitaal Landelijk Energie Omgeving

12 Ambities Top-10 NO-Brabant  Integrale gebiedsopgaven As A2, As A50/N279 en As W’wijk-Den Bosch Nijmegen zijn in realisatie  Integrale gebiedsontwikkeling Maas is ontwikkeld en deels in uitvoering  Topinstituut Doelgroepenvoeding & Animal Health staat  5 toplocaties voor de FHF worden gerealiseerd  Regionaal Ontwikkelingsfonds voor FHF (€ 15 mln)  Dé proeftuin voor een duurzame agrarische sector

13 Vervolg ambities Top 10 NO-Brabant  Groene hoofdstructuren als Groene Woud, Maasoevers, Maashorst en Peelhorst gerealiseerd  De leefbaarheid in steden en dorpen is toegenomen door onder meer de aanpak grote infrastructurele doorsnijdingen, te beginnen met de N65  Een kwart van de regionale energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt door o.a. biobased energy & geothermie; ook loopt de regio voorop inzake verduurzaming bestaande gebouwen  NO Brabant heeft een sluitend netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer. Het accent ligt op duurzaam (streek)vervoer

14 Motto Strategische samenwerking NO- Brabant

15 Operationele samenwerking Focus gebied: PLE1N / Meierij - naast Ple1n-gemeenten ook Schijndel, Boxtel, Vught - indien functioneel ook andere keuzes mogelijk (bijv. t.a.v. zorg, onderwijs, economie: as A50) Focus inhoud (i.r.t. 3 K’s en 4 O’s): - Beleid: vitaal platteland t.a.v. wonen, (groen e.a.) voorzieningen, ambachtelijke, toeristisch-recreatieve en agrarische bedrijvigheid - Dienstverlening (van paspoort tot vergunning): vanuit front-offices, digitaal, gestandaardiseerd - Bedrijfsvoering: standaard/uniforme processen, gelijke arbeidsvoorwaarden, professionalisering, HNW

16 Ambities operationele samenwerking Samenwerkingsvisie en –agenda PLE1N /Meierij Deze goed verankeren via P&C en juridisch (lean en mean en strategie/inhoud gaat voor vorm) Projecten en werkeenheden Ple1n tot succes maken en buurgemeenten Meierij warm maken voor Ple1n Strategie bepalen t.a.v. transities. RUD-vorming Investeren in houding Samen Rooien, ook buiten Rooi

17 Stellingen Waarom samenwerken? Wij kunnen het best zelf! Vaste partners of wisselende contacten? Waarvan afhankelijk? De Meierij is ons zoekgebied voor samenwerking. Bij samenwerking draait het om de 3 K’s. Inhoud samenwerking is belangrijker dan de vorm en minder relevant voor de raad.

18 Stellingen Samenwerking beperkt zich tot gemeenten (dus niet verbreden naar 4 O’s). Bij samenwerking heeft de gemeente de regie. Inwoners en ondernemers kunnen voor uitkering, paspoort of vergunning naar buurgemeente.


Download ppt "Onze koers bij samenwerking: Samen Rooien, ook buiten Rooi Presentatie t.b.v. themabijeenkomst raad, 17 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google