De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pauline de Heer Jaarcongres Public Finance 6 november 2013 Systeemdenken bij maatschappelijke transities Afbeeldingen: Zorgbelang Brabant, Uitspraken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pauline de Heer Jaarcongres Public Finance 6 november 2013 Systeemdenken bij maatschappelijke transities Afbeeldingen: Zorgbelang Brabant, Uitspraken."— Transcript van de presentatie:

1

2 Pauline de Heer Jaarcongres Public Finance 6 november 2013 Systeemdenken bij maatschappelijke transities Afbeeldingen: Zorgbelang Brabant, Uitspraken over inspraak – van jeugdzorg naar jeugdhulp

3 Inhoud Kennismaking Transitie: decentralisatie jeugdzorg Introductie systeemdenken Introductie causaal diagram Filmfragmenten Big Society, pedagogische civil society Causaal diagram maken

4 Kennismaking Pauline de Heer Ingenieur: ontwerper en technisch bestuurskundige Auteur Solving Complex Problems Adviseur, business analist, business intelligence Focus op zorg: jeugdzorg, GGZ, kwaliteitsinformatie Sinds september: Kwaliteitsinstituut voor de zorg Jullie achtergrond? Financieel? Kennis van systeemdenken / System Dynamics? Kennis van transitie jeugdzorg?

5 Context decentralisatie jeugdzorg Verantwoordelijkheid voor: preventie, vroegsignalering, (zware) gespecialiseerde zorg, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, uitvoering van jeugdreclassering Het kabinet stelt gemeenten en professionals beter in staat effectieve zorg en ondersteuning te bieden Doelen sluiten aan bij overige decentralisaties: nieuwe Wmo, Participatiewet en Passend Onderwijs Deel overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij Eigen kracht van de burger en zijn netwerk staan centraal Uitgangspunt: gemeenten moeten meer samenhang aanbrengen in ondersteuning geboden aan inwoners

6 Introductie systeemdenken Proces van begrijpen hoe dingen werken, als onderdeel van een systeem Holistische benadering Gaat uit van causale verbanden Problemen staan niet op zich, maar zijn deel van een geheel

7 Wat is een probleem? Een probleemstelling bestaat uit: Een verschil tussen de huidige (of verwachte) situatie en de gewenste situatie Een dilemma: wat belemmert? Waar wringt het? Focus op probleem is noodzakelijk – denk niet in oplossingen!

8 Causaal diagram Uit welke factoren bestaat het systeem? Hoe beïnvloeden deze factoren elkaar? Positieve (zelfde richting) of negatieve beïnvloeding (tegengestelde richting)?

9

10 Jeugdoverlast

11 Causaal diagram jeugdoverlast

12


Download ppt "Pauline de Heer Jaarcongres Public Finance 6 november 2013 Systeemdenken bij maatschappelijke transities Afbeeldingen: Zorgbelang Brabant, Uitspraken."

Verwante presentaties


Ads door Google