De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Samen aan de slag’ Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Samen aan de slag’ Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Samen aan de slag’ Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014

2 Programma 19.30Welkom, opening 19.45Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15Workshops (2 ronden van elk een half uur)

3  ‘Klokken gelijk zetten’ gelijke basisinformatie ten aanzien van EHZ samenwerking  ‘Wat doen we samen, waar zitten verschillen’ lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig  Van denken naar doen focus op transitie, daarna de transformatie Doel van deze bijeenkomst

4 Het Rijk draagt verantwoordelijkheden over naar de gemeenten:  De Jeugdwet (van kracht op 1 januari 2015)  De nieuwe Wmo (wetsvoorstel door TK: behandeling EK )  De Participatiewet (wetsvoorstel door TK: behandeling EK) -Addendum -Congruente samenwerking Aanleiding - decentraliseren

5 De Participatiewet is een regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Dit geldt voor: - mensen met een bijstandsuitkering (WWB) - jonggehandicapten met een arbeidsbeperking (Wajong) - arbeidsgehandicapten die onder aangepaste omstandigheden werk verrichten (WSW) ‘Bijdragen naar vermogen’ is het uitgangspunt van de Participatiewet en dat wordt actief gestimuleerd. Participatiewet

6 De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het betreft mensen met psychische of lichamelijke problemen. Meedoen in de maatschappij en zo veel / lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is het doel. Vanaf 2015 nieuw taak ‘begeleiding’: individuele begeleiding/dagbesteding/kortdurend verblijf. Het gaat om mensen die deze zorg (gaan) ontvangen vanuit de thuissituatie. Verpleeghuizen vallen straks onder de Wet Langdurige Zorg (opvolger AWBZ). Voortzetting van bestaande taken maatschappelijke opvang, uitgebreid met het AMHK en begeleid wonen (RIBW)(=centrumgemeente: Apeldoorn/Zwolle of Almere) De Wmo

7 De gemeenten wordt verantwoordelijk voor alle jeugdzorg:  Gesloten jeugdzorg  Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd- Ggz)  (Licht) verstandelijk beperkte jeugd  Begeleiding en verzorging  Jeugdbescherming en jeugdreclassering  Het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld (AMHK) De Jeugdwet

8 De Opgave

9 De integrale aanpak

10 Uitgangspunten samenwerking ●Beleidsharmonisatie (95%) ●Lokale uitvoering = EHZ ●Netwerkconcept: eerst proces, dan vorm ●Proces en inhoud leidend, geen onnodige tijdslimieten Uitgangspunten financiën ●Financiering per transitie per gemeente, in de toekomst ontschotten ●Wel harmoniseren van het financiële proces, financiële stromen (nog) lokaal. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in een visiedocument: de kern van dit document staat verwoord op de volgende 4 sheets en hangt op posters in de zaal.

11 Missie: een inclusieve maatschappij Participatie door iedereen, naar vermogen en op eigen wijze. Zoveel mogelijk mensen nemen deel aan de samenleving. Voor de meest kwetsbaren is er ondersteuning (vangnet). Voorkomen dat mensen niet kunnen deelnemen Missie, visie en kernwaarden respect integriteit vertrouwen transparantie eigen verantwoordelijkheid Visie: een integrale aanpak “1- gezin, 1- plan, 1- aanspreekpunt, 1- budget” Kernwaarden:

12 Uitgangspunten:  mensen zijn zelf verantwoordelijk en zijn in regie  uitvoeringspartners werken samen om de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren  uitvoeringspartners krijgen de ruimte om hun generalisten met mensen te laten bepalen hoe zij dat doen  de gemeenten volgen de ontwikkelingen in de samenleving en de wijze waarop de sociale infrastructuur effectief is Sturing

13 Huidige stand van zaken Drie decentralisaties met drie gemeenten (EHZ) samen oppakken daar waar kan, in eigen regio daar waar het wettelijk moet. (m.u.v. jeugd komende 2 jaar Ermelo en Harderwijk bij RNV):  Vastgelegd in het visiedocument Een ‘zachte landing’ voor:  overgangsrecht huidige doelgroep: 1-1-15 = 31-12-14  slim organiseren voor nieuwe doelgroep met minder geld (kost tijd)

14 Samenwerking tot 2017 Landelijk, Flevoland, Apeldoorn, G7 Lokaal 2015-2016 Ermelo HarderwijkZeewolde lokale basisteams 2015-2016 Sociale Dienst Veluwerand Gezamenlijke WMO team Bovenregionale jeugdzorg Maatwerk Jeugdzorg Algemene, toegankelijke jeugdzorg Bedrijfsvoering: jeugd Bedrijfsvoering WMO- Awbz, Participatie Participatiewet WMO-Awbz lokale basisteams lokaal basisteam Verbindende factor, integrale aanpak Inkoop samen

15 Doel voor 2015 Het doel voor de korte termijn is ervoor zorgen dat de ondersteuning vanaf 1 januari 2015 daadwerkelijk geboden kan worden.  De WMO-AWBZ taken individuele voorzieningen (bestaand) en begeleiding (nieuw) worden vanaf 1 januari 2015 ondergebracht bij het gezamenlijke WMO team.  De Participatiewet wordt vanaf 1 januari 2015 uitgevoerd door de SDV.  De jeugd (specialistische jeugdzorg en bedrijfsvoering) wordt voor Ermelo en Harderwijk voor de komende 2 jaar uitgevoerd in de RNV (bestuurlijke keuze).  Jeugd (bedrijfsvoering) wordt voor Zeewolde uitgevoerd binnen EHZ / Meerinzicht.  Over 2 jaar worden de jeugdtaken (bedrijfsvoering) Ermelo en Harderwijk ook uitgevoerd binnen EHZ/ Meerinzicht.

16 Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Samenwerking vanaf 2017 Landelijk, Flevoland, Apeldoorn, G7 Bovenregionale jeugdzorg Maatwerk jeugdzorg Algemene, toegankelijke jeugdzorg Bedrijfsvoering: jeugd Ermelo HarderwijkZeewolde Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering WMO- Awbz, Paricipatie Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Participatiewet WMO-Awbz Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie

17 De workshops Zes thematafels voor een eerste kennismaking en/of verdieping 1.Participatiewet 2.Jeugdwet 3.Wmo 4.Toegang 5.Transitie en transformatie 6.Financien / Risicomanagement

18 De transitie is: NU DOEN! De transformatie wordt gezien als een leertraject met aanbieders, een gezamenlijk verandertraject in gedrag en cultuur. Samen ontwikkelen staat voorop, en niet in control komen. Burgers centraal http://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI http://www.youtube.com/watch?v=l-CK6Hd1rLE http://www.youtube.com/watch?v=RZcFz39qKnU


Download ppt "‘Samen aan de slag’ Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google