De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(mee)Bewegen in de jeugdzorg. Kaders 1.Landelijke visies op opvoeding en jeugdzorg 2.Transitie jeugdzorg 3.Gedeelde missie en visie in Overijssel 4.Organisaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(mee)Bewegen in de jeugdzorg. Kaders 1.Landelijke visies op opvoeding en jeugdzorg 2.Transitie jeugdzorg 3.Gedeelde missie en visie in Overijssel 4.Organisaties."— Transcript van de presentatie:

1 (mee)Bewegen in de jeugdzorg

2 Kaders 1.Landelijke visies op opvoeding en jeugdzorg 2.Transitie jeugdzorg 3.Gedeelde missie en visie in Overijssel 4.Organisaties in beweging 5.Betekenis voor medewerkers (mee) Bewegen in de jeugdzorg

3 Basis = Internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind ‘Recht van ieder kind op een veilige, evenwichtige en stimulerende opvoedingscontext’. Enkele visie notities ‘Opvoeden versterken’ in opdracht van VNG, Peter Stam en Tom van Yperen ‘Van denken naar doen, opvoeden versterken in de praktijk’, Peter Stam en Peter Paul Doodkorte ‘Bevrijdend kader voor de jeugdzorg’ briefadvies van de RMO Visies op opvoeden en jeugdzorg

4 Positief opvoeden en positief jeugdbeleid Participatie staat centraal; versterken van de pedagogische civil society Van recht op jeugdzorg naar recht op ondersteuning Ouders en sociale gemeenschap hebben plicht en verantwoordelijkheid kinderen veilig en evenwichtig op te (laten) voeden Versterken van de eigen sociale context van kinderen (inclusie van kinderen) Betaalbaarheid en haalbaarheid van de zorg Visie op opvoeding en jeugdzorg

5 Nieuwe stelsel moet leiden tot een aantal verbeteringen: 1.Kwaliteit van opvoeden bevorderen 2.Vraag naar intensieve zorg verminderen 3.Intensieve zorg in eigen omgeving 4.Verhogen effectiviteit en efficiency Transitie jeugdzorg

6 Belangrijkste veranderingen: Zorg voor jeugd verantwoordelijkheid gemeenten Een budget Centrum voor Jeugd & Gezin Een nieuwe Wet zorg voor jeugd Samenhangende ketenaanpak Transitie jeugdzorg

7 Uiterlijk 2016 moet de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente gerealiseerd zijn. Op de jeugdzorg wordt bezuinigd: 80 miljoen in 2015 oplopend tot 300 miljoen vanaf 2017. De kwaliteit en de innovatiekracht dienen wel behouden te blijven. Transitie jeugdzorg

8 ‘Altijd voor het kind’ Samenwerkingsafspraken ‘Plan van formaat’ Nieuwe bezems sturingskader provincie Overijssel Expeditie jeugdzorg, www.expeditiejeugdzorg.nl Gedeelde missie en visie Overijssel

9 Focus verleggen en ontwikkeling van lichtere vormen van zorg (meer ambulant, minder zware residentiele vormen van zorg) Denken en werken met trajecten met een begin en een eind, op basis van vooraf gestelde doelen Meten is weten Van binnen naar buiten, focus op samenwerken lokaal en intersectoraal Ondernemend, pro actief Goed is goed genoeg, meer met minder, Spanningsveld tussen kwantiteit en kwaliteit Werken met hoofd, hart en handen Bewegingen in een organisatie

10 Uitstroomprofiel jeugdzorgwerker Werkt vanuit een visie op opvoeden en ontwikkelen (empowermenttheorie) Coördineert de zorg, werkt planmatig en doelgericht Kiest de juiste oplossing en/of aanpak Gaat flexibel om met vernieuwingen en past zijn werkwijze hier op aan Is representatief (vertegenwoordigt de instelling) Ondernemend Dienstverlenend Medewerkers die mee bewegen


Download ppt "(mee)Bewegen in de jeugdzorg. Kaders 1.Landelijke visies op opvoeding en jeugdzorg 2.Transitie jeugdzorg 3.Gedeelde missie en visie in Overijssel 4.Organisaties."

Verwante presentaties


Ads door Google