De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-5-20161 Presentatie Gemeente Heeze-Leende Transitie jeugdzorg Aanleiding Hoofdlijnen concept jeugdwet Reikwijdte Gebruik jeugdzorg Samenwerking Model.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-5-20161 Presentatie Gemeente Heeze-Leende Transitie jeugdzorg Aanleiding Hoofdlijnen concept jeugdwet Reikwijdte Gebruik jeugdzorg Samenwerking Model."— Transcript van de presentatie:

1 28-5-20161 Presentatie Gemeente Heeze-Leende Transitie jeugdzorg Aanleiding Hoofdlijnen concept jeugdwet Reikwijdte Gebruik jeugdzorg Samenwerking Model voor jeugdzorg dichtbij Financiën Planning Rol gemeenteraad

2 28-5-2016 2 Presentatie Gemeente Heeze-Leende Aanleiding transitie versnipperde organisatie en financiering bureaucratisch weinig samenhang met andere (preventieve) voorzieningen toenemende vraag naar specialistische zorg 1:7 kinderen heeft een vorm van gespecialiseerde jeugdzorg of gaat naar het speciaal onderwijs 1:20 kinderen heeft echt problemen eigen kracht ouders en sociale netwerk wordt te weinig benut

3 Hoofdlijnen concept Jeugdwet Gemeente verantwoordelijk voor: Alle vormen van jeugdhulp, de jeugdhulpplicht Beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- opvoeding- en psychische problemen Afstemming met zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen Uitvoering kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering Kwaliteit en professionalisering Leeftijdsgrens 18 jaar, met mogelijke doorloop tot 23 jaar 28-5-2016 3 Presentatie Gemeente Heeze-Leende

4 Reikwijdte transitie Huidige taken gemeente: - Jeugdgezondheidszorg - Preventief jeugdbeleid / CJG Daar komt bij vanuit provincie: - Toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg - Ambulante zorg - Residentiële zorg - Pleegzorg - Crisishulp - Jeugdbescherming en jeugdreclassering - Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) - Kindertelefoon Uit AWBZ/Zvw: - Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen - Zorg voor jeugd met (licht) verstandelijke beperking Vanuit het rijk:- Gesloten jeugdzorg

5 Gebruik jeugdzorg Heeze-Leende Peiljaar 2010 / 2011 Aantal jeugdigen t/m 17 jaar: 3193 Aantal jeugdigen van 18 t/m 23 jaar 3998 Geaccepteerde aanmeldingen BJZ 43 Meldingen AMK 1 Maatregelen jeugdbescherming 7 Maatregelen jeugdreclassering 3 (Licht)verstandelijk gehandicaptenzorg in instelling27 Ondersteuning persoonlijke verzorging15 Verpleging 2 GGZ 0-17jr24 GGZ 18-23jr 6 Novadic Kentron 5

6 Cirkels van samenwerking

7 Regionaal niveau (21 gemeenten): Regionale transitie agenda Uitwisselen kennis en ervaringen Gezamenlijk denkmodel ter inspiratie voor lokale organisatie 3 Projectgroepen: Toegang tot specialistische zorg Vormgeven wettelijke taken die bovenlokaal uitgevoerd moeten worden Financiën en beheersing Onderzoek ‘versnelling’ A2 – niveau Uitwerking organisatie van zorg (preventief en curatief) Uitwerking in samenhang met andere transities en ontwikkelingen Betrekken van (lokale) instellingen in het transitieproces (versterken eigen kracht) Samenwerking

8 Model voor jeugdzorg dichtbij Civil society (familie, vrienden en buren) Professionals en vrijwilligers in basisvoorzieningen in de wijk (school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, huisarts, vereniging) Lichte opvoed- en opgroeiondersteuning zoals bijv. jeugdmaatschappelijk werk Zwaardere opvoed- en opgroei ondersteuning (multiprobleem gezinnen) Zware zorg Gesloten jeugdzorg/ pleegzorg vraag risicovol Licht/ onschuldig Veiligheid Jeugdige borgen resultaat Oploskracht/ zelf- vertrouwen

9 28-5-2016 9 Presentatie Gemeente Heeze-Leende

10 Financiën Landelijke bezuiniging van 450 miljoen op het totale budget vanaf 2017 Ontwerp verdeelmodel: SCP en onderzoeksbureau Cebeon Basis: historische budgetten en 'achtergrondkenmerken' van jeugdigen per gemeente Vanaf 2015 decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds 28-5-2016 10 Presentatie Gemeente Heeze-Leende

11 Planning Landelijk traject: Indienen wetsvoorstel 2 de kwartaal 2013 Behandeling 1 ste en 2 de Kamer3 de kwartaal 2013 Wet in staatsblad1 januari 2014 Inwerkingtreding jeugdwet1 januari 2015 Regionaal traject Besluitvorming resultaten projectgroepen/’versnelling’juni 2013 A2-traject/lokaal Besluit over gezamenlijke uitvoering in A2 verband2 de kwartaal 2013 organisatiemodel jeugd in samenhang met 3d’s in A2-verbandmedio 2013 Startnotitie met uitgangspunten als opmaat voor beleidsplaneind 2013 28-5-2016 11 Presentatie Gemeente Heeze-Leende

12 Rol gemeenteraad -Vaststellen startnotitie jeugdzorgnajaar 2013 -Bovenlokale samenwerking2013/2014 -Financiën2013/2014 -Vaststelling beleidsplaneind 2014 -Vaststellen verordeningeind 2014 Vraag: Op welke manier wilt u over de transities geïnformeerd worden?


Download ppt "28-5-20161 Presentatie Gemeente Heeze-Leende Transitie jeugdzorg Aanleiding Hoofdlijnen concept jeugdwet Reikwijdte Gebruik jeugdzorg Samenwerking Model."

Verwante presentaties


Ads door Google