De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle peuters naar voorschoolse voorziening….. een gemeentelijke verantwoordelijkheid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle peuters naar voorschoolse voorziening….. een gemeentelijke verantwoordelijkheid?"— Transcript van de presentatie:

1 Alle peuters naar voorschoolse voorziening….. een gemeentelijke verantwoordelijkheid?

2 Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie, Later exploitatiesubsidie Thuisaanvullend Kinderopvang thuisvervangend Jaren 90 aandacht peuters etnische achtergrond Resultaat VVE beleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 Beleidsdoelen peuterzalen Ontwikkelingstimulering Goede start op de basisschool Start doorgaande ontwikkelingslijn Voorkomen taalachterstanden Ook: Gemeentelijke kwaliteitscriteria Vergunningenstelsel GGD toezicht Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4 OKE wetgeving Alle kinderen gelijke onderwijskansen Belang voorschoolse voorzieningen VVE voor alle kinderen met achterstanden Brede toegankelijkheid Landelijke kwaliteitseisen peuterzalen en voorschoolse educatie Lokaal Educatieve Agenda + peuterspeelzalen Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Kopgroep wethouders voor kindcentra Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borger- Odoorn, Borsele, Delft, Den Helder, Diemen, Dordrecht, Eersel, Eindhoven, Enschede, Gaasterlân-Sleat, Geldermalsen, Gorinchem, Groningen, Harlingen, Hengelo, ’s- Gravenhage, 's-Hertogenbosch, IJsselstein, Langedijk, Leeuwarden, Lelystad, Middelburg/Vlissingen, Nijmegen, Oss, Sluis/Hulst/Terneuzen, Zaanstad, Zoetermeer

6 DOEL Bevorderen ontwikkeling integrale basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0 – 12 jaar Politieke lobby: landelijk en lokaal Kennisontwikkeling en uitwisseling

7

8 1.Eén pedagogisch-didactische visie 2.0 tot 12 jaar, doorgaande ontwikkelingslijn 3.Zorg op maat 4.Breed aanbod, onderwijs en opvang, sport, muziek spel etc. 5.De hele dag, het hele jaar door open 6.Eén team met één organisatie, eenhoofdige leiding 7.multifunctioneel gebouw 8.Eenduidige communicatie met ouders, één aanspreekpunt/één loket

9

10 Wat is een kindcentrum? http://youtu.be/lE--Vdq2K7I

11 Procesontwikkeling: van idee naar uitvoering  Kindcentrum is concept in ontwikkeling  Gemeenten en partners: gezamenlijk stip aan de horizon

12 Gemeentelijke regie Belang gemeentelijke sturingsmiddelen Doorgaande ontwikkelingslijn/VVE Transformatie jeugdzorg Integraal accommodatiebeleid Publieke verantwoording

13 Kabinetsvoornemen Tekst regeerakkoord “Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie moeten op elkaar afgestemd zijn. In de voorschoolse periode is dat van belang om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, te signaleren en tijdig aan te pakken. Het leren van de Nederlandse taal door jonge kinderen verdient daarbij bijzondere aandacht. Dit stelt ook eisen aan de vaardigheden van de beroepskrachten in de sector.(…) Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. Belemmeringen voor samenwerking zullen op basis van de ervaringen in de nu lopende pilots worden weggenomen. De bestaande minimumeisen aan voor- en vroegschoolse educatie worden onderdeel van de afspraken. Financieringsstromen stemmen we op elkaar af.” (Hoofdstuk XI. Arbeidsmarkt)

14 VNG/Kopgroepadvies 1.Korte termijn alle peuters recht op 2 gratis dagdelen voorschoolse voorziening, VVE doelgroep 4 dagdelen; gemeenten financieel verantwoordelijk/private verantwoordelijkheid aanvullende kinderopvang 2.Lange termijn onderzoek herzien en éénduidig stelsel voor opvang en onderwijs

15 Sturing en regie gemeente Realiseren pedagogische infrastructuur op maat afgestemd op de vraag en behoeften van kinderen en hun ouders en op de lokale mogelijkheden Stevige positie optimale uitvoering taken zoals doorgaande ontwikkelingslijn, vroegsignalering, transformatie jeugdzorg

16 Maar, uitkomst??? Alle peuters recht op kinderopvangtoeslag? Verantwoordelijkheid volledig bij de ouders? Verdwijnen de peuterspeelzalen? Hoe dan gemeentelijke regie?

17 Discussie Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Download ppt "Alle peuters naar voorschoolse voorziening….. een gemeentelijke verantwoordelijkheid?"

Verwante presentaties


Ads door Google