De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak Transitie Jeugdzorg vanuit perspectief zorginstellingen Den Helder, 27 januari 2012 Lucy Schmitz (kernbestuur BOJOZ)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak Transitie Jeugdzorg vanuit perspectief zorginstellingen Den Helder, 27 januari 2012 Lucy Schmitz (kernbestuur BOJOZ)"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak Transitie Jeugdzorg vanuit perspectief zorginstellingen Den Helder, 27 januari 2012 Lucy Schmitz (kernbestuur BOJOZ)

2 1Kernbestuur BOJOZ - 27.01.2012 Spectrum aan jeugdzorg in Kop Noord- Holland basiszorg: GGD, AMW (gemeenten) specialistische zorg: Bureau Jeugdzorg en Instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp (provincie) Jeugd-ggz en LVG-sector (zorgverzekering en AWBZ)

3 2Kernbestuur BOJOZ - 27.01.2012 Wat doet iedere jeugdzorginstelling afzonderlijk ter voorbereiding? (een greep) deelname aan pilots en experimenten jeugdzorg in de regio inzicht geven in expertise en dialoog voeren met gemeenten (individueel of regionaal) oriëntatie en anticiperen op toekomstige vraag naar zorg interne werkprocessen en werkwijze transparant maken en koppeling met derden optimaliseren Cliëntenraad en Ondernemingsraad goed betrekken bij veranderingen

4 3Kernbestuur BOJOZ - 27.01.2012 Wat doen jz-instellingen gezamenlijk ter voorbereiding (Instellingenberaad NH)? inzicht geven in actuele vraag naar zorg en in zorgaanbod inzicht geven in resultaten op landelijke en provinciale prestatie-indicatoren in beeld brengen van aard en ernst van de problematiek en de veiligheid voor het kind zorgen voor de match tussen vraag en aanbod op niveau van kind en gezin projecten initiëren over: de kwaliteit van de jeugdzorg- werker; diversiteit in de jeugdzorg; Eigen Kracht Conferenties en Familie Netwerk Beraden. gezamenlijke dialoog over kansen en dilemma’s transitie.

5 4Kernbestuur BOJOZ - 27.01.2012 Verbinding jeugdzorg-onderwijs- gemeenten en transitie initiatieven nemen zoals een kind-een gezin-een plan samenwerken op zogenoemde vindplaatsen: in Onderwijs, CJG, Veiligheidshuizen met korte lijnen, preventief waar mogelijk, curatief waar nodig. in BOJOZ Passend Onderwijs en innovatie jeugdzorg beleidsmatig en programmatisch verbinden, samen met gemeenten.

6 5Kernbestuur BOJOZ - 27.01.2012 Ambities vanuit jeugdzorg gezien appèl op eigen kracht van ouders en kinderen kind centraal en aandacht voor veiligheid preventief waar mogelijk zorg komt terecht bij kinderen die deze het meest nodig hebben methoden zijn beproefd kinderen krijgen passende hulp en zorg.

7 6Kernbestuur BOJOZ - 27.01.2012 Ambities gemeenten-zorg-onderwijs zo regelen dat vraag/probleem bij vindplaats wordt aangepakt in regioverband werkende afspraken en praktijk verder vorm geven hoog-specialistisch aanbod op grotere schaal toegankelijk maken: o.a. jeugdzorg plus, decentralisatieprocessen in samenhang vorm geven: onderwijs, jeugdzorg, werk.


Download ppt "Aanpak Transitie Jeugdzorg vanuit perspectief zorginstellingen Den Helder, 27 januari 2012 Lucy Schmitz (kernbestuur BOJOZ)"

Verwante presentaties


Ads door Google