De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB 16-02-2012 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB 16-02-2012 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB."— Transcript van de presentatie:

1 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB 16-02-2012 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB

2 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Wanneer ziekmelden Uitzendkracht met uitzendbeding en ziek Zieke oproep- of invalkracht, afhankelijk van arbeidscontract Fictief dienstverband en ziek (zoals stagiairs, aannemers van werk, thuiswerkers) Ziek uit dienst Ziek binnen een maand na einde dienstverband Zieke werknemer met no-riskpolis Ziek door zwangerschap of bevalling Ziek door orgaandonatie Wazo (zwangerschapsverlof) Langdurige ziekte (42e weeks melding)

3 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Ziekmeldingen 1. De verzuimmelder 2. Het Digipoort

4 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB 1- De verzuimmelder Via het werkgeversportaal Verzuimmelder Primaire systeem UWV Werkgever logt in op UWV.nl en o.b.v. aansluitnummer, gebruikersnaam en wachtwoord krijgt hij toegang tot de verzuimmelder achter het werkgeversportaal. melding Overzicht meldingen

5 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB

6 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB 2-Het Digipoortkanaal SIP UZS 22 2 1 De werkgever/intermediair maakt voor het melden en ontvangen van berichten gebruik van software. De softwareleverancier krijgt hiervoor berichtspecificaties van UWV Voor het beveiligd verzenden van de gegevens (melding) wordt gebruikt gemaakt van en Overheidstransactie poort “Digipoort”. Deze toepassing is in beheer bij Logius, een onderdeel van het ministerie van BZK. Binnen UWV wordt het bericht ontvangen bij het SIP en op grond van de kenmerken doorgestuurd naar het doelsysteem UZS. 1.De werkgever/intermediair beschikt over software die geschikt is voor automatisch berichtenverkeer aan en van UWV. 2.De melding aan UWV wordt automatisch vanuit de software bij de klant verzonden naar het Digipoortkanaal van Logius. Daar wordt gekeken of de klant bevoegd is om een melding aan UWV te doen. De melding wordt doorgestuurd naar UWV. Op het moment dat Logius de melding bij UWV kwijt kan krijgt de werkgever/intermediair een melding in zijn systeem dat het bericht technisch akkoord is. Werkgever/IntermediairLogiusUWV

7 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Wat kan er al digitaal? Werkgevers Ziekmelden via Werkgeversportaal Aanvraag loondispensatie Digitale formulieren Aanvraag deskundigenoordeel

8 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB UWV Werkgevers Digitalisering Uitvoering Doel Presentatie UWV - Klant & Service Presentatie Digitalisering Roadmap en ontwikkeling Presentatie Sepideh Naiemasa

9 Accountmanager MKB Roadmap Start 2012: mail is mogelijk! Midden 2012: vernieuwing werkgeversportaal Identificatie en autorisatie intermediair en werkgevers Machtiging intermediair Beter inzicht in dienst(en) door dashboard 2012: e-diensten Doorontwikkeling e-mail RIV digitaal (WIA aanvraag) (+/- €) Digitaal beschikbaar stellen van Output Ziektewet (+/- €) Digitale ontslagaanvraag 2013 & 2014: vervolg 9

10 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB E-dienst Mail Eerste stap naar e-mail tussen werkgever en UWV in een beveiligde omgeving Miv 2012 kunt u, na inloggen op het werkgeversportaal, digitaal vragen stellen aan UWV 10 Werkgever, Dhr. Leemstra, heeft ingelogd op het werkgeversportaal. Hij stelt digitaal een vraag aan UWV Medewerker KlantContact Centrum UWV Neemt de vraag in behandeling. Algemene vragen, zonder persoonlijke gegevens, worden per mail beantwoord. Specifieke vragen, worden per telefoon of post beantwoord

11 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Vertrekpunt vernieuwing werkgeversportaal Analyse van gebruikersonderzoeken onder werkgevers; Terugkoppeling vanuit UWV accountmanagement; Analyse van bekende, gemelde problemen; Overheidsbrede ontwikkelingen; Gebruiksvriendelijkheid versus veiligheid. Huidige status: Ontwerp gereed. Realisatie in voorbereiding. Planning: midden 2012.

12 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Huidige situatie - aansluitingsnummer

13 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB UWV Verschillende dienstverlening Verschillende identificerende gegevens Mutaties in de identificerende gegevens 13

14 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Vernieuwing werkgeversportaal Identificatie Intermediair Machtigingen Dashboard Toekomstbeeld Start met verzuimmelder & mail 14

15 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Voorbeeld: inloggen

16 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Voorbeeld: gegevens invoeren

17 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB Voorbeeld: brief naar werkgever

18 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB E-diensten – Digitaal RIV De werkgever kan namens werknemer digitaal WIA aanvraag doen in het werkgeversportaal. Werkgever, Dhr. Leemstra, heeft ingelogd op het werkgeversportaal. Hij klikt op aanvraag en vult de schermen in. Hij voegt gescande documenten in en voegt deze toe aan de aanvraag. Werknemer machtigt zijn werkgever. De werkgever volgt de voortgang van de aanvraag. Medewerker Sociaal Medische Zaken neemt de aanvraag in behandeling. Re-integratieverslag + medische informatie Voortgangsinformatie WIA aanvraag

19 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB E-diensten – Output ZW proces Alle documenten van UWV die te maken hebben met het Ziektewet proces worden digitaal ter beschikking gesteld op het Werkgeversportaal. Werkgever, Dhr. Leemstra, heeft een sms of mail gekregen van UWV dat er een document klaarstaat in het werkgeversportaal van UWV. De heer Leemstra logt in op het portaal. Het document is beschikbaar. UWV SMS of mail dat er een bericht klaar staat Na inloggen ziet Dhr. Leenstra dat hij het document kan inzien en downloaden.

20 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB E-diensten – Digitale ontslagaanvraag De werkgever of zijn intermediair kan in het werkgeversportaal een ontslagaanvraag indienen. Werkgever, Dhr. Leemstra, heeft ingelogd op het werkgeversportaal. Hij klikt op ontslagaanvraag en vult de schermen in. Hij voegt gescande documenten in en voegt deze toe aan de aanvraag. De werkgever volgt de voortgang van de ontslagaanvraag. Medewerker Arbeids Juridische Dienst UWV neemt de ontslagaanvraag in behandeling. Ontslagaanvraag inclusief bijlagen Voortgangsinformatie ontslagaanvraag

21 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB

22 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB TITEL VAN DE PRESENTATIE22


Download ppt "Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB 16-02-2012 Sepideh Naiemasa Accountmanager MKB."

Verwante presentaties


Ads door Google