De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met oog voor de toekomst Visie op Velsen 2025 Trends en ontwikkelingen 13 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met oog voor de toekomst Visie op Velsen 2025 Trends en ontwikkelingen 13 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Met oog voor de toekomst Visie op Velsen 2025 Trends en ontwikkelingen 13 oktober 2010

2 2 Inzoomen op Velsen

3 3 Met welke trends en ontwikkelingen krijgt Velsen te maken in de toekomst?

4 4 Megatrends 1.Demografischeontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en verkleuring. Hoe zit dit in Velsen? 2.Door globalisering maakt Velsen niet je alleen deel uit van de regionale en Nederlandse economie, maar ook van de Europese en zelfs mondiale. 3.Politieke kleur bepaalt welke maatregelen worden genomen. 4.Klimaatverandering zorgt ervoor dat thema’s als duurzaamheid meer aandacht krijgen. 5.De economische crisis raakt Velsen sterk. Wanneer komt het herstel? 6.Technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op het dagelijkse leven. 7.Individualisering beïnvloedt het gedrag van de Velsenaar

5 5 Wie zijn er in Velsen in 2025? Het CBS verwacht dat Velsen in 2015 minder inwoners heeft dan nu. Na 2025 wordt weer groei verwacht. Velsen is momenteel iets meer vergrijst dan het landelijk gemiddelde, de verwachting is dat dit zo blijft. Wel is er op dit moment een tekort aan seniorenwoningen, waardoor een kleine uitstroom van ouderen plaatsvindt. Het is niet duidelijk hoe dit zich gaat ontwikkelen. Er wordt een toename verwacht van het aantal internationale toeristen. Velsen laat momenteel een grotere groei zien dan andere kustgemeenten. Velen van hen geven aan graag nog eens terug te komen. Zet deze groei door? (bron: CBS)

6 Wie zijn er in Velsen in 2025? In 2008 woonden er 67.556 mensen in Velsen. De samenstelling was als volgt:

7 7 Bevolkingssamenstelling van Velsen in 2009 t.o.v. landelijk gemiddelde

8 8 Welke bedrijvigheid kent Velsen in 2025? Tata Steel produceert meer en beter staal, doet dat met minder mensen, maar de toegevoegde waarde groeit met de productie mee. Die trend zal zich naar verwachting doorzetten. – 1993: productie van 5 miljoen ton staal met 12.500 mensen – 2008 : productie van bijna 7 miljoen ton staal met 9.600 mensen – Tata heeft een flinke spin off naar bedrijven in de wijde regio. IJmuiden ontwikkelt zich steeds meer tot draaischijf voor de vis (verse en diepgevroren), handel en logistiek blijven groeien. De windindustrie op de Noordzee kiest IJmuiden als assemblage- en servicehaven. De cruisevaart groeit met 10% groei per jaar, in Amsterdam én in IJmuiden landen jaarlijks meer schepen aan. Haven Amsterdam mikt op verdubbeling van overslag (nu 60 mln ton) in 2020.

9 9 Wie werken er in Velsen en waar werken de Velsenaren in 2025? De helft van de medewerkers van Hoogovens / Tata Steel woont in IJmond, de andere helft in Noord-Holland, vooral rond Alkmaar en verder in o.m. Schagen en Hoorn. Van de Velsenaren wonend in IJmuiden en Velsen-Noord werken er veel in de IJmond. Van de Velsenaren wonend van Velsen-Zuid tot Santpoort-Zuid werken steeds meer mensen in Haarlem, Amsterdam en Schiphol. Velsen is anno 2010 deel van een regionale arbeidsmarkt. De verwevenheid tussen Velsen en de regio – in termen van woning- en arbeidsmarkt – zal de komende jaren sterker worden.

10 10 Werkloosheid in Velsen in 2009 t.o.v. landelijk gemiddelde

11 11 Wat doen de Velsenaren in 2025 in hun vrije tijd? Winkelen lijkt steeds populairder te worden als vrijetijdsbesteding Kunst en cultuur staan nu onder druk door bezuinigingen, hoe zal dat in 2025 zijn? Gezondheid en groen lijken belangrijker te worden voor Velsenaren; er wordt waarschijnlijk meer gefietst, gewandeld en op andere manieren buiten gerecreëerd in 2025. Wellness is een belangrijke sector, zet deze trend zich door? Het strand wordt tegenwoordig het hele jaar door gebruikt, omdat men het steeds meer voor andere vormen van recreatie gebruikt. Daardoor wordt jaarrondexploitatie ook steeds gebruikelijker. De verwachting is dat dat zo blijft. Velsen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een populaire plek voor evenementen als Dance Valley, organisatie van NK’s en Sail. Kan Velsen die positie behouden of zelfs verder uitbreiden?

12 12 Hoe sporten Velsenaren in 2025? Op sportgebied zien we een toename van individualistische en ongeorganiseerde sporten, zoals fietsen en hardlopen. De verwachting is dat dit doorzet. Hiermee komen sportverenigingen onder druk te staan. De verwachting is dat de sporten hockey, pétanque, atletiek, rugby en beachsport in populariteit toenemen. Sporten wordt momenteel door de overheid steeds vaker als middel ingezet om maatschappelijke doelen, zoals gezondheid en participatie, te bevorderen. Sportparken worden waarschijnlijk multifunctioneler ingericht.

13 13 Hoe bewegen Velsenaren in 2025? Openbaar vervoer: De voltooiing van Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) IJmuiden – Haarlem wordt verwacht in 2015. HOV-netwerk is onderdeel van het MRA-net (Metropoolregio Amsterdam). De lijnen 73 en 82 en de fast flying ferry gaan hier waarschijnlijk ook onderdeel van uitmaken. Het overige openbaar vervoer, waaronder het busnetwerk, komt waarschijnlijk onder druk te liggen door bezuinigingen. Hierdoor zouden bussen minder frequent kunnen gaan rijden, minder haltes aandoen of vervangen worden door andere vormen van OV.

14 14 Hoe bewegen Velsenaren in 2025? Autowegen: Door de groeiende economische activiteiten van de haven zal de druk op wegen naar het achterland verder toenemen. Toegangswegen naar de IJmond lopen dicht, dit heeft nu al een negatief effect op de luchtkwaliteit. Prognoses over 2020 wijzen uit dat de druk op het wegennet toe zal gaan nemen met 25% op de primaire route (Stationsweg / Parkweg) en met 15% op de secundaire route (Driehuis). Het huidige beleid is gericht op ontmoediging van autogebruik in het centrum. Is het centrum autovrij in 2025? Het aantal geparkeerde auto’s is in de afgelopen 4 jaar met 1.000 toegenomen, waardoor parkeeroverlast is ontstaan. Velsen wil nieuw parkeerbeleid gaan voeren om deze overlast tegen te gaan.

15 15 Verantwoordelijkheden worden steeds lager neergelegd. Wie doet wat in 2025? Rijksoverheid Provincies Gemeenten Burger

16 16 Hoe ziet de overheid eruit in 2025? Nieuwe ICT toepassingen maken andere manieren van dienstverlening mogelijk. Hoe ver is de ontwikkeling van de elektronische overheid in 2025? Het streven van de overheid is om de klant centraler te stellen in de dienstverlening. De overheid wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid. Hoe ontwikkelen de regio IJmond, Metropoolregio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied zich en wat is de positie van Velsen daarin?

17 17 Hoe gebruiken we de ruimte in 2025? De milieudruk in Velsen is momenteel groot en de verwachting is dat het zo blijft door geplande nieuwbouwprojecten in combinatie met de ambitie van bedrijven om te groeien. Recreatie in openbaar groen is momenteel op goed niveau. De verwachting is dat het groen door nieuwbouw onder druk komt te staan. De dichte bebouwing heeft ertoe geleid dat natuurgebieden versnipperd zijn. Velsen wil deze ecologische verbindingen weer herstellen. Voor Velsenaren en toeristen is het strand een aantrekkelijke plaats om te recreëren. Wat is de positie van het strand in 2025? Een veranderende bevolkingssamenstelling (o.a. vergrijzing) vraagt om andere voorzieningen. Waar is behoefte aan in 2025?

18 18 Hoe wonen Velsenaren in 2025? Er wordt in de toekomst een tekort verwacht aan woningen in Velsen, huurwoningen in het bijzonder. De verwachting is namelijk dat het aantal huishoudens toeneemt, huishoudens worden wel kleiner. Zet dit door of worden ouderen bijvoorbeeld weer in huis opgenomen door hun kinderen? Velsenaren ervaren hun woon- en leefomgeving als prettig. Hoe zal dit zich ontwikkelen? Er is een tweedeling te zien in Velsen: ruimte en vooroorlogse woningen in Santpoort en Driehuis, veel sociale huur en hoogbouw in IJmuiden. Wordt deze tweedeling groter of kleiner tot 2025?

19 19 Het woonklimaat van Velsen in 2009 t.o.v. Nederland

20 20 Wat als de Olympische Spelen in 2028 in Amsterdam worden gehouden? Wat als Tata Steel uit Velsen vertrekt? Wat als er in 2025 een IJmond gemeente is? Wat als Velsen goed bereikbaar is en hét strand van Noord-Holland wordt? Wildcards voor Velsen 2025


Download ppt "Met oog voor de toekomst Visie op Velsen 2025 Trends en ontwikkelingen 13 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google