De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convenantontwikkeling PSHOR GHOR en GGD Nederland 17 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convenantontwikkeling PSHOR GHOR en GGD Nederland 17 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Convenantontwikkeling PSHOR GHOR en GGD Nederland 17 maart 2011

2 Werkgroep PSHOR Leden Sipke BenusGHOR Groningen Jan BettgensGHOR Brabant-Noord Yvette BroerenGGD West-Brabant Claudia de GrootGGD IJsselland Wim van der LoosGHOR Twente Vincent MulderGHOR Hollands-Midden Joyce NellissenGHOR Nederland Sjef TimmermansGHOR Gelderland-Zuid Joost TimmermansGGD Nederland Dennis OvergaauwGHOR Noord-Holland Noord Marjan VluggenGGD en GHOR Flevoland Meelezers Margreet BekedamGGD Hollands-Midden Ietje BoeleGHOR Kennemerland Noud KarssenGHOR Zuidoost-Brabant Karen MatlungIPSHOR Anneke vd WurffOPRON

3 Scenario’s Calamiteit met dreiging van maatschappelijke onrust Calamiteit met behoefte aan coördinatie van psychosociale hulp, omdat meerdere instellingen betrokken zijn/er meerdere slachtoffers zijn Grote calamiteit met opvang of evacuatie van slachtoffers

4 Scenario’s Calamiteit met dreiging van maatschappelijke onrust Calamiteit met behoefte aan coördinatie van psychosociale hulp, omdat meerdere instellingen betrokken zijn/er meerdere slachtoffers zijn Grote calamiteit met opvang of evacuatie van slachtoffers

5 Discussiepunten Verantwoordelijkheden Opschaling Fasering Convenantpartners Alarmering Kwaliteitskader Financiering Naamgeving Concept-convenant 17 maart

6 Verantwoordelijkheden wettelijk kader GHOR: Voorbereiding: Schriftelijke afspraken met zorgpartners over de voorbereiding en uitvoering Acute fase: Besturende processen: Coördinatie van de hulpverlening (multidisciplinair en 3 witte processen) Nazorgfase: Idem tot het moment van afschaling, m.a.w. Einde GRIP is einde GHOR

7 Verantwoordelijkheden wettelijk kader GGD: Voorbereiding: bevorderen inhoudelijke uitvoering Acute fase: coordinatie inhoudelijke uitvoering Nazorgfase: coördinatie inhoudelijke uitvoering Regulier: - (m.u.v. JGZ-taken en OGGZ-taken)

8 Verantwoordelijkheden wettelijk kader Overige partners: Huisartsen: 1 e lijns zorg GGZ: 2 e lijns zorg HAP en GGZ: continuïteit van zorg SH: - MW: -

9 Verantwoordelijkheden wettelijk kader WVR, Besluit personeel VR: GHOR verantwoordelijk voor Leider Kernteam en Leider Opvangteam WVR: GHOR maakt afspraken in de keten WVR: Aansturing vanuit GBT en afspraken multidisciplinaire partners WPG: bevorderen PSHOR WPG: JGZ

10 Coördinatiemechanisme Professionals Professionals in opvangteam Professionals RegulierPSHIPSHOR Crisisteam(Ker n) o.l.v. GGD Crisisteam/Ke rnteam o.l.v. GGD GBT – GHOR: besturende processen Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met:

11 Opvangteam Kernteam Procesleider GGD-opschaling (GROP)

12 Definities? Bevorderen: uit laten voeren van activiteiten Regie: instuderen -> voorbereiden Coördinatie: het doen samenwerken -> uitvoering Sturing: toezien dat het gebeurt vanuit wettelijke kaders

13 Regierol: maken van afspraken GHOR GGD PSHOR: convenant PG = WVR Huisartsenpost GGZ Maatschappelijk werk Slachtofferhulp Convenant PSH = WPG Continuïteit van Zorg = WTZi en KWZ

14 Convenantpartners Discussie van de werkgroep is om te komen tot 1 PSHOR-convenant tussen GHOR en GGD (waarin ook de andere 3 GGD-processen worden opgenomen), of 1 PSH-convenant (PSH-regulier, PSHi en PSHOR) tussen GHOR, GGD, GGZ, MW en SH Bestuurlijk overleg op 21-2: 1 convenant PG waar PSHOR onderdeel vanuit maakt

15 Fasering De werkgroep adviseert te komen tot een nieuwe fasering: acute fase en de nazorgfase De GGD en GHOR hebben duidelijk afgebakende taken, er is geen sprake van overdracht De overgang tussen de fasen is niet gebonden aan een tijdslimiet, maar hangt af van inhoudelijke afwegingen De werkgroep ziet reguliere PSH, PSHi en PSHOR als ‘opschaling’ van de PSH, zonder wijziging in TBV’s GHOR kan (op verzoek) ondersteuning leveren in de nazorgfase

16 Opschaling: kernteam en opvangteam De werkgroep adviseert dat de GGD de leider/voorzitter* Kernteam levert Inrichting van het Kernteam/Crisisteam is verantwoordelijkheid van de GGD; advies is om alle partijen te laten vertegenwoordigen in het Kernteam GGD is verantwoordelijk voor invulling van het kernteam? GGD Opvangteam draagt zorg voor inhoudelijke uitvoering van de PSHOR. Dit opvangteam is een speciale voorziening voor crises (geen continuering reguliere zorg)

17 Opschaling: kernteam en opvangteam GGD is verantwoordelijk voor invulling van het opvangteam GGD bepaalt samenstelling opvangteam (SH, GGZ én/of MW, advies is wel om zowel nulde, eerste en tweedelijns medewerkers in het opvangteam te plaatsen.) Rol van GGZ in het opvangteam: op de achtergrond: wel aanwezig, geen 2 e lijn hulp bieden, maar 2 e lijn expertise inbrengen. Opvangteam leider met focus op leidinggeven GGD is verantwoordelijk voor OTO van het Kernteam en het opvangteam Religieuze instellingen zijn geen onderdeel van kernteam/opvangteam, maar kunnen wel worden ingezet *Werkgroep adviseert de term ‘voorzitter’ te hanteren, aangezien deze beter aansluit bij de strategische taakstelling, terwijl leider kernteam past bij tactische taakstelling.

18 Alarmering en opschaling Op welke wijze vindt alarmering plaats Alarmering vindt plaats door HS- GHOR/meldkamer richting GGD (Crisiscoördinator GGD) -> Procesleider PSH/Voorzitter Kernteam GGD regelt 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid crisiscoördinator GGD -> Procesleider PSH/Voorzitter Kernteam HS-GHOR = schakelpunt

19 Informatiemanagement Professionals Professionals in opvangteam Professionals RegulierPSHIPSHOR Crisisteam(Ker n) o.l.v. GGD Crisisteam/Ke rnteam o.l.v. GGD GBT – GHOR: besturende processen Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met: Elkaar informeren in koude fase Warme fase:

20 Kwaliteitskader Door vastleggen van een kwaliteitskader kunnen eisen aan de uitvoering worden gesteld. Convenant bevat kwantitatieve normen voor opschaling, zoals opkomsteis (op basis van huidige veldnorm) Procesbeschrijving PSHOR vervangt procesplan PSHOR en is onderdeel GROP

21 Inzet/opschaling GGD heeft verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de inzet. GHOR is verantwoordelijk voor leider kernteam en leider opvangteam (Besluit personeel VR). Wat betekent dit voor de afspraken tussen GHOR en GGD t.a.v. Inzet. GGD draagt zorg voor voorzitter kernteam en stelt opvangteam samen. GHOR is verantwoordelijk dat 2 functies door GGD worden ingevuld.

22 Financiering Op basis van de verantwoordelijkheden kunnen afspraken worden gemaakt over financiering Opdracht werkgroep: geen exacte afspraken over financiering, maar… – Wie betaalt inzet kernteam en opvangteam? – Wie betaalt OTO? – Wie betaalt piketregelingen?

23 Naamgeving PSHOR heeft begrippen ‘ongevallen’ en ‘hulpverlening’ in zich. Is deze naamgeving nog passend bij de huidige inzichten? Suggestie werkgroep: Psychosociale hulpverlening bij Rampen (zoals in de wet PG)

24 Modelconvenant PG Op hoofdlijnen 4 processen van de GGD zijn leidend qua indeling Voor ieder proces een paragraaf Geen exacte financiering 6 producten: GROP, OTO en 4 procesbeschrijvingen in het GROP Prestatie-indicatoren op hoofdlijnen

25 Prestatie-indicatoren PSHOR GGD draagt zorg voor voorzitter kernteam Kernteam bestaat uit vertegenwoordigers uitvoerende organisaties GGD draagt zorg voor opgeleid, getraind en geoefend kernteam (conform kwalificatieprofiel) GGD heeft alarmeringsregeling voor voorzitter kernteam

26 Wensen voor 2011 Relatie met het knoppenmodel/Regionaal Crisisplan Financieringsvraagstuk Afspraken met GGZ/MW/SH (convenant) Bestuurlijke vaststelling en implementatieplan Implementatie: wat heb je nodig als GHOR/GGD


Download ppt "Convenantontwikkeling PSHOR GHOR en GGD Nederland 17 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google